Albumy

Matej Tóth

Horehronské hry

Svetový deň výživy

Šachový deň

Mesiac úcty k starším

Jesenné dekorácie

Výchovný koncert

Pozemný hokej

Kde je metla ?

Vystúpenie v MŠ

Mikuláš

Lucia

Škôlkári na rozprávkovom hrade

Beseda o vesmíre

Zápis Prvákov

Deň otvorených dverí

Prednes poézie a prózy

Šťastné a veselé ...

valetín

Komprax

exkurzia

Stretnutie s lektorkou z USA

Najlepší čitárik

Korčuliarsky výcvik

Tvorivé dielne v Rozprávkove

Výstava Krásy krasu

Dejepisná exkurzia

Hviezdoslavov Kubín

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore