Džudo na škole

Hodiny telesnej výchovy prišli žiakom 1.stupňa spestriť trénovaní džudisti zo Športovej haly na Štiavničkách. Po rozcvičke a pohybových súťažiach družstiev nasledovali samotné cviky z džuda. Základom sú kotúle, kolíska, a najdôležitejšie sú nacvičené pády dopredu a dozadu. Žiakom sa to náramne páčilo. Vedia aj to, že džudo nesmú skúšať nikde inde, iba na tréningoch v škole alebo v športovom  klube.  Nezabúdali na pozdrav džudistov na začiatku a ukončení  tréningu:  „Rei!“. 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore