Dejepisno-literárna exkurzia

Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie v Slovenskej Ľupči a Hornej Lehote. Na hrade v Slovenskej Ľupči žiaci absolvovali prehliadku v doprovode p. sprievodkyne. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií z histórie hradu, ale aj širšieho regiónu. Najväčší úspech zožala návšteva poľovníckeho salónu.

Ďalšou zástavkou bola pamätná izba Sama Chalupku v Hornej Lehote. Tu sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života celej Chalupkovskej rodiny a na záver zarecitovali báseň S. Chalupku Turčín Poničan.

Napriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo, keďže počas celého priebehu exkurzie pršalo, si žiaci odniesli veľa zaujímavých zážitkov a poznatkov.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore