Albumy

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK 2016“

Tvorivé dielne

Zážitkové učenie v 4.A

Úspešná spolupráca s materskými školami

Predškoláci v ríši rozprávok

Veľkí čítajú malým

Školská akadémia „Od fašiangov po Veľkú noc“

Cesta vodnej kvapky

Morena, Morena 2016...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - REGIONÁLNE KOLO

Deň vody

EURÓPA V ŠKOLE

Lyžiarsky výcvik

Slávnostný zápis prvákov

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Literárne a hudobné múzeum

Predstavím ti svoju knihu

Chrobáčiky z Moskovskej

Pravda o drogách

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Deň Zeme 2016

Vševedko záchranár v prírode

Plavecký výcvik

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore