Albumy

Beh zdravia

Deň histórie a tradícií + MDD

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ

Týždeň v pohybe v ŠKD

DETI DEŤOM

UKÁŽKA VÝCVIKU PSOV ZÁSAHOVEJ JEDNOTKY

Divadlo Maska

SEMIFINÁLE Grand Prix v šachu

Bežecká 24-hodinovka

FINÁLE GRAND PRIX mládeže 2016

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ - 1.stupeň ZŠ

Matematická siesta 2016

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 v RAPID šachu

Výlet – Špania Dolina

NA PAŠI

OCENENÍ

Výlet do Bojníc

Potešili sme deti z nemocnice

Môj dobrý ocko

Oskariáda 2016

Cesty za poznaním minulosti

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Tanečné dopoludnie.

AEROBIC – DANCE

Deti pre seniorov.

Koniec roka v ŠKD

Otvorenie školského roka 2016/2017

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore