Hviezdoslavov Kubín 2018 - OK

Recitátori zo všetkých škôl banskobystrického okresu sa stretli 13. februára  2018 v ZŠ na Radvanskej ulici, aby ukázali, ako vedia využiť svoj rečnícky talent na prednes poézie i prózy. V troch kategóriách nás reprezentovalo šesť žiakov: S. Sirotiaková (4.A), N. Klimentová (4.A), A. Jasovská (5.A), F. Auxt (6.A), E. Kresťanková (7.C) a V. Tiborová (8.B). Do regionálneho kola postúpili dve žiačky: Natália Klimentová a Andrea Jasovská. Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentáciu školy a dievčatám prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore