Deň regiónu 2017

V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska. Aj na ZŠ Moskovská zakvitla láska v podobe úcty a hrdosti k tradíciám našich predkov.

Pedagógovia a žiaci tejto školy sa od začiatku školského roka pripravovali na dôležitý deň, ktorý vyvrcholil 27. apríla 2017 programom s názvom “Staviame my máje”. Od rána sa chodbami základnej školy ozýval zvuk ľudových piesní, spevov, tancov, ktoré vniesli žiakov do obdobia ich starých či prastarých mám. Počas dopoludňajších hodín sa žiaci prvého stupňa oboznamovali s tradičnými remeslami, piesňami i jazykom našich predkov. Spolu so žiakmi druhého stupňa prezentovali projekty, ktoré si prichystali pre svojich spolužiakov. Žiaci sa dozvedeli viac o témach májenia, pernikárstva, májovej lásky, dažďa či rosy i o tom, prečo sa zvyky stavania mája líšia z regiónu na región a pod. Nechýbali ani jazykové či tvorivé dielne zamerané na výrobu tradičných výrobkov z rôznych materiálov, od šúpolia až po drevo. Počas doobedia prišli žiakov navštíviť aj prezentátori folklórneho umenia z SOS, speváci i tanečníci z FS Matičiarik. Prostredníctvom jarných spevov a tancov priniesli ducha minulosti do školských lavíc i detských sŕdc. Vyvrcholením celoročného snaženia bolo stavanie mája, ktoré sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách v priestoroch školy. Žiakom prišli pomôcť chlapci z FS Urpín, ktorí spolu s dievčatami dokonale dotvorili atmosféru tohto regionálneho dňa. V kultúrnom programe, ktorý bol pripravený pre verejnosť, sa predstavil chorovodový sprievod dievčat z rôznych tried prvého stupňa, FS Matičiarik i víťaz televíznej folklórnej súťaže Zem spieva - FS Urpín. Tematickú atmosféru dotvoril jarmočný predaj výrobkov žiakov, prezentátori ľudového umenia či stánok s dobrotami našich starých mám, ktoré rozvoniavali široko-ďaleko.

To, že láska sa šírila vo vzduchu počas celého dňa, bolo cítiť aj zo zmysluplnej myšlienky žiakov a pedagógov tejto školy. Výťažok z predaja výrobkov sa rozhodli venovať Oddeleniu neonatológie pri FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore