Albumy

Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň

Všetkovedko

Florbal 2020

Educate Slovakia

Návšteva knižnice

Tajomný naják 2020

Návšteva z mestských lesov

Valentín na našej škole 2020

Daltonský blok 2020 - Tajomstvá podzemného sveta

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

Siedmaci sa opäť prekonali

Polícia v 2.C

Školský swap a Nosene.sk

Čajovňa U malého princa 2020

eTwinning – medzinárodný projekt s Českom

Projekt e-Twinning „Môj svet vo svete médií“

Oceanárium

Otvorené hodiny pre MŠ

Marec mesiac kníh

Olympiáda potravín

Ekologická stopa Kinder© vajca

Rozlúčka

Začiatok školského roka 2020/21

Team Moskovská športoval

Volíme žiacku radu

Deň v prírode

Deň vďačnosti

Cesta vtáčím spevom

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore