Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Mesto Banská Bystrica pri príležitosti Dňa učiteľov udelilo ocenenia pedagógom za ich prácu, mimoriadne zásluhy a vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V zrekonštruovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici si dňa 31.03.2016 prevzala ocenenie od primátora Jána Noska, zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie Mgr. Anna Romanová. Po slávnostnom ocenení pedagógov bol krátky kultúrno-hudobný program a po ňom nasledoval routing.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore