DETI DEŤOM

V piatok 3. júna 2016 ožilo ihrisko pri našej škole džavotom a smiechom detí zo Školského klubu SLNIEČKOVO. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili popoludnie plné hier , súťaží a zábavy. Oslávili tak spolu s deťmi leto aj MDD.

Veľké poďakovanie patrí aj žiakom II. stupňa ZŠ, ktorí  pomáhali pri jednotlivých stanovištiach s organizáciou súťaži a prispeli tak k zdarnému priebehu podujatia. Deťom sa páčilo a už sa tešia na ďalšie podobné aktivity.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore