Atletika 2018

ATLETIKA BODOVALA

Okresné kolo v atletike družstiev sa uskutočnilo 18. 5. 2018, v areáli Športového gymnázia v B. Bystrici. Naši žiaci mali vysoké ambície. Povzbudení predchádzajúcimi úspechmi, keď družstvo chlapcov opakovane postupovalo na krajské kolo, bojovali 10-členné družstvá chlapcov aj dievčat o jedno z prvých dvoch miest, ktoré zaručovali účasť v krajskom kole.

Súťažilo sa v troch bežeckých disciplínach – behu na 60 metrov, 300 metrov, 1000 metrov (chlapci), 800 metrov (dievčatá), vo dvoch skokanských disciplínach –  v skoku do diaľky a v skoku do výšky, v hode kriketovou loptičkou a vo vrhu guľou. Družstvo tvorilo 10 žiakov, pričom jeden pretekár mohol súťažiť max. v dvoch disciplínach + v štafete 4 x 60 metrov. V jednej disciplíne mohli štartovať max. traja žiaci, pričom sa bodovali dva najlepšie výkony, dvoch lepších pretekárov. Do krajského kola mohol postúpiť aj  jednotlivec, ako víťaz disciplíny, ak nebol členom postupujúceho družstva.

Chlapci súťažili bez piatich členov družstva, keďže deviataci boli v deň pretekov na zápise, na štúdium na SŠ. Napriek tomuto výraznému oslabeniu obsadili celkové 4. miesto. Dievčatá súťažili podobne, v neúplnom zložení (7 pretekárok), napriek tomu prekvapili a skončili na konečnom, postupovom 2. mieste. Zúčastnia sa krajského kola v atletike (12. 6. 2018, Štiavničky, B. Bystrica)

Našu školu úspešne reprezentovali:

Veronika Muková, 9. A. ................................................ 60 m. diaľka, štafeta
Timea Hrašková, 9. B. ....................................................výška, 300 m, štafeta
Monika Syčová, 8. A. ......................................................800 m., diaľka, štafeta
Anna Donovalová, 8. A ..............................................800 m., guľa
Petra Strelcová, 7. C,. ....................................................60 m. kriket, štafeta
Elizabeth Zemková 7. B. ..............................................300 m, výška
Nina Kasalová, 8. B, ......................................................guľa, kriket

V konkurencii žiakov zo 14 zúčastnených škôl bodoval medzi jednotlivcami aj víťaz súťaže v skoku do diaľky, Jakub Zahorec. Výkon 515 cm mu zabezpečil účasť v krajskom kole.

OFD – OYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ MESTA B. BYSTRICA

Festival športu,  žiakov základných škôl mesta B. Bystrica, sa uskutočnil 30. 5. 2018 v športovom areáli ZŠ Golianova, na Uhlisku. Pre dievčatá boli pripravené súťaže v basketbale a vo vybíjanej, pre chlapcov súťaže vo futbale a vo florbale. Atletické súťaže sa uskutočnili v behu na 60 metrov, 800 metrov, v zmiešanej štafete (2chlapci a 2 dievčatá) 4 x 250 metrov a v skoku do diaľky. Naši žiaci nedosiahli na medailové umiestnenia v kolektívnych športoch. Vynahradili si to v atletických disciplínach, kde Veronika Muková, 9.A,  postúpila medzi najrýchlejšie dievčatá v behu na 60 metrov a obsadila konečné, nepopulárne  4. miesto. Umiestnenie na stupňoch pre medailistov si vybojovali:

Monika Syčová  8.A, v behu na 800 metrov – 3. miesto
Sára Gulíková v skoku do diaľky – 3. miesto
Michal Hatala, 9.B, v behu na 800 metrov – 2. miesto
Jakub Zahorec, 9.A, v skoku do diaľky – 2. miesto

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore