Albumy

Košík zdravia

Mikuláš - ŠKD

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Stop drogam

Občianska náuka trochu inak

OK - Technickej olympiády

Vianočné dekorácie

M-SR žiačok ZŠ vo florbale Košice 9/11.12.2015

Vianočná súťaž 2015

TALENT GRAND PRIX

Pohár Bratislavskej šachovej akadémie

Zimné besiedky u prvákov

Zimná olympiáda

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Daruj hračku, urobíš radosť

Škola korčuľovania

„Preskoč Urpín“

Fašiangy

Svetový deň mokradí

Návšteva sokoliarov Biatec

Valentínska pošta

Druháci na korčuliach

Deň snehuliakov

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Snehuliaci u druhákov

Nový šat našej telocvične

Velkonočná knižnica

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore