Aktuality

Výlet na Oravu 2019

Výlet na Oravu 2019

Dňa 4.6.2019 sa naši ôsmaci vybrali na výlet na Oravu. Ich prvým cieľom bola návšteva krásneho Oravského hradu, kde sa im podarilo zdolať 668 schodov. Následne sa presunuli na Oravskú priehradu, kde nás už čakala loď s posádkou, ktorá nám ukázala tie najkr...

Návšteva Tihányiovského kaštieľa 2019

Návšteva Tihányiovského kaštieľa 2019

V máji sa žiaci 2. ročníka zúčastnili na prírodovednej exkurzii, ktorá prispela k prepojeniu a upevneniu poznatkov prírodovedného učiva prvouky. Navštívili stálu expozíciu „Príroda stredného Slovenska“ a výstavu „Tajomstvá pod hladinou“ v Tihányiovskom kaš...

Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského 2019

Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského 2019

V máji naši druháci navštívili Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča, aby spoznali rozsiahlu tvorbu obľúbeného slovenského spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z jeho života a vyskúšali si nakresliť...

Týždeň ovocia vo Vitamínkove 2019

Týždeň ovocia vo Vitamínkove 2019

Žiaci Vitamínkova - 1.A triedy si spoločne pripravili zdravý a chutný ovocný šalát v rámci svojho triedneho projektu. Urobili si ho zo svojho najobľúbenejšieho ovocia, ktoré umyli, očistili, pokrájali a ochutili tak, aby si zdravo pochutili ich mlsné jazýč...

MDD 2019

MDD 2019

MDD na ZŠ Moskovská 2, 03.06.2019 Medzinárodný deň detí na našej škole  tento rok pre žiakov  II.stupňa pripravila Žiacka školská rada. Na programe sa mohli podieľať všetci žiaci, ktorí chceli ukázať v čom sa odlišujú od ostatných spolužiakov, v čom sú do...

Hráškové Zvedavkovo 2019

Hráškové Zvedavkovo 2019

\"Prečo sa Janko Hraško nemôže sprchovať?\" Vtipná odpoveď na otázku: ... lebo by vyklíčil, inšpirovala malých \"Zvedavkov\" zo \"Zvedavkova\". Rozhodli sa urobiť experiment a Janka Hraška \"osprchovať\", aby mohli pozorovať, ako z malého semienka vyklíči ...

Talentová show

Talentová show

Prípravy v triedach vrcholia a už v pondelok, 3.6.2019, budeme svedkami rôznych zaujímavých \"čísel\" a vystúpení žiakov II. stupňa. Kto bude víťazom talentovej show sa dozvieme čoskoro. V každom prípade sa máme na čo tešiť :-)...

Daltonský blok - Hokej 2019

Daltonský blok - Hokej 2019

Ďalší daltonský blok bol venovaný obľúbenému športu – hokeju. Deti pracovali v 3- členných skupinách. Vypracovali povinné úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Pozreli sme si prezentáciu o maskotovi aktuálnych MS v hokeji – Macejkovi. Každá skupina prac...

Úspešný recitátor z 3.A 2019

Úspešný recitátor z 3.A 2019

Blahoželáme úspešnému recitátorovi! Víťaz školského kola Hviezdoslavovho Kubína Emanuel Trnka z 3.A úspešne prešiel cez okresné, regionálne kolo až do krajského kola. Na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy vybojoval krásne 3. miesto v ...

Talentová show 3.6.2019

Talentová show 3.6.2019

Talentová show sa bude konať dňa 3.6.2019

Vyhodnotenie prírodovedných súťaží 2019

Vyhodnotenie prírodovedných súťaží 2019

Matematická olympiáda Dňa 9.4.2019 sa na ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii Z6 boli úspešní traja žiaci - Daniel K. zo 6.B - 4.m...

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Našej škole sa podarilo získať zbernú nádobu na celoročný zber alkalických batérií. Batérie môžete odovzdávať priebežne svojim triednym učiteľom, ktorí ich budú vkladať do tejto zbernej nádobky. Každou batériou nevyhodenou do komunálneho odpadu, ale recy...

Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum

Žiaci piateho ročníka sa 6. apríla zúčastnili literárnej exkurzie do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Počas troch hodín sa vystriedali vo viacerých salónoch, v ktorých mali možnosť vyskúšať si odprednášané na vlastnej koži. Bábkarský salón...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

V marci sme si pripomenuli Deň učiteľov – oslavuje sa v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Každoročne nezabúdame pozvať na oslavu Dňa učiteľov našich bývalých kolegov,...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Rodičia, ktorí sa rozhodli zapísať svojich „predškolákov“ na našu školu, prišli do Ríše rozprávok. Deti si mohli zatancovať  s obrovskou veveričkou a zajacom, hrali sa s písmenkami, číslami, farbami. Stretli sa tiež s Jankom Hraškom, s ktorým triedili hráš...

Predstavím ti svoju knihu

Predstavím ti svoju knihu

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  Už tradične si mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha je najväčší priateľ človeka a veľ...

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Žiaci siedmeho ročníka sa v dňoch 14 – 18. 3. 2016 zúčastnili zdokonaľovacieho pobytového lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom centre Králiky. Ubytovaní boli v horskom penzióne Horec pár desiatok metrov od zjazdovky. Lyžiari boli rozdelení do troch skupín podľ...

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Dňa 17. 3. 2016 sa uskutočnilo v športovej hale v Slovenskej Ľupči okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl a OG pre školský rok 2015/16. Zúčastnili sa ho žiačky zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky, ZŠ Moskovská a domácej ZŠ zo Slovenskej Ľupče. Súťaže ...

EURÓPA V ŠKOLE

EURÓPA V ŠKOLE

Európa v škole  - medzinárodný projekt spojený s výtvarnou a literárnou súťažou – vstúpila v tomto školskom roku už do svojho 62. ročníka. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Tak ako každoročne sa žiaci n...

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Dňa 8.3.2016 sa konalo okresné kolo pytagoriády na ZŠ Radvanská, BB. V kategórii P4 žiakov 4. ročníka sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov z 20 základných škôl.  1. miesto získal Dominik Pecháček zo 4.A Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v C...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore