Aktuality

Ochranárik tiesňového volania 112 a CO 2018

Ochranárik tiesňového volania 112 a CO 2018

Žiaci z prvého aj druhého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Namaľovali prekrásne výkresy na tému „Veď aj ja som záchranár“. V okresom kole sa podarili uspieť hneď dvom žiačkam: Karolínke ...

Zdravie na tanieri 2018

Zdravie na tanieri 2018

V novembri sa na našej škole v rámci projektu „Žime zdravo - Zdravie na tanieri“  konala výtvarná súťaž. Zapojili sa všetky triedy z prvého stupňa. Žiaci preukázali svoju kreativitu a ľubovoľnou technikou na hodinách výtvarnej výchovy vznikali krásne práce...

Advent of Kindness

Advent of Kindness

Advent of Kindness     Je to  čas príprav, čas očakávania. V škole sa ešte pripravujeme na písomky, odpovede a očakávame dobré známky, pretože sme sa snažili. Pripravujeme a ozdobujeme aj svoje triedy, chodby.     Advent je ale aj očakávanie príchodu sve...

Vianočný anjel 2018

Vianočný anjel 2018

Dnešný Dalton bol venovaný vlastnoručnej výrobe vianočného darčeka. Deti svojho ajelika vyrábali v dielni súkromného centra Relaxáčik. Práca sa deťom veľmi páčila a celý postup výroby zvládli bez väčších problémov. Všetci svoj výrobok podarujú svojim rodič...

Pytagoriáda 2018

Pytagoriáda 2018

Pytagoriáda - kategórie P5 – P8 V dňoch 12. a 13. decembra 2018 prebiehalo na našej škole (tak ako na takmer všetkých školách Slovenska v rovnakom termíne) Školské kolo Pytagoriády kategórií P3-P8. Spolu sa ich zúčastnila takmer stovka účastníkov – matema...

Junior TOP liga 2018

Junior TOP liga 2018

Dňa 7.12.2018 sa naši chlapci z prvého stupňa zúčastnili už druhého kola Junior TOP ligy vo futbale. Desať šikovných futbalistov odohralo dva zápasy. Jeden proti ZŠ Spojová, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo vyhrať. Druhý zápas boli naši chlapci úspešní a v...

Detská vianočná tržnica 2018

Detská vianočná tržnica 2018

Detská vianočná tržnica sa uskutoční 19.12.2018 od 14:30 do 16:00 vo vestibule ZŠ Moskovská 2, BB

Geografická olympiáda 2018

Geografická olympiáda 2018

Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo v utorok 4. 12. 2018 v priestoroch školskej jedálne. Zúčastnilo sa ho 52 žiakov II. stupňa ZŠ. Počas dvoch hodinových častí riešili žiaci teoretickú aj praktickú časť GO (práca s atlasom). Zaujímavé úlohy...

Olympiáda ľudských práv 2018

Olympiáda ľudských práv 2018

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“. Dňa 21. 11. 2018 sa v priestoroch CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Olympiády ľudských práv. Keďže súťaž je prevažne stredoškolská, vyslali sme zástupcu deviateho ročníka – Michala M., kt...

Medovníkové popoludnie 2018

Medovníkové popoludnie 2018

Keď sa povie Vianoce, určite si hneď predstavíte vianočný stromček, koledy, či vôňu škorice a medu. Samozrejme na Štedrý deň sa treba dôkladne pripraviť. V školskom klube, v oddelení Včeličkovo sme prípravy na Vianoce zobrali naozaj vážne. Deti si doniesli...

Čistička odpadových vôd Rakytovce 2018

Čistička odpadových vôd Rakytovce 2018

Posledný októbrový týždeň sa žiaci VI.A a VI.B triedy zúčastnili exkurzie na Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd má ...

Keď počítač nie je len na hranie 2018

Keď počítač nie je len na hranie 2018

Súčasný informačný tlak a nárast poznatkov vyžaduje naučiť žiaka spoznávať vzťahy medzi javmi, pravidlá spájania prvkov i praktickú aplikáciu vedomostí. V našej škole sa venujeme rozvoju počítačovej gramotnosti žiakov v predmete SJL aj pomocou informačných...

iBobor 2018

iBobor 2018

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celosvetovej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a krea...

Olympiáda cudzích jazykov 2018

Olympiáda cudzích jazykov 2018

Listening, reading, grammar test, Picture story ale aj Leseverstehen, Hoerverstehen a Bildergeschichte boli na programe jazykových olympiád, ktoré sa v našej škole už tradične konajú v mesiaci november. V tomto roku o prvenstvo v olympiáde z anglického jaz...

Technická olympiáda 2018

Technická olympiáda 2018

29. novembra 2018 sa traja žiaci našej školy zaregistrovali ako víťazi školskej súťaže Technickej olympiády na jej Okresnom kole, ktoré sa konalo v Centre techniky na ZŠ J.G.Tajovského na Gaštanovej ulici v Banskej Bystrici - Podlaviciach. Samuel S. a Seve...

Filip Haring opäť úspešný

Filip Haring opäť úspešný

Šachové majstrovstvá Banskobystrického kraja, ktoré sa konali 22.11.2018 v centre voľného času Havranské v Banskej Bystrici, sa skončili víťazstvom nášho, dnes už známeho a úspešného šachistu, deviataka Filipa Haringa, ktorý týmto postupuje na celoslovensk...

Korčuliarsky výcvik 2018

Korčuliarsky výcvik 2018

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili v týždni od 19.11. do 23.11.2018 korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Deti sa učili korčuľovať pod vedením skúsených trénerov HC 05 Banská Bystrica. Deťom nechýbala snaha, chuť, odvaha a trpezlivo...

Vyhodnotenie súťaže o naj recept 2018

Vyhodnotenie súťaže o naj recept 2018

V rámci projektu Zdravie na tanieri 2018 – ŽIME ZDRAVO! sme zo žiackych receptov zostavili Zdravý receptár. Žiaci zo žiackej školskej rady z neho vybrali ten naj recept. Jednoznačným víťazom sa stal zdravý cheesecake. Recept naň nájdete v časti Projekty – ...

Putovný pohár riaditeľky školy 2018

Putovný pohár riaditeľky školy 2018

Dňa 16.11.2018 sa na našej škole opäť uskutočnil Turnaj žiakov o putovný pohár riaditeľky školy vo florbale a vybíjanej. Žiaci 4-5 ročníka súťažili vo vybíjanej (dve samostatné kategórie pre 4, 5 roč.), 6-9 ročník súťažil vo florbale (dve kategórie 6-7, 8-...

Biológia hrou 2018

Biológia hrou 2018

Myslíte, že huby sa dajú poznávať len na jeseň keď ich nájdeme v lese? Omyl! Piataci sa na biológii učili poznávať jedlé, nejedlé a jedovaté huby hrou. Náučné pexeso ich sprevádzalo 16-timi druhy húb. Učenie formou hry je to najjednoduchšie. Žiaci neuvedom...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore