Aktuality

Návšteva na Radnici

Návšteva na Radnici

V stredu 30. 09. 2020   sa piate a šieste oddelenie ŠKD  zúčastnilo výstavy na Radnici v Banskej Bystrici. Sú tam vystavené  výtvarné a literárne práce žiakov  našej školy a iných zúčastnených základných škôl  v meste  vypracované v rámci projektu Fuggerov...

Nástenka snov - Dalton  25.9. 2020

Nástenka snov - Dalton 25.9. 2020

Deti pracovali v štvorčlenných skupinách. Vypracovali povinné úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Po odovzdaní úloh začali deti pracovať na svojich projektoch. Blok bol venovaný písaniu a kresleniu svojich reálnych predstáv. Žiaci premýšľali, čo by ch...

Erasmus days

Erasmus days

Naša škola sa v dňoch 15. a 16. októbra zapojila do iniciatívy Erasmus Days 2020. Pre žiakov sme počas vyučovania pripravili zaujímavé aktivity zamerané na eko témy. Okrem toho, že sa dozvedeli o aktivitách projektov Erasmus na našej škole,  mali možnosť z...

Štafetové súťaže v ŠKD

Štafetové súťaže v ŠKD

Ktoré družstvo je obratnejšie, rýchlejšie, šikovnejšie? Kto vie lepšie ovládať loptu, kolobežku, švihadlo, alebo rýchlejšie skákať na jednej nohe, driblovať, pálkou vyhadzovať loptičku či bežať dozadu? No predsa my! V každom oddelení máme toľko šikovných d...

Beh s maskotom v ŠKD

Beh s maskotom v ŠKD

V stredu 23.09.2020 sme v školskom klube otvorili Európsky týždeň športu vo všetkých oddeleniach ŠKD prvým podujatím – štafetovým behom s maskotom oddelenia. Zapojili sa všetky deti. S chuťou, nadšením a obrovským nasadením súťažili medzi sebou Lienky, Vči...

Cesta vtáčím spevom

Cesta vtáčím spevom

  Nový školský rok prináša výzvy, očakávania či nadšenie. Na ZŠ Moskovská 2 sme nesmierne radi, že pre našich žiakov máme prekvapenie hneď na začiatku septembra. Škola so zameraním na environmentálnu výchovu rozšírila areál triedy pod oblohou o „Cestu vt...

Zázraky z byliniek

Zázraky z byliniek

Minulý týždeň to v našej škole voňalo samými bylinkami. Liečivkám na našej bylinkovej špirále sa cez leto darilo, preto sme sa so žiakmi rozhodli zhodnotiť úrodu. Neostalo len pri slovách a žiaci si na environmentálnej výchove pripravili mätový sirup. Mätu...

Deň vďačnosti

Deň vďačnosti

Vďačnosť, pocit ktorý vyživuje našu dušu. Tento deň nám pripomína, aby sme si všímali okolie a vyslovili čarovné slovíčko „Ďakujem!“ svojim blízkym, rodine, priateľom, kolegom, učiteľom... Dôvody sa určite vždy nájdu a nielen dnes. Preto sa aj naši žiaci p...

Zber papiera 2020

Zber papiera 2020

...

Deň v prírode

Deň v prírode

Žiaci našej školy prežili deň v prírode. Školské lavice sme vymenili za krásnu zeleň, prezuvky za tenisky a vybrali sme sa podľa mapy, aspoň niektorí, na účelové cvičenie. Na pláne sme mali šesť atraktívnych stanovíšť s pripravenými úlohami. Nájsť stanoviš...

Biela pastelka

Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci. Aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých. Biela pastelka je zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky ...

Čo sa šepká o medenom meste

Čo sa šepká o medenom meste

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA, ŽE SA CHYSTÁ VEĽKÁ SLÁVA  Už je to tretí školský rok, čo sme sa s našimi žiakmi vydali na Fuggerovskú cestu – po stopách bystrickej medi. Začalo sa to nevinne, pomalými krokmi sme objavovali, odkrývali históriu a prepájali vedo...

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU Deň 3.9.2020  bol pre žiakov 2. stupňa výnimočný tým, že sa zúčastnili na voľbách do žiackej školskej rady. Z každej triedy si v tajných voľbách zvolili svojich zástupcov, ktorí ich tento rok budú reprezentovať.  Veríme, že si zvolili s...

FitKids - športový krúžok

FitKids - športový krúžok

Milí rodičia, aj tento školský rok máte možnosť zapísať svoje dieťa na obľúbený športový krúžok FitKids. Ide o krúžok všeobecnej pohybovej prípravy, ktorého cieľom je naučiť deti aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Deti prechádzajú prvkami atletiky, gymn...

Erasmus plus

Erasmus plus

Začiatok nového školského roka je spojený s plánovaním činností a aktivít, ktorými sa snažíme nielen spestriť vyučovací proces, ale najmä zvýšiť jeho kvalitu. Jej hlavným nositeľom sú učitelia a žiaci našej školy. Veľmi nás teší, že sme sa úspešne zapojili...

Začiatok školského roka 2020/21

Začiatok školského roka 2020/21

Konečne sa to začalo. Naša škola ožila a naplnila sa vravou žiakov. Napriek prísnym opatreniam, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, sme sa presunuli do tried, kde po krásnom príhovore pani riaditeľky žiaci spoznali svoje nové triedy i nové triedne pani učiteľk...

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Prvý školský deň Naši žiaci sa konečne dočkali prvého školského dňa. Prišli síce zahalení do rúšok, ale oči im svietili úsmevom. Najväčšiu radosť mali žiačikovia- prváčikovia, ktorí sa obdivne pozerali po škole a hľadali svoju triednu učiteľku.  Pani učit...

Team Moskovská športoval

Team Moskovská športoval

Našli sme si čas, aby sme sa spoločne stretli aj mimo našej školy, kde sme už všetko pripravili a vyzdobili. V pondelok sme si to namierili do Tajova. Cieľom bol nielen športový výkon, ale predovšetkým aktívny relax v spoločnosti kolegov a priateľov zárove...

Tešíme sa na Vás

Tešíme sa na Vás

Nový školský rok sa nezadržateľne blíži. Radi by sme Vám oznámili, že sa na Vás, žiaci naši, veľmi tešíme. Chystáme, zdobíme, pripravujeme .... chodby, triedy, aktivity. V škole už všetci poletujeme ako včielky, ale bez Vás to nie je to pravé. Užite si pos...

Rozlúčka

Rozlúčka

  30.6. sme oficiálne vyprevadili deviatakov za bránu našej školy, aby rozprestreli svoje krídla a každý sa pobral svojou cestou. Boli to krásne roky. Priniesli slzy i smiech, radosť i sklamania, prvé lásky a priateľstvá. Prajeme im veľa šťastia   albu...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore