Hviezdoslavov Kubín

Dňa 25. 03. 2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa na ňom recitátori z celého banskobystrického regiónu. Naša škola mala v súťaži svojich reprezentantov, boli to žiačky Valentína Tiborová (5.B – 3.miesto) a Paula Lucia Patrášová (3.B – 2.miesto). Dievčatá zúročili svoj talent a podarilo sa im odniesť si zo súťaže cenné umiestnenia. Atmosféru slávnostného dňa umocnil úvodný kultúrny program, v ktorom vystúpili s hrou na nástroj žiaci našej školy: Lenka Tavelová (9.B) a Tomáš Danko (6.B). Veríme, že si všetci prítomní odniesli z celého dňa príjemný umelecký zážitok. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.                                  
                                                                                                                                    Mgr. Lenka Bystrianska

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore