Čitárik

V rámci „mesiaca knihy“ sa v dňoch od 12.3. – 23.3. 2018 uskutočnilo medzi jednotlivými oddeleniami ŠKD súťaže o najlepších ČITÁRIKOV. Každý rok na ňu zavítajú tí, ktorí si našli cestu k plynulému čítaniu. Z každého oddelenia boli vychovávateľkami vybrané 3 deti, ktoré boli po prečítaní určeného textu odmenené potleskom svojich kamarátov a víťazom boli udelené diplomy za pozitívny a krásny vzťah k čítaniu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore