Jasenová, Dolný Kubín - Literárna exkurzia

Literárna exkurzia pre žiakov siedmeho ročníka sa už tradične spája s menom Martina Kukučína, slovenského realistického spisovateľa a lekára.  Aj tento rok sme sa vybrali do jeho rodiska v Jasenovej, aby spoznali   miesto, kde sa narodil a  strávil peknú a podnetnú kapitolu  svojho života.  Pre mnohých žiakov bolo úžasné pobudnúť v starodávnej drevenej chalúpke a „dýchať atmosféru“   vtedajšieho života jednoduchého slovenského ľudu, ktorému on,  ako autor ale i človek,  ostal navždy verný.

 Ďalej sme putovali do Dolného Kubína, kde je MÚZEUM P.O.HVIEZDOSLAVA. Aj tu je mnoho zaujímavých dokumentov, fotografií a nespočetné množstvo drobností či osobných predmetov z autorovej  pozostalosti. Čo môže byť lepšie, ako na vlastné oči spoznať aspoň trochu takú osobnosť, akou bol náš velikán- básnik P.O. HVIEZDOSLAV? Vidieť jeho povestné mašle, plášť, perá či  rukopisy...  Takáto forma hodiny žiakom  skutočne podporila zážitkovosť vyučovania a odchádzali domov spokojní.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore