Deň rodiny

Dňa 3. júna sa v priestoroch našej školy konalo výnimočné podujatie zorganizované pri príležitosti Dňa rodiny. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás a formuje základný rebríček hodnôt, ktorý dáva smer pre celý život. Naše deti to dobre vedia a preto v spolupráci s učiteľmi pripravili pre rodičov poďakovanie vo forme kultúrneho programu, do ktorého vložili to najcennejšie, čo majú - SEBA. Prostredníctvom hudby, slova i tanca vyjadrili vďaku, ktorá vzbudila v očiach rodičov veľké šťastie zhmotnené do úsmevu i sĺz. Všetkým zúčastneným i organizátorom patrí veľké, zo srdca vyslovené ďakujem...

„Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.“

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore