Kolaudácia športových priestorov školy

V piatok, 9.12.2016 sa žiaci, učitelia našej školy a pozvaní hostia zišli pri príležitosti slávnostnej kolaudácie športových priestorov základnej školy.

Slávnostnému odovzdaniu zrekonštruovanej časti pavilónu H však predchádzalo veľa potu, ľudskej práce a snaženia. Naše poďa­kovanie patrí MŠVVaŠ, ktoré nám schválilo na základe našej dlhoročnej žiadosti finančné prostriedky z časti havárie na túto rekonštrukciu. Pomohol nám aj náš zriaďovateľ mesto Banská Bystrica pri verejnom obstarávaní a podporu sme mali aj medzi našimi poslancami. Za to im všetkým patrí naše poďakovanie a vďačnosť.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom našej školy a rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do prác pri likvidácii starej podlahy a upratovaní po stavebných prácach.

Realizáciou tejto rekonštrukcie sa zlepšilo prostredie z hľadiska bezpečnosti a hygieny pre žiakov, zamestnancov i verejnosť. Telocvične budú slúžiť všetkým na rozvoj pohybovej zdatnosti v čase vyučovania aj mimo neho.

Rekonštrukciou telocviční sme vybudovali bezpečné športové centrum v našej škole. Veríme, že v týchto dobrých športových podmienkach nadviažeme na naše úspechy z minulosti a budeme v súčasnosti i budúcnosti svojimi športovými výsledkami reprezentovať našu školu i mesto Banskú Bystricu, ktoré bude v roku 2017 Európskym mestom športu.

Aby sme na tento deň len tak ľahko nezabudli, žiaci odohrali turnaje vo vybíjanej a florbale. Hralo sa o putovný pohár riaditeľky školy vo vybíjanej pre ročníky 4.-5. a vo florbale pre ročníky 6. - 7. a 8. - 9. Veríme, že sa tieto športové podujatia stanú symbolom športového ducha našej školy.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore