A máme zrekonštruovanú telocvičňu

Od pondelka naši žiaci opäť začali využívať na hodinách telesnej výchovy zrenovované telocvične. Tešíme sa z toho, že po 10 rokoch sa na nás usmialo šťastie a z rozpočtu MŠVVaŠ SR – havárie sme dostali finančnú dotáciu 36 000,00 € na výmenu podlahy. Bolo to samozrejme málo, ale bol to štart ako začať. Stálo nás to nemálo úsilia, no výsledok stojí za to. Poďakovanie patrí zamestnancom, rodičom, študentom a vedeniu školy zo SŠ Školská 7, Banská Bystrica, ktorí pomáhali ako mohli. Čaká nás ešte zrekonštruovať sociálne zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom hygienickom stave. Sú však potrebné ďalšie finančné prostriedky. Výmenou umývadiel, obkladačiek a opravou spŕch by sa sfunkčnili. V súčasnosti z hygienických dôvodov sú zavreté.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore