A ešte raz pred prázdninami......

 Po jesennom vystúpení sme si ešte raz zopakovali vystúpenie v MŠ na ul.Družby v B.Bystrici v piatok 26.06.2015. Bývalí „škôlkári“ prišli pozdraviť svoje pani učiteľky v Materskej škole aj bývalých „spolužiakov“, ktorí sa do Základnej školy ešte len chystajú. Zatancovali im a zaspievali deti z krúžku AEROBIC – DANCE pod vedením p.Danišovej a deti z 2. oddelenia ŠKD so svojou p. vychovávateľkou Mgr. Zuzanou Ružinskou. Na záver sme si spoločne popriali krásne a slnečné prázdniny a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore