Aktuality

Čo sa šepká o medenom meste

Čo sa šepká o medenom meste

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA, ŽE SA CHYSTÁ VEĽKÁ SLÁVA  Už je to tretí školský rok, čo sme sa s našimi žiakmi vydali na Fuggerovskú cestu – po stopách bystrickej medi. Začalo sa to nevinne, pomalými krokmi sme objavovali, odkrývali históriu a prepájali vedo...

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU Deň 3.9.2020  bol pre žiakov 2. stupňa výnimočný tým, že sa zúčastnili na voľbách do žiackej školskej rady. Z každej triedy si v tajných voľbách zvolili svojich zástupcov, ktorí ich tento rok budú reprezentovať.  Veríme, že si zvolili s...

FitKids - športový krúžok

FitKids - športový krúžok

Milí rodičia, aj tento školský rok máte možnosť zapísať svoje dieťa na obľúbený športový krúžok FitKids. Ide o krúžok všeobecnej pohybovej prípravy, ktorého cieľom je naučiť deti aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Deti prechádzajú prvkami atletiky, gymn...

Erasmus plus

Erasmus plus

Začiatok nového školského roka je spojený s plánovaním činností a aktivít, ktorými sa snažíme nielen spestriť vyučovací proces, ale najmä zvýšiť jeho kvalitu. Jej hlavným nositeľom sú učitelia a žiaci našej školy. Veľmi nás teší, že sme sa úspešne zapojili...

Začiatok školského roka 2020/21

Začiatok školského roka 2020/21

Konečne sa to začalo. Naša škola ožila a naplnila sa vravou žiakov. Napriek prísnym opatreniam, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, sme sa presunuli do tried, kde po krásnom príhovore pani riaditeľky žiaci spoznali svoje nové triedy i nové triedne pani učiteľk...

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Prvý školský deň Naši žiaci sa konečne dočkali prvého školského dňa. Prišli síce zahalení do rúšok, ale oči im svietili úsmevom. Najväčšiu radosť mali žiačikovia- prváčikovia, ktorí sa obdivne pozerali po škole a hľadali svoju triednu učiteľku.  Pani učit...

Team Moskovská športoval

Team Moskovská športoval

Našli sme si čas, aby sme sa spoločne stretli aj mimo našej školy, kde sme už všetko pripravili a vyzdobili. V pondelok sme si to namierili do Tajova. Cieľom bol nielen športový výkon, ale predovšetkým aktívny relax v spoločnosti kolegov a priateľov zárove...

Tešíme sa na Vás

Tešíme sa na Vás

Nový školský rok sa nezadržateľne blíži. Radi by sme Vám oznámili, že sa na Vás, žiaci naši, veľmi tešíme. Chystáme, zdobíme, pripravujeme .... chodby, triedy, aktivity. V škole už všetci poletujeme ako včielky, ale bez Vás to nie je to pravé. Užite si pos...

Rozlúčka

Rozlúčka

  30.6. sme oficiálne vyprevadili deviatakov za bránu našej školy, aby rozprestreli svoje krídla a každý sa pobral svojou cestou. Boli to krásne roky. Priniesli slzy i smiech, radosť i sklamania, prvé lásky a priateľstvá. Prajeme im veľa šťastia   albu...

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci, dňa 2.9.2020 Vás pozývame na otvorenie školského roka. Prosíme, aby ste dodržali pokyny a usmernenia uvedené nižšie a priniesli si so sebou potrebné tlačivá: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiZdravotný dot...

Triedny projekt Quiz Makers (9. ročník)

Triedny projekt Quiz Makers (9. ročník)

Žiaci 9. ročníka pre nás na hodinách angličtiny vytvorili mini projekt Quiz Makers. Vyskúšajte si svoje vedomosti o zvieratách, mestách a krajinách, olympijských hrách i počítačových hrách v anglických kvízoch na stránke: https://quizenglish.wixsite.com/qu...

Objednávka učebných pomôcok Daffer

Objednávka učebných pomôcok Daffer

Vážení rodičia! Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre školský rok 2020/2021 s možnosťou nákupu cez internet. Pomôcky si môžete objednať TU....

Jazykové kurzy SPEAK

Jazykové kurzy SPEAK

Jazyková škola SPEAK ponúka žiakom našej školy opäť aj v školskom roku 2020/2021 hodiny anličtiny so zahraničnými lektormi v priestoroch našej školy. Program sa skladá zo šesťdesiatich 45- minútových hodín a vyučovanie začína prvý októbrový týždeň – 5.10.2...

Literárne talenty

Literárne talenty

Ani počas zatvorenia škôl sme nezaháľali a zapojili sme sa do literárnych súťaží, ktoré prebiehajú počas školského roka. V marci bola elektronicky vyhodnotená  celoslovenská súťaž Kováčova Bystrica, v ktorej 2. miesto vo vlastnej tvorbe- poézii obsadila Ta...

Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

V týchto dňoch ukončujeme projekt Erasmus plus KA1, vďaka ktorému sa učitelia zúčastnili niekoľkých zahraničných mobilít. V prvom polroku šk.roka 2019/2020 absolvovali kurzy, ktoré im pomohli rozvinúť kompetencie v oblasti vyučovania cudzích jazykov, envir...

Notan art – osová sumernosť v umení

Notan art – osová sumernosť v umení

Naši piataci aktívne pracujú aj v čase koronavírusu. Spojili geometriu a výtvarnú a stali sa z nich malí umelci... Pozývame vás do našej galérie:    ...

Zrušenie poplatkov

Zrušenie poplatkov

Vážení rodičia, oznamujeme Vám zrušenie príspevkov za ŠKD a poplatkov za réžiu v zariadení školského stravovania od 01.04.2020. Ak ste uhradili príspevky a poplatky do 30.06.2020, budú Vám vrátené na Vaše účty v mesiaci júl 2020.     ...

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväz...

Ekologická stopa Kinder© vajca

Ekologická stopa Kinder© vajca

          Každý z nás sa stáva dieťaťom, keď má príležitosť rozbaliť a zjesť kinderko. Viete si predstaviť, že si na ňom pochutnávate počas vyučovacej hodiny? My sme si to vyskúšali, samozrejme, s náučným charakterom. Predstavte si, že vidíte zabalené Kind...

Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu vydala usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách. https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR16z...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore