Deň vody v Sovičkove

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“.

V mesiaci marec boli múdre sovičky z prvého oddelenia školského klubu súčasťou triedneho týždenného projektového vyučovania zameraného ku Dňu vody, ktorý si celosvetovo pripomíname 22. marca. V klube sme tento deň oslávili rôznymi aktivitami. Spoločne sme si pozreli kreslený príbeh o tom, ako sa k nám voda dostáva a ako to vyzerá v čističke odpadových vôd. Na vyrobenej makete sme si vysvetlili a opísali kolobeh vody v prírode a inšpirujúce pre nás boli aj pokusy s vodou. Deti dokázali sami formulovať svoje názory na vodu okolo nás, ktoré potom dokázali prezentovať aj pred svojimi spolužiakmi. Vedomosti, ktoré majú z iných predmetov potom hravo využili aj pri téme ako boli vodné a suchozemské živočíchy alebo vodné skupenstvá. Spolu sme sa zamysleli nad piktogramom, ktorý by naznačoval, že vodou musíme šetriť a aká dôležitá je pre človeka voda. Výsledok našej práce sme prezentovali na nástenke pred prváckymi triedami. Výtvarnými dielami, ale aj ukážkovou spoluprácou deti dokázali, že vzácnosť vody chápu a posledný deň im bol udelený diplom vodného prieskumníka.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore