Aktuality

Pytagoriáda 2018  3-4.roč

Pytagoriáda 2018 3-4.roč

Dňa 12. decembra 2018 prebiehalo na našej škole školské kolo Pytagoriády kategórií P3-P4. V kategórii P3 sa zúčastnilo 17 žiakov a úspešných bolo 12 žiakov. V kategórii P4 sa zúčastnilo tak isto 17 žiakov a úspešných bolo 11 žiakov. Blahoželáme úspešným...

Vianočné dielne 2018

Vianočné dielne 2018

V týždni od 10. do 14.12. sa aj tento rok uskutočnili v triedach 2.ročníka vianočné dielničky, kde spoločnými silami v príjemnej predvianočnej atmosfére vytvorili deti spolu s rodičmi krásne predmety na predaj do školskej vianočnej tržnice. Okrem toho, že ...

Vianočná tržnica 2018

Vianočná tržnica 2018

Počas mesiaca december deti v oddeleniach školského klubu vyrábali vianočné ozdoby a dekorácie na predaj na vianočnú tržnicu. A nielen ony. V triedach pomáhali deťom aj rodičia v tvorivých dielňach, z kuchynky sa šírila vôňa vianočného pečiva a pridali sa ...

Vystúpenie v DD SENIUM 2018

Vystúpenie v DD SENIUM 2018

V utorok 11.12.2018 deti z 1.A a 3.B triedy spolu so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami vystúpili s vianočným programom v Domove sociálnych služieb SENIUM na ul. Jilemnického v B. Bystrici. Stalo sa už tradíciou, že dvakrát do roka deti z našej ško...

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Tak predsa prišiel. Síce bez snehu, ale deti sa ho nevedeli dočkať. Predviedli mu skvelé vystúpenia – piesne, básne, tance – vystupovali všetci. Všetky oddelenia školského klubu aj tanečné krúžky. Dostali sladké balíčky a aj ony obdarovali Mikuláša vianočn...

Rekordyáda 2018

Rekordyáda 2018

V piatok 30.novembra 2018 sa v malej telocvični uskutočnilo celoklubové kolo súťaže v netradičných športových disciplínach pod názvom REKORDYÁDA. Víťazi jednotlivých oddelení súťažili medzi sebou v krúžení kruhom, vyhadzovaní loptičky softenisovou pálkou a...

Štedrý deň v 4.C 2018

Štedrý deň v 4.C 2018

V našej triede sme prežili stredu, 19.12.2018, sviatočne. Aj keď dátum síce nesedí s tým v kalendári, my sme si spoločne pripravili krásny ŠTEDRÝ DEŇ. A naozaj takým aj bol. Štedrý na dobroty, ktoré sme si s pomocou našich rodičov pripravili v školskej ku...

Ochranárik tiesňového volania 112 a CO 2018

Ochranárik tiesňového volania 112 a CO 2018

Žiaci z prvého aj druhého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Namaľovali prekrásne výkresy na tému „Veď aj ja som záchranár“. V okresom kole sa podarili uspieť hneď dvom žiačkam: Karolínke ...

Zdravie na tanieri 2018

Zdravie na tanieri 2018

V novembri sa na našej škole v rámci projektu „Žime zdravo - Zdravie na tanieri“  konala výtvarná súťaž. Zapojili sa všetky triedy z prvého stupňa. Žiaci preukázali svoju kreativitu a ľubovoľnou technikou na hodinách výtvarnej výchovy vznikali krásne práce...

Advent of Kindness

Advent of Kindness

Advent of Kindness     Je to  čas príprav, čas očakávania. V škole sa ešte pripravujeme na písomky, odpovede a očakávame dobré známky, pretože sme sa snažili. Pripravujeme a ozdobujeme aj svoje triedy, chodby.     Advent je ale aj očakávanie príchodu sve...

Vianočný anjel 2018

Vianočný anjel 2018

Dnešný Dalton bol venovaný vlastnoručnej výrobe vianočného darčeka. Deti svojho ajelika vyrábali v dielni súkromného centra Relaxáčik. Práca sa deťom veľmi páčila a celý postup výroby zvládli bez väčších problémov. Všetci svoj výrobok podarujú svojim rodič...

Pytagoriáda 2018

Pytagoriáda 2018

Pytagoriáda - kategórie P5 – P8 V dňoch 12. a 13. decembra 2018 prebiehalo na našej škole (tak ako na takmer všetkých školách Slovenska v rovnakom termíne) Školské kolo Pytagoriády kategórií P3-P8. Spolu sa ich zúčastnila takmer stovka účastníkov – matema...

Junior TOP liga 2018

Junior TOP liga 2018

Dňa 7.12.2018 sa naši chlapci z prvého stupňa zúčastnili už druhého kola Junior TOP ligy vo futbale. Desať šikovných futbalistov odohralo dva zápasy. Jeden proti ZŠ Spojová, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo vyhrať. Druhý zápas boli naši chlapci úspešní a v...

Detská vianočná tržnica 2018

Detská vianočná tržnica 2018

Detská vianočná tržnica sa uskutoční 19.12.2018 od 14:30 do 16:00 vo vestibule ZŠ Moskovská 2, BB

Geografická olympiáda 2018

Geografická olympiáda 2018

Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo v utorok 4. 12. 2018 v priestoroch školskej jedálne. Zúčastnilo sa ho 52 žiakov II. stupňa ZŠ. Počas dvoch hodinových častí riešili žiaci teoretickú aj praktickú časť GO (práca s atlasom). Zaujímavé úlohy...

Olympiáda ľudských práv 2018

Olympiáda ľudských práv 2018

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“. Dňa 21. 11. 2018 sa v priestoroch CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Olympiády ľudských práv. Keďže súťaž je prevažne stredoškolská, vyslali sme zástupcu deviateho ročníka – Michala M., kt...

Medovníkové popoludnie 2018

Medovníkové popoludnie 2018

Keď sa povie Vianoce, určite si hneď predstavíte vianočný stromček, koledy, či vôňu škorice a medu. Samozrejme na Štedrý deň sa treba dôkladne pripraviť. V školskom klube, v oddelení Včeličkovo sme prípravy na Vianoce zobrali naozaj vážne. Deti si doniesli...

Čistička odpadových vôd Rakytovce 2018

Čistička odpadových vôd Rakytovce 2018

Posledný októbrový týždeň sa žiaci VI.A a VI.B triedy zúčastnili exkurzie na Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd má ...

Keď počítač nie je len na hranie 2018

Keď počítač nie je len na hranie 2018

Súčasný informačný tlak a nárast poznatkov vyžaduje naučiť žiaka spoznávať vzťahy medzi javmi, pravidlá spájania prvkov i praktickú aplikáciu vedomostí. V našej škole sa venujeme rozvoju počítačovej gramotnosti žiakov v predmete SJL aj pomocou informačných...

iBobor 2018

iBobor 2018

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celosvetovej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a krea...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore