Európsky týždeň športu

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu  žiaci I.stupňa realizovali tieto aktivity:

  • prvý ročník- športové súťaže (preťahovanie lanom, beh cez prekážky, skákanie cez švihadlo, ...)
  • druhý ročník- štafetový beh, futbal, loptové hry
  • tretí ročník- žiaci sa zapojili do súťaživých atletických disciplín. V piatok prvú vyučovaciu hodinu im pani učiteľky prichystali štafetové súťaže, cvičenia s kruhmi, kuželmi a iné hry. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a tak si pripomenuli význam športových aktivít pre svoj zdravý vývoj.
  • štvrtý ročník- štafetový beh, vybíjaná.

Deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO zorganizovali počas týždňa tieto aktivity:

       -     štafetový beh s maskotom oddelenia po ročníkoch /pondelok/

        -     tanečné popoludnie pre dievčatá a športové hry pre chlapcov /utorok/

        -     futbalový turnaj medzi oddeleniami po ročníkoch

        -     štafetové súťaže medzi oddeleniami po ročníkoch.

Všetky deti zo ŠKD sa zapojili do športových aktivít, súťažili, povzbudzovali, aktívne využili svoj voľný čas a podporili tak myšlienku zdravého životného štýlu a vývoja našej mladej generácie.

Športových aktivít sa zúčastnili aj žiaci II. stupňa ZŠ. Počas týždňa sa neobmedzene zúčastňovali na krúžkových aktivitách ako napr.: hádzaná, florbal, futbal, stolný tenis, karate, ďalej sa žiaci zapojili do plaveckej štafety a pripravovali sa na blížiace Horehronské dni. Zdravý životný štýl a rovnako tak aj heslo akcie #BeActive sú hodnoty, s ktorými sa naša škola plne stotožňuje a to nielen počas jedného týždňa, ale v priebehu celého šk. roka.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore