Albumy

UKÁŽKA VÝCVIKU PSOV ZÁSAHOVEJ JEDNOTKY

Divadlo Maska

SEMIFINÁLE Grand Prix v šachu

Bežecká 24-hodinovka

FINÁLE GRAND PRIX mládeže 2016

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ - 1.stupeň ZŠ

Matematická siesta 2016

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 v RAPID šachu

Výlet – Špania Dolina

NA PAŠI

OCENENÍ

Výlet do Bojníc

Potešili sme deti z nemocnice

Môj dobrý ocko

Oskariáda 2016

Cesty za poznaním minulosti

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Tanečné dopoludnie.

AEROBIC – DANCE

Deti pre seniorov.

Koniec roka v ŠKD

Otvorenie školského roka 2016/2017

Ochrana života a zdravia 2. ročník

Deň dobrovoľníctva 2016

Najkreatívnejšia krabica

Didaktické hry v prírode

Plavecký výcvik 2016 3.ročník

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore