EURÓPA V ŠKOLE

Európa v škole  - medzinárodný projekt spojený s výtvarnou a literárnou súťažou – vstúpila v tomto školskom roku už do svojho 62. ročníka. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

Tak ako každoročne sa žiaci našej školy opäť zapojili do tejto súťaže. Každá veková kategória má svoj daný okruh tém, v ktorých žiaci majú možnosť perom alebo štetcom vyjadriť   a stvárniť svoje myšlienky, pocity. Opäť sme boli úspešní a získali sme niekoľko ocenení.

V 2. kategóiri obsadili dve prvé miesta Martina Voskárová s výtvarnou prácou a Terezka Štefanovie s vlastnou literárnou prácou. Obe žiačky pripravila p.uč. Fortiaková. V 3.kategórii získali 1.cenu žiaci 9.B triedy, ktorí vytvorili multimediálnu prácu v anglickom jazyku s p.uč. Matejkovou. Tieto práce postupujú zároveň do celoslovenského kola.

Okrem týchto prác boli ocenené ďalšie, hoci bez ďalšieho postupu: Nina BontováMartin Ťažký s literárnymi prácami, výtvarná práca Dominiky Palúchovej a literárna práca Simonky Flaškovej v anglickom jazyku.

Všetci uvedení žiaci sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v CVČ na Havranskom v BB. Všetkým srdečne blahoželáme!

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore