Aktuality

Workshop spoločenského správania 2019

Workshop spoločenského správania 2019

„Správanie je ako zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.“ Minulý štvrtok a piatok si takéto zrkadlo nastavili siedmaci našej školy. Prijali pozvanie od SOŠ Hotelových služieb a obchodu a zúčastnili sa workshopu zameraného na slušné správanie. Nauči...

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2018

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2018

Filip Haring je žiakom našej ZŠ a ako 4-ročný začal hrať šach spolu so svojím otcom a bratom. Táto hra, šport, ho natoľko zaujal, že sa mu venuje dodnes a úspešne reprezentuje seba, našu školu, šachový klub Junior Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica a a...

Futbal 2019

Futbal 2019

Marec sme ukončili skutočne športovo a s výborným výsledkom. Výber chlapcov prvého stupňa v Junior Top lige vo futbale v prvom zápase remizoval 3-3 a druhý zápas fantasticky vyhral 3-0 a potvrdil svoje kvality. Šťastie pri nás stálo na našej domácej pôde. ...

Vyhodnotenie okresného kola fyzikálnej olympiády 2019

Vyhodnotenie okresného kola fyzikálnej olympiády 2019

Dňa 13. marca 2019 sa na našej škole uskutočnil 60. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády v kategórii E a F.  Do kategórie E (žiaci 9. roč.) sa zapojili 2 ZŠ, spolu 2 žiaci, z toho 1 naša žiačka. Úspešný riešiteľ  bol jeden žiak, postupuje do krajské...

Slávnostný zápis prvákov 2019

Slávnostný zápis prvákov 2019

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich privítala šikovná žiačka Ela a neposlušný žiačik Ivo. Deti dostali čelenky s obrázkom Ely a Iva. Staršie žiačky napísali na čelenky deťom ich mená. A potom si už mohli smelo po...

Morena 2019

Morena 2019

V stredu 27.marca 2019 deti zo školského klubu odniesli zimu a priniesli jar. Pred budovou základnej školy zaspievali a zavinšovali pedagógom a potom v sprievode prešli cez Fončordu k Udurnej, kde ešte raz zaspievali a odprevadili zimu prevtelenú do MORENY...

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody sa oslavuje 22.marca už od roku 1993. Hravými aktivitami a zážitkovým učením si naši žiaci priblížili rôzne témy týkajúce sa vody. Naši najmladší si vyskúšali cestu vodnej kvapky na prekážkovej dráhe, ktorá predstavovala kolobeh vody na Ze...

Šaliansky Maťko 2019 - Lučenec

Šaliansky Maťko 2019 - Lučenec

Dňa 12. marca 2019 sa v priestoroch Radnice mesta Lučenec uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Tento ročník bol pre nás výnimočný, pretože do tohto kola postúpili až dvaja žiaci z našej školy....

Hviezdoslavov Kubín 2019 - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 - okresné kolo

V mesiacoch február a marec sa uskutočnili v našom meste dve kolá recitačnej súťaže v prednese poézie i prózy - Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo bolo pre žiakov našej školy veľmi úspešné a až traja si odniesli postupové miesta. Regionálne kolo sa uskutočn...

Matematický klokan 2019

Matematický klokan 2019

Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy zúčastňujú na najväčšej medzinárodnej žiackej súťaži na svete -  Matematický klokan. Tento rok sa prihlásilo rekordných 125 súťažiacich, z toho 97 z prvého a 28 žiakov z druhého stupňa. Teší nás hlavne účasť 33-och ma...

Voda - s bublinkami alebo bez?

Voda - s bublinkami alebo bez?

Voda v našom živote predstavuje neodmysliteľnú súčasť a je nevyhnutná pre náš život a existenciu organizmov okolo nás. Význam vody vieme vnímať z rôznych uhlov, na čo si posvietili aj naši žiaci. Ôsmaci sa na environmentálnej výchove celý mesiac marec ven...

Hovorme o jedle 2019

Hovorme o jedle 2019

„Zdravie je predpokladom kvalitného života“ Každý z nás to vie a práve preto sme sa aj my, žiaci 4.C triedy, zapojili do projektu „Hovorme o jedle“, ktorého cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu p...

Rozprávkové Zvedavkovo 2019

Rozprávkové Zvedavkovo 2019

Začiatok vyučovania nám spríjemnila rozprávka o Jankovi Hraškovi. V diskusnom kruhu sme spoločne hľadali odpovede na otázky: \"Prečo je náš rozprávkový kamarát taký silný, múdry, vynaliezavý...?\" A odpoveď sme našli. Celé tajomstvo sa ukrýva v malom zelen...

Predškolácka sobota 2019

Predškolácka sobota 2019

V sobotu 16. marca sa tak ako minulý rok otvorili dvere našej školy pre budúcich školákov, ich rodičov a ďalších príbuzných. Pre deti boli pripravené športové súťaže, výtvarné a iné aktivity. Vo veľkej telocvični si mohli zasúťažiť s trénermi z FitKids, k...

Vesmír očami detí 2019

Vesmír očami detí 2019

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami aj tento rok vyhlásila XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Na...

Veselo aj vážne s Braňom Jobusom

Veselo aj vážne s Braňom Jobusom

Marec je mesiacom knihy a u nás bolo tých kníh neúrekom. Naša školská knižnica spolu s predmetovou komisiou slovenského jazyka a literatúry zorganizovali besedu s autorom kníh nielen pre deti Braňom Jobusom. Svoj svojský humor prepletený hudobnými ukážkami...

Hádzaná 2019

Hádzaná 2019

Krajské kolo v hádzanej chlapcov aj dievčat sa opäť uskutočnilo v športovej hale v Detve. Koncom februára sa tu stretli najúspešnejšie družstvá z okresných a regionálnych kôl, aby súťažili o čo najlepšie výsledky a postup na žiacke majstrovstvá Slovenska. ...

Cvičná kuchynka 2019

Cvičná kuchynka 2019

V našej cvičnej kuchynke to zase raz rozvoniavalo, a tentokrát po nemecky. Skupina nemčinárov z ôsmej A a B si mohla svoje teoretické vedomosti z tém jedlá a nápoje, ale aj určovanie miery a množstva, ktoré nadobudli počas vyučovania, precvičiť prakticky. ...

Projekt \"In your element\" 2019

Projekt \"In your element\" 2019

Tento rok sme sa zúčastnili európskeho projektu „In your element“. Našou úlohou bolo natočiť krátke video o periodickej tabuľke, alebo o niektorom chemickom prvku z nej. Keďže sa jednalo o celoeurópsky projekt, video sme natáčali v angličtine. Dlho sme sa ...

Prírodovedné popoludnie 2019

Prírodovedné popoludnie 2019

Naša škola sa v stredu 28.2.2019, znova blysla skvelou aktivitou pre deti s názvom Prírodovedné popoludnie. Piatakov, šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov počas celého poobedia sprevádzal duch starogréckeho matematika Euklida. Vďaka nemu žiaci navští...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore