Aktuality

Predškolácka sobota - ZRUŠENÉ

Predškolácka sobota - ZRUŠENÉ

Vážení rodičia, z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je Deň otvorených dverí na našej škole zrušený. V prípade záujmu o informácie o našej škole nás môžete kontaktovať telefonicky....

Marec mesiac kníh

Marec mesiac kníh

Poznali ho veľkí i malí vo väčších i celkom malých dedinách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí. Matej Hrebenda, šíriteľ slovenských a českých kníh. S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie oblečeného do rimavského kroja, tak ho stretávali ľudia na ...

Projekt e-Twinning  „Môj svet vo svete médií“

Projekt e-Twinning „Môj svet vo svete médií“

Žiaci III.C na hodinách ANJ pokračujú v medzinárodnom projekte zameranom na mediálnu gramotnosť a kritické myslenie. Pozreli sme si krátky kreslený film „Superhero High“ a následne sme selektovali reálne a nereálne časti príbehu. Žiaci hľadali pozitívne aj...

Otvorené hodiny pre MŠ

Otvorené hodiny pre MŠ

Aj ja budem prvákom „Veľkáčov“ z materských škôl na uliciach Tulská a Jilemnického onedlho čaká zápis do prvej triedy. Naša škola im dala možnosť nazrieť do tried k prvákom aj druhákom. Naši žiaci im ukázali, čo všetko sa v škole naučili. Spolu sa zahrali...

OCEANÁRIUM

OCEANÁRIUM

V utorok 3. marca deti zo školského klubu navštívili OCEANÁRIUM, v ktorom pod nafukovacou  kupolou zažili atmosféru podmorského sveta. Vidieť koraly a morské živočíchy bolo pre deti obrovským zážitkom. S novými informáciami, ktoré získali, si prehĺbili svo...

Fašiangy

Fašiangy

             ...

Čajovňa U malého princa 2020

Čajovňa U malého princa 2020

Vo februári si žiaci 4.B otvorili čajovňu U malého princa. Každý deň pripravovali a ochutnávali rôzne bylinkové čaje. Hodnotili chuť čajov a spoznávali ich liečivé účinky na ľudské telo. Ľudskému telu sa venovali aj pri vyrábaní lapbook-ov. V čajovni tvori...

eTwinning – medzinárodný projekt s Českom

eTwinning – medzinárodný projekt s Českom

Žiaci 4.B, v rámci projektu eTwinning - Program partnerstvo škôl, nadviazali spoluprácu s prvákmi z Gymnázia Trhové Sviny z Českej republiky. Ich spoločný projekt má názov Nové príbehy malého princa. Na základe knihy A. de Saint Exupéryho: Malý princ, tvor...

Školský swap a Nosene.sk 2020

Školský swap a Nosene.sk 2020

     Na našej škole sme zorganizovali swap – teda výmenu oblečenia. Každý žiak, ktorý mohol, doma s rodičmi pretriedil skriňu a doniesol, čo mu bolo malé alebo nenosil. Spolu so žiakmi  sme ráno vyložili niekoľko desiatok tašiek a oblečenie poukladali vo v...

Prírodovedné popoludnie 2020

Prírodovedné popoludnie 2020

Dňa 19.2. 2020 sa na našej škole uskutočnilo prírodovedné popoludnie. Žiaci sa zišli v učebni chémie, kde následne pani učiteľka odštartovala súťaž. Úlohou skupiny bolo vyplniť tajničku z vyhľadaných písmen. V odborných  učebniach so zameraním na geogra...

Polícia v 2.C

Polícia v 2.C

Žiaci 2. C privítali vo svojej triede p. policajtku, ktorá im zábavnou formou priblížila prácu dopravného policajta. Zamerala sa na zásady správania sa na ceste, chodníku, pri jazde na bicykli. Poučila ich o správaní sa chodcov a cyklistov. Deti si pomocou...

Siedmaci sa opäť prekonali

Siedmaci sa opäť prekonali

Už tretí rok po sebe robili naši siedmaci na dejepise ročníkový projekt. Témou bol stredovek a ich úlohou bolo zostrojiť repliku slovenského hradu či zrúcaniny. Zachovať museli jeho skutočnú podobu. Tento rok k nim pribudol aj Barbakan, náš mestský hrad. U...

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka 2020

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka 2020

Žiaci 7. ročníka našej školy absolvovali v dňoch 10. – 14. 2. 2020 lyžiarsky/snowboardový výcvik v LS Králiky. Žiaci boli rozdelený do jednotlivých družstiev, podľa ich individuálnych  schopností. Pod vedením inštruktorov zlepšovali svoje pohybové schopno...

Valentín na našej škole

Valentín na našej škole

     So začiatkom dňa 14. februára sa vo vestibule školy otvorila “valentínska pošta“. Každý tam v priebehu dňa mohol vložiť srdiečko s poďakovaním, vyznaním náklonnosti či len pekným obrázkom.      Okrem srdiečok si žiaci darovali malú pozornosť na znak ...

Daltonský blok 2020 - Tajomstvá podzemného sveta

Daltonský blok 2020 - Tajomstvá podzemného sveta

     Deti pracovali v trojčlenných skupinách. Ako pomôcky si priniesli rôzne detské encyklopédie. Na začiatku deti vypracovali povinné úlohy z matematiky a prvouky. Potom už každá skupina pracovala na svojich projektoch. Štyri skupiny sa zamerali na živočí...

Tajomný maják 2020

Tajomný maják 2020

     Naši najstarší žiaci sa 12. 2. 2020 na časť vyučovania premiestnili do magických priestorov BDNR. Čakalo ich predstavenie Tajomný maják - záhady dospievania. Asi všetci sme očakávali komédiu, kde uvidíme bežné problémy dospievajúcich a naši deviataci ...

Návšteva z mestských lesov 2020

Návšteva z mestských lesov 2020

     Dňa 10. 2. 2020 našich piatakov navštívili páni z Mestských lesov Banská Bystrica. Lesníci nás navštevujú každý rok a našim žiakom počas biológie prezentujú ich úlohu v ochrane a starostlivosti o les. So sebou priniesli nielen kopec zaujímavostí zo ži...

Karneval 2020

Karneval 2020

V piatok 7. februára 2020 sa v jedálni školy zhromaždili princezné, rytieri, bojovníci, víly, zvieratká, upíri a ďalšie rozprávkové aj celkom civilné osobnosti, aby sa pri hudbe a tanci zabavili a zasúťažili si. Deťom zo ŠKD SLNIEČKOVO sa o zábavu postaral...

Návšteva knižnice 2020

Návšteva knižnice 2020

Čím bola, čím je, kto bol kto a kto je kto v Banskej Bystrici – takto znela téma, ktorá zaujala žiakov 3.A triedy. Zúčastnili sa na podujatí vo VKMK na Jilemnického ulici, ktoré pre nich pripravila pani knihovníčka. Deti pozorne počúvali a sledovali prezen...

Educate Slovakia

Educate Slovakia

V týždni od 4.februára nás opäť navštívila dvojica študentiek zo zahraničia, tentokrát z Indonézie a Ukrajiny. Do projektu sa tento školský rok zapojili triedy 7.A a 7.C a zúčastnili sa interaktívneho workshopu zameraného na komunikáciu v anglickom jazyku ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore