Didaktické hry v prírode

Žiaci 4.ročníka absolvovali v septembri jesenné didaktické hry v prírode, kde spoznávali stromy, kríky, rastliny, zaujal ich najmä hmyz, ktorý pozorovali - včely, lúčne koníky. Poďakovanie patrí pani Kalčevskej, ktorá prišla deťom ukázať výcvik psa. Bolo to spestrením didaktických hier a zároveň žiaci vrámci environmentálnej výchovy si týmto posilnili pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore