Aktuality

Priateľ lesa

Priateľ lesa

Priateľ lesa je názov celoročného motivačného projektu školského klubu detí. Environmentálna výchova bude prierezovou témou, s ktorou sa deti v ŠKD budú stretávať počas celého školského roka. Hlavným cieľom projektu bude učiť deti poznať a chápať súvislost...

Slavistické pierko

Slavistické pierko

Milí kreatívci,   ešte pred prechodom II. stupňa na dištančné vyučovanie sme stihli vytvoriť tieto krásne práce. Tri z nich reprezentujú našu školu v súťaži venovanej slovenskému folklóru Slavistické pierko. Ich autormi sú:  N.O., VIII. A: Kohútik  jar...

Ako vyrobiť výrobok, čo je to práca, či výrobný proces?

Ako vyrobiť výrobok, čo je to práca, či výrobný proces?

Toto všetko sa naši deviataci učili na hodine občianskej náuky. Keďže súčasná situácia nám nedovolila vyrobiť si praženicu, vymysleli sme si alternatívu v triede, kde sme z papiera ako prvotného vstupu do výroby vyrábali výrobky. Vo dvojici mali žiaci za 5...

Európsky týždeň športu 2020

Európsky týždeň športu 2020

Vážení športoví priatelia / milí žiaci, aj v tomto šk.r. 2020 / 2021 by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy - Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu  (počasím), al...

Technická olympiáda – školské kolo

Technická olympiáda – školské kolo

Aj tento školský rok sa ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici zapojila do Technickej olympiády. Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. -9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvori...

Záložka spája školy

Záložka spája školy

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka spája školy a je tomu rovnako i tento rok. Témou bola Radosť ukrytá v básňach alebo v próze.  Vytvorili ste veľa nápaditých záložiek, ktoré reprezentujú knižných hrdinov z najrôznejších žánrov. Od ...

Šikovné ruky

Šikovné ruky

Opäť pridávam do albumu s Vašimi prácami nové kreatívne dielka. Pochváľte sa doma a nech Vás pochvala inšpiruje ku ďalším originálnym výtvorom. Nezabudnite si práce podpísať, možno ich raz predám za veľké peniaze ako rannú tvorbu uznávaných umelcov! Vyuču...

Strašidelné lampášiky

Strašidelné lampášiky

Niektorí naši žiaci si urobili bonusovú úlohu a podľa inštrukcií vytvorili strašidelný lampášik v programe Inkscape.Lampášik je možné zasielať až do konca októbra, preto sa tešíme na ďalšie lampášiky. album_863...

Roots & Shoots

Roots & Shoots

Odštartovali sme program Roots & Shoots, ktorý ôsmakom prišiel predstaviť Martin Tóčik z nadácie Green Foundation. Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. ...

Aktuálne informácie COVID - 19

Aktuálne informácie COVID - 19

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 boli prijaté nové opatrenia na základných školách. O ďalších zmenách, ktoré očakávame v najbl...

Nástenky

Nástenky

Vážení rodičia a milí žiaci, aktuálna situácia nedovolí žiakom, aby sa mohli podeliť o svoju tvorbu s rodičmi. Práce, ktoré sa nadmieru vydarili, visia na nástenkách v škole. Z dôvodu dodržiavania hygienických zásad a rešpektovania obmedzení, rodičia nema...

Píšeme starým rodičom

Píšeme starým rodičom

Každý rok sa mesiac október nesie v znamení úcty k starším. V tomto mesiaci si viac ako inokedy pripomíname bohatstvo múdrosti a skúseností starších ľudí, ktoré si vážime a učíme sa od nich. Druhý októbrový týždeň sa v 2. A niesol v znamení starých rodičo...

Výstava výrobkov

Výstava výrobkov

Sme hrdí, že naši šikovní žiaci pripravili prekrásnu výstavu, ktorá sa uskutočnila prvé dva októbrové dni a je pokračovaním nášho úsilia a projektu Fuggerovská cesta. Naši šikovníci dali do výrobkov svoju energiu, talent, umenie i lásku. Žiaci drôtiky prem...

Ľubietová 2020

Ľubietová 2020

V októbri sme sa s ôsmakmi vydali pátrať po ďalších stopách bystrickej medi. Tentoraz nás to zavialo do Ľubietovej, kde sa žiaci vybrali po banskom chodníku. Pútavé rozprávanie o živote baníkov, o putovaní medi z Ľubietovej, o vzácnych nálezoch v tejto obl...

Na začiatku bol rytmus...

Na začiatku bol rytmus...

A vedia to aj naši šiestaci, ktorí si vyrobili „praveké“ rytmické hudobné nástroje, na ktorých sme si spolu zahrali a takto sme vstúpili do čarovnej komnaty hudby... album_857...

Pokus s cukríkmi

Pokus s cukríkmi

Naši žiaci šiestaci sú skutoční experimentátori, vidno, že ich všetko zaujíma a robia pokusy jeden za druhým.Trápia si hlavičky tým, ako to vlastne je, prečo je to tak a prečo nie. Niekedy sa im nepodarí prísť na správnu odpoveď, no u nás fyzikov to tak už...

Potulky s permoníkom po Banskej Bystrici

Potulky s permoníkom po Banskej Bystrici

     V utorok 29. septembra 2020 sa naši piataci v rámci projektu Fuggerovská cesta vybrali po stopách bystrickej medi. Sprevádzaný permoníkom spomínali v centre mesta na časy, keď medené mesto zažívalo najväčšiu slávu a najbohatší obyvatelia obchodovali s...

Čo sa šepká o medenom meste

Čo sa šepká o medenom meste

Chcete vedieť viac? Dozviete sa to po prečítaní knihy, ktorá vznikla v rámci projektu Fuggerovská cesta – po stopách bystrickej medi. A knihy nie  obyčajnej. Povesti napísané žiakmi banskobystrických škôl sú výsledkom literárno-výtvarnej súťaže, ktorú sme ...

Európsky deň jazykov v našej škole.

Európsky deň jazykov v našej škole.

V roku 2001 Rada Európy spolu s Európskou úniou vyhlásili Európsky rok jazykov, do ktorého sa zapojili milióny ľudí zo 45 krajín. Svojimi aktivitami oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. A keďže táto akcia mala veľmi veľk...

Chcete sa stať súčasťou tímu Erasmus?

Chcete sa stať súčasťou tímu Erasmus?

Veľmi nás teší, že sme v septembri zavŕšili školský projekt Fuggerovská cesta - po stopách medi do úspešného konca. Odmenou boli úspechy detí, úžasné výrobky, spoznané nové miesta, krásna kniha, výstava a mnoho ďalších vedomostí i zážitkov. Ako sa však ho...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore