Deň narcisov 2015

Pred 19 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov.  Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu   verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.   Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom   postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak,   ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná na jar. Jeho symbolom je žltý   narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto   spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.  Deň narcisov každoročne pomáhajú popri sekretariáte LPR organizovať stovky   spoluorganizátorov po celom Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy, spolky, mestá, skautské   oddiely, kluby dôchodcov, združenia SČK a mnoho iných ľudí dobrej vôle. Počas jediného   dňa vyrážajú do ulíc miest a obcí s pokladničkami, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do ne   ľubovoľný príspevok a mohol sa tak pridať k veľkej rodine „narciskov". Ostatné formy   prispenia sú vkladom na účet LPR alebo v posledných 4 rokoch aj zaslaním SMS v sieti   mobilných operátorov. Okrem toho LPR SR podporujú aj mnohí partneri, ktorí sponzorsky   umožňujú znášať náklady organizácie a zabezpečenia Dňa narcisov.  Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré   prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o   prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach a to:psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie   kvality ich života i života ich najbližších
výchova, informovanosť a prevencia zameriavajúca sa nie len na pacientov, ale   na širokú verejnosť a najmä na mládež prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a   rehabilitácie onkologických pacientov  Všetky vyzbierané peniaze teda LPR SR vracia do spoločnosti a do vlastných projektov,   ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou.  Do zbierky sa už tradične zapojili aj žiaci a zamestnanci našej školy, ktorí mohli v piatok 27.   Marca symbolicky prispieť a tak vyjadriť solidaritu osobám trpiacim na rakovinu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore