Albumy

Šachová simultánka

Podporujeme talenty

Matematická siesta

Deň rodiny

Návšteva Tihányiovského kasťieľa

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

Tvorivé dielne s EnviroFuture

Škola v prírode 2015

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

Šachové popoludnie

Náš posledný....

Besedy s organizáciou UNICEF

Spojová olympiáda

Okresné a krajské kolo v atletike

Krajske kolo v hádzanej

Exkurzia Borová hora

Festival v mini házdanej

Oscariáda 2015

Zdravý úsmev v Sovičkove

Rozlúčka s deviatakmi

Turnaj v pozemnom hokeji

Moje mesto

MDD v Slniečkove.

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

A ešte raz pred prázdninami......

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

Prvý školský deň 2015

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore