Hodina techniky trochu inak

V mesiaci október žiaci ôsmeho ročníka navštívili v čase hodín techniky Úrad priemyselného vlastníctva na Švermovej ulici v Banskej Bystrici. Dozvedeli sa, že je jediný na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike. Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

Žiaci sa dozvedeli zaujímavou formou, aký je dlhý proces od myšlienky k vynálezu a až po samotný vznik a distribúciu výrobku. Na záver exkurzie sa boli pozrieť v archíve, kde sú uložené patenty z 27 krajín od roku 1916 a je ich približne 10 mil. ks

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore