Komprax

Dve naše deviatačky Sophia Červenáková a Silvia Oravcová sa pokúsili o uplatnenie poznatkov z oblasti financií v praxi. Každá si v rámci mimoškolského vzdelávania KomPrax (Kompetencie pre prax – organizuje Iuventa, Slovenský inštitút mládeže) pripravila tzv. malý projekt. Cieľom tejto aktivity bolo odskúšať si, či naučené kompetencie dokážu aj prakticky použiť. Museli si nielen vybrať zaujímavé témy, ale k nim aj vymyslieť a zrealizovať krátke podujatie. Obe sa rozhodli zaoberať riešením problematiky zdravého životného štýlu mladých ľudí; správnym držaním tela, cvičením a životosprávou.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore