Dopravná výchova

Dňa 18.5.2016 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili dopravnej výchovy pred obchodným centrom Európa. Tu si žiaci preverili svoje teoretické vedomosti aj praktické zručnosti z pravidiel cestnej premávky. Boli chodcami aj účastníkmi cestnej premávky na improvizovanom malom dopravnom ihrisku s dopravnými značkami, kolobežkou a bicyklami. Všetci žiaci boli za svoje znalosti odmenení reflexnými prvkami, ktoré si môžu pripevniť na odev, tašku alebo svoj bicykel.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore