Deň vody 2018

Voda, tak vzácna voda, v ktorej vznikol samotný život. Voda, ktorá sa stáva čoraz viac a viac vzácnejšou ,,surovinou“... Je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel.

Význam vody pre náš život sme si na našej škole pripomínali celý týždeň. Na hodinách slovenčiny žiaci tvorili básničky a na hodinách matematiky riešili slovné úlohy súvisiace s vodou. Na hudobnej výchove sa započúvali do zvukov oceánu a na prírodovedných predmetoch sa rozprávali o kolobehu vody a jej skupenstvách. Všetko vyvrcholilo vo štvrtok 22. marca, práve na Svetový deň vody. Žiaci prvého stupňa absolvovali počas celého dňa rôzne aktivity spojené s prezentáciou vody, prednášky, kvízy, prácu s pracovnými listami, dobrodružstvo na „Ceste vodnej kvapky“, rozprávku o mokradiach, či prezentáciu našich deviatačiek. Žiaci druhého stupňa si tento deň pripomenuli ochutnávkou rôznych druhov vôd, liečivých i minerálnych, ktoré nám pre tieto účely poskytla Korytnica a Cígeľka. Ochutnali aj vodu z vodovodu, pričom mali možnosť porovnať jednotlivé druhy, a zároveň ich ohodnotiť a vyjadriť sa, ktorá im najviac chutila. Jednoznačnou víťazkou bola voda ochutená citrónom. Druhá skupina si zatiaľ mohla poskladať papierovú lodičku a napísať na ňu odpovede na otázky: Čo pre mňa znamená voda? Prečo je taká dôležitá?

Na konci dňa boli vybraté tri najkrajšie básničky.

Aj takýmito aktivitami podporuje naša škola tvorivosť žiakov. Nabáda ich uvedomovať si dôležitosť pitného režimu pre správne fungovanie ľudského organizmu a učí ich chrániť našu planétu a prírodné bohatstvá, ktoré nám ponúka. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto príjemne strávenému dňu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore