Aktuality

Návšteva Múzea holokaustu 2018

Návšteva Múzea holokaustu 2018

Novembrové počasie nám prialo, a tak sme sa s deviatakmi vybrali do Serede, aby sme si prezreli expozíciu Múzea holokaustu. Navštívili sme zrekonštruované priestory bývalého pracovného tábora, vypočuli sme si výklad o osude Židov v Seredi, o riešení židovs...

Viem čo zjem 2018

Viem čo zjem 2018

V rámci projektu Zdravie na tanieri žiaci 3.a 4. ročníka získavali vedomosti o význame zdravého stravovania. Jednou z aktivít boli prednášky lektoriek z regionálneho pracoviska Úradu verejného zdravotníctva SR v Banskej Bystrici, za čo im touto cestou ďaku...

Halloween v 3.ročníku 2018

Halloween v 3.ročníku 2018

Koncom októbra oslávili tretiaci HALLOWEEN tradičnými hrami a netradičnými aktivitami počas vyučovania. Oslava tohto sviatku je súčasťou multikultúrnej výchovy. DOSTRAŠENIA zase o rok. album_615...

Pečieme tekvicové koláče 2018

Pečieme tekvicové koláče 2018

Dňa 25.10.2018 sa žiaci IV.B  triedy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V cvičnej kuchynke pripravili zdravé tekvicové dobroty. Pod vedením Zuzky a Ivetky z SCVČ Relaxáčik upiekli podľa receptov tekvicovo-jablkový chlebík, sladké tvarohovo-tekvicové koláče...

Zdravie v liečivých bylinkách 2018

Zdravie v liečivých bylinkách 2018

Celý mesiac október sa na ZŠ Moskovská 2 niesol v duchu zdravej výživy, stravovania a životného štýlu. V rámci predmetu environmentálna výchova sme sa s  ôsmakmi celý mesiac venovali téme zdravie a starostlivosti o svoje telo. Tento okruh tém sme uzavreli...

Medzinárodný deň školských knižníc 2018

Medzinárodný deň školských knižníc 2018

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci 3.B pripomenuli počas návštevy našej školskej knižnice. S pani knihovníčkou diskutovali na tému „Ako vyberať vhodnú knihu“. Čítajú veľmi radi a patria k častým návštevníkom knižnice. Niektorí si hneď po prehliadk...

Ovocné misy 2018

Ovocné misy 2018

Žiaci 3.B žijú zdravo. Príprava ovocných mís z rôzneho druhu ovocia v školskej cvičnej kuchynke im išla výborne. Každá skupinka zapojila svoju kreativitu, šikovnosť a predviedla skvelú spoluprácu. Na záver si pochutili na svojich výtvoroch a zhodnotili sku...

Tvorivé dielničky 2018

Tvorivé dielničky 2018

Jesenné sviatky sa vždy nesú v duchu tradícií a svetielok. Záleží len na každom z nás, či ich budeme nazývať dušičkami, alebo Halloweenom – Dňom strašidiel. Deti z troch oddelení Sovičkovo (22.10.) Včeličkovo (23.10.) a Princovo (25.10) si zvolili zlatú st...

Dejepisná exkurzia Banská Bystrica 2018

Dejepisná exkurzia Banská Bystrica 2018

S našimi piatakmi sme absolvovali exkurziu do dejín nášho mesta. Stretli sme tam permoníka, ktorý nám porozprával príbehy z čias dávno minulých a ukázal nám miesta verejne známe, a predsa často nepoznané. Historické centrum nám vydalo svoje vzácne poklady ...

Hovorme o jedle 2018

Hovorme o jedle 2018

Na tému: „Hovorme o jedle“ v 4. C triede „Zdravie je predpokladom kvalitného života“ Každý z nás to vie a práve preto sme sa aj my, žiaci 4.C triedy, zapojili do projektu „Hovorme o jedle“, ktorého cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri...

Jesenný školský zber 2018

Jesenný školský zber 2018

Zachránili sme 133 stromov Jesenný školský zber už máme za sebou a môžeme hrdo konštatovať, že bol zase o niečo úspešnejší ako ten predchádzajúci. Žiakom prvého a druhého stupňa našej školy sa spoločne podarilo vyzbierať 9825,5 kg papiera a kartónu. Všetk...

Daltonský blok - Maliarikovo 2018

Daltonský blok - Maliarikovo 2018

Deti pracovali v 4 skupinách. Dozvedeli sme sa, ktoré farby sú základné, teplé, studené a aké farby vzniknú miešaním 2 rôznych farieb. Podľa rozdelenia farieb si deti vymaľovali kvetináče s kvetmi. Svoje práce deti na záver odprezentovali. album_607...

Záchrana som ja 2018

Záchrana som ja 2018

Triedny kolektív 3.A sa zapojil do projektu ZÁCHRANA SOM JA. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy a vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Tretiaci sa najprv naučili bezpečne sa správať n...

Riaditeľské voľno 21.11.2018

Riaditeľské voľno 21.11.2018

Riaditeľské voľno 21.11.2018 pre žiakov 6. - 9. ročníka

Šarkaniáda 2018

Šarkaniáda 2018

Dňa 19.10.2018 sa v rámci ŠKD uskutočnila ŠARKANIÁDA. Deti prvých ročníkov minulý týždeň usilovne pracovali na vyrábaní šarkanov podľa vlastnej fantázie. Šarkaniádu sme otvorili pretekmi vo dvojiciach a uzavreli spoločným „preletom“. Deti s vetrom vo vlaso...

Zdravé nátierky 2018

Zdravé nátierky 2018

V utorok 23.10. štvrtáci zo školského klubu v rámci TÝŽDŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY pripravovali v cvičnej kuchynke z prinesených surovín rôzne druhy zdravých nátierok. Boli to napríklad: vajíčková, mrkvová, tvarohová, avokádová a sladká – medová. Okrem toho natiera...

Deň jablka 2018

Deň jablka 2018

V októbri dozrievajú na stromoch jabĺčka, čo sme si pripomenuli aj Medzinárodným dňom pôvodných odrôd jablka. Pečenie jablkových koláčov v novej cvičnej kuchynke úspešne zvládli žiaci VIII.B. Tri druhy koláčov rozvoňali celú školu a chutili výborne. V šk...

Deti z materských škôl na náučnom chodníku 2018

Deti z materských škôl na náučnom chodníku 2018

Tak ako každý rok, aj  tento október sme privítali na našom náučnom chodníku škôlkarov z MŠ na Jilemnického, Novej a Tulskej ulici. Žiaci zo 4. A si pre nich pripravili veľa zaujímavých informácií o najznámejších listnatých a ihličnatých stromoch. Malí ka...

Kravička Elička 2018

Kravička Elička 2018

Vo štvrtok 11.10. sme mali v 1.B triede prvý daltonský blok. Bol venovaný téme o mlieku. Deti vypracovali pracovné listy kravičky Eličky zo slovenského jazyka a matematiky. Pracovali v 4 skupinách. Každá skupina pracovala na niečom inom. Na záver každá sku...

Cezpoľný beh 2018

Cezpoľný beh 2018

Dňa 11.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu družstiev základných a stredných škôl. Išlo o preteky trojčlenných družstiev. Naša škola mala obsadenie v kategóriách: družstvo žiakov, družstvo žiačok. Chlapci sa v silnej konkurencii ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore