Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Dňa 11.4.2016 si žiaci VIII.C triedy mali možnosť vypočuť jedinečnú besedu o geologickej histórii Zeme. Túto tému ôsmaci preberajú na hodinách biológie a preto bola pre nich zaujímavým spestrením a prehĺbením si poznatkov. Besedu viedla Mgr. Ľubica Luhová PhD., ktorá je pracovníčkou Ústavu vied o Zemi na SAV. Pani Luhová prostredníctvom videoprojekcie, žiakom sprostredkovala históriu Zeme, teórie jej vzniku a nechýbali ani praktické ukážky. Všetci si mohli na živo poobzerať a „ohmatať“ vzácne nálezy staré niekoľko miliónov rokov z čias prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr, ktoré sa zachovali do dnes a pomáhajú vedcom vytvoriť si akú-takú predstavu histórii našej Zeme. Medzi nálezmi nechýbali skameneliny lastúrnikov a ulitníkov ako aj odtlačky listov, ktoré sa počas miliónov rokov zachovali až do dnes.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore