Deň otvorených dverí

Rodičia sa zúčastnili besedy s pani riaditeľkou M. Melicherovou a prehliadky našej školy. Zatiaľ si budúci prváci pozreli prezentácie a interaktívne cvičenia pomocou e- beam systému, pohrali sa so stavebnicou LEGO, s magnetickou stavebnicou, oboznámili sa s novými učebnými pomôckami. Potom spoločne kreslili zimnú krajinu. Rodičom aj deťom sa u nás páčilo, tešíme sa na stretnutie v septembri.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore