Deň Zeme 2016

Je to deň, ktorý je venovaný našej planéte Zem. Každoročne sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali nimi príchod jari.

V modernom poňatí ide o reakciu na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch poskytované Zemou.

Žiaci II. stupňa boli na hodinách environmentálnej výchovy vyčistiť lokalitu potôčika Udurná a mali besedu s členom Agentúry životného prostredia s RNDr.Ing. Brenknusom      o biodiverzite a ekológii na Zemi. Na hodinách technickej výchovy a svetu práce, recyklovali plastový odpad. Z plastových fliaš vyrobili korytnačky, lienky, motýle, chobotnice a kvetináče, do ktorých zasadili kvety vyrobené z plastových lyžičiek. Na všetkých hodinách odviedli žiaci skvelú prácu a odniesli si cenné poznatky o ochrane našej Zemi.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore