Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom: používa sa v nej 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov pôvodných komunít. Nesmieme zabudnúť ani na jazyky, ktorými hovoria občania pochádzajúci z iných krajín. S cieľom upozorniť na toto nezmerné jazykové bohatstvo odštartovala v roku 2001 Európska únia a Rada Európy projekt Európskeho roka jazykov.
Európsky rok jazykov oslovil milióny ľudí v 45 zúčastnených krajinách. Stovky akcií, ktoré boli usporiadané v celej Európe, poskytli príležitosť na oslavu našej jazykovej rôznorodosti a vyzývali k štúdiu jazykov. Jazyky sú jedným zo základných kameňov európskej integrácie. Preto sa táto iniciatíva rozvinula do Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľmi sú: zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo voľnom čase.


Deň oslavy jazykovej rôznorodosti
Okrem plnenia týchto cieľov je 26. september aj príležitosťou na oslavy. Každý rok prebiehajú pri príležitosti tohto dňa stovky akcií po celej Európe – predstavenia, zábavné programy pre deti, hudobné hry, jazykové kurzy, rozhlasové a televízne programy atď.

    V tento deň sa na našej škole žiaci 5. až 9. ročníka zapojili do aktivít pod názvom „Jazyky ľudí spájajú a nie rozdeľujú“. Podarilo sa nám pripraviť aktivity vo všetkých troch cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole – v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Všetky aktivity spájala nosná téma Ako sa dnes cítiš? Využili sme celosvetovo známe a pre všetky generácie populárne emotikony. Žiaci vytvárali tváričky vyjadrujúce najrôznejšie pocity a emócie ľudí – radosť, smútok, veselosť, nadšenie, únavu, strach, zvedavosť a mnohé ďalšie. Emotikony potom priraďovali k výrazom, pričom sa naučili pomenovať emóciu vo všetkých štyroch jazykových ekvivalentoch (slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom). Samým sa im tak podarilo zostaviť jazykové pexeso, učebnú pomôcku znova použiteľnú pri vyučovaní cudzích jazykov na našej škole.
    Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa čaju, ktorého pitie taktiež spája Angličanov, Rusov i Nemcov. Deti mohli vyskúšať, ako chutí čaj pripravený v samovare či typický anglický  čaj s mliekom.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore