Animačná hodina NEJ

V mesiaci marec sa na našej škole hovorilo nemecky.V rámci projektu Chceme vedieť nemecky, ktorý realizuje  celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko -  Goetheho inštitút, bola pre všetkých žiakov šiesteho ročníka pripravená animačná hodina. Jej cieľom bolo motivovať žiakov, ktorí sa nemčinu ešte neučia aby si bez strachu práve nemecký jazyk vybrali ako svoj druhý cudzí jazyk. V úvode animácie absolvovali deti nemecký kvíz, ktorý im ukázal, že hoci sa nemčinu ešte neučia, už teraz poznajú a rozumejú mnohým nemeckým slovám. Animátorka tiež poukázala na podobnosť slov so slovenčinou, či angličtinou, počas celej hodiny zapájala deti do rozličných hier ako domino, taška s predmetmi,hluchý telefón, najviac zaujímavé pre žiakov bolo, keď si novo naučené slová mohli nie len vysloviť, či vidieť ich, ale aj chytiťv  podobe reálnych predmetov, čo im pomohlo ešte lepšie si nové slovká zapamätať. Každý absolvent jazykovej animácie si za svoju šikovnosť a pohotovosť odniesol domov aj diplom s osvedčením, že má 100% talent na nemecký jazyk, ceruzu, pracovný zošit aj nálepku s logom projektu. Počas všetkých animačných hodín vládla v triedach dobrá nálada, radosť z hravého učenia sa a používania doposiaľ neznámeho jazyka. Deti sa presvedčili, že nemčina nie je nudná a ťažká, ale naopak hravá a pestrá a popri angličtine sa osvojuje ľahko, lebo tieto dva jazyky vychádzajú z rovnakého jazykového základu. Žiaci ktorí boli rozhodnutí, pre nemčinu už skôr potvrdili, že nemčina je dobrou voľbou a niektorých nerozhodných sa podarilo ubezpečiť, že ak sa rozhodnú práve pre výber nemčiny ako druhého cudzieho jazyka, nebudú ľutovať. Angličtina je veľmi dôležitá a jej znalosť je dnes považovaná už za samozrejmosť, avšak vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk je obrovskou výhodou do budúcnosti, keďže na Slovensku pôsobí až 3 000 nemeckých a rakúskych firiem. V našom regióne je práve preto voľba nemčiny veľmi logická.Okrem toho neveľká vzdialenosť nemecky hovoriacich krajín dáva možnosti ďalšieho štúdia, práce, či utvárania nových medzinárodných priateľstiev, ktoré človeka môžu v mnohých prípadoch obohatiť.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore