Európsky deň záchrany života

Dňa 16. októbra 2015 sa žiaci 2. C a 3. B triedy zúčastnili podujatia „Európsky deň záchrany života“ na Radnici (Nám. SNP) v Banskej Bystrici. Inštruktori prvej pomoci a záchranári nám ukázali poskytnutie prvej pomoci na figurínach, ale aj na špeciálnych edukačných pomôckach, ktorými boli plyšoví mackovia. Žiaci si tak prakticky vyskúšali na plyšových macíkoch správny postup poskytnutia prvej pomoci. Podujatie bolo zaujímavé, pútavé a najmä poučné. Sme obohatení o nové poznatky a praktické zručnosti ako zachrániť ľudský život.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore