Dalton - Promovaní iinžinieri

Ďalší zaujímavý daltonský blok sa týkal jednoduchých strojov. Ľudia ich vymysleli už dávno, ale slúžia nám dodnes. Pracovali sme v štyroch skupinách. Každá skupina mala pridelený jeden jednoduchý stroj /naklonená rovina, páka, kladka a ozubené koleso/. Vypracovali sme referáty a vyhodnotili pokusy. Niektoré modely jednoduchých strojov sme zostrojili zo stavebnice Merkur. V krabici sme mali pripravené rôzne predmety. Opísali sme ich a zistili na akom princípe fungujú. Napríklad sme zistili, že kliešte fungujú na princípe páky. Každá skupina svoje poznatky odprezentovala.  Naše promócie dopadli úspešne.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore