Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Prvý školský deň Naši žiaci sa konečne dočkali prvého školského dňa. Prišli síce zahalení do rúšok, ale oči im svietili úsmevom. Najväčšiu radosť mali žiačikovia- prváčikovia, ktorí sa obdivne pozerali po škole a hľadali svoju triednu učiteľku.  Pani učit...

Team Moskovská športoval

Team Moskovská športoval

Našli sme si čas, aby sme sa spoločne stretli aj mimo našej školy, kde sme už všetko pripravili a vyzdobili. V pondelok sme si to namierili do Tajova. Cieľom bol nielen športový výkon, ale predovšetkým aktívny relax v spoločnosti kolegov a priateľov zárove...

Tešíme sa na Vás

Tešíme sa na Vás

Nový školský rok sa nezadržateľne blíži. Radi by sme Vám oznámili, že sa na Vás, žiaci naši, veľmi tešíme. Chystáme, zdobíme, pripravujeme .... chodby, triedy, aktivity. V škole už všetci poletujeme ako včielky, ale bez Vás to nie je to pravé. Užite si pos...

Rozlúčka

Rozlúčka

  30.6. sme oficiálne vyprevadili deviatakov za bránu našej školy, aby rozprestreli svoje krídla a každý sa pobral svojou cestou. Boli to krásne roky. Priniesli slzy i smiech, radosť i sklamania, prvé lásky a priateľstvá. Prajeme im veľa šťastia   albu...

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci, dňa 2.9.2020 Vás pozývame na otvorenie školského roka. Prosíme, aby ste dodržali pokyny a usmernenia uvedené nižšie a priniesli si so sebou potrebné tlačivá: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiZdravotný dot...

Triedny projekt Quiz Makers (9. ročník)

Triedny projekt Quiz Makers (9. ročník)

Žiaci 9. ročníka pre nás na hodinách angličtiny vytvorili mini projekt Quiz Makers. Vyskúšajte si svoje vedomosti o zvieratách, mestách a krajinách, olympijských hrách i počítačových hrách v anglických kvízoch na stránke: https://quizenglish.wixsite.com/qu...

Objednávka učebných pomôcok Daffer

Objednávka učebných pomôcok Daffer

Vážení rodičia! Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre školský rok 2020/2021 s možnosťou nákupu cez internet. Pomôcky si môžete objednať TU....

Jazykové kurzy SPEAK

Jazykové kurzy SPEAK

Jazyková škola SPEAK ponúka žiakom našej školy opäť aj v školskom roku 2020/2021 hodiny anličtiny so zahraničnými lektormi v priestoroch našej školy. Program sa skladá zo šesťdesiatich 45- minútových hodín a vyučovanie začína prvý októbrový týždeň – 5.10.2...

Literárne talenty

Literárne talenty

Ani počas zatvorenia škôl sme nezaháľali a zapojili sme sa do literárnych súťaží, ktoré prebiehajú počas školského roka. V marci bola elektronicky vyhodnotená  celoslovenská súťaž Kováčova Bystrica, v ktorej 2. miesto vo vlastnej tvorbe- poézii obsadila Ta...

Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

V týchto dňoch ukončujeme projekt Erasmus plus KA1, vďaka ktorému sa učitelia zúčastnili niekoľkých zahraničných mobilít. V prvom polroku šk.roka 2019/2020 absolvovali kurzy, ktoré im pomohli rozvinúť kompetencie v oblasti vyučovania cudzích jazykov, envir...

Notan art – osová sumernosť v umení

Notan art – osová sumernosť v umení

Naši piataci aktívne pracujú aj v čase koronavírusu. Spojili geometriu a výtvarnú a stali sa z nich malí umelci... Pozývame vás do našej galérie:    ...

Zrušenie poplatkov

Zrušenie poplatkov

Vážení rodičia, oznamujeme Vám zrušenie príspevkov za ŠKD a poplatkov za réžiu v zariadení školského stravovania od 01.04.2020. Ak ste uhradili príspevky a poplatky do 30.06.2020, budú Vám vrátené na Vaše účty v mesiaci júl 2020.     ...

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväz...

Ekologická stopa Kinder© vajca

Ekologická stopa Kinder© vajca

          Každý z nás sa stáva dieťaťom, keď má príležitosť rozbaliť a zjesť kinderko. Viete si predstaviť, že si na ňom pochutnávate počas vyučovacej hodiny? My sme si to vyskúšali, samozrejme, s náučným charakterom. Predstavte si, že vidíte zabalené Kind...

Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu vydala usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách. https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR16z...

Odporúčania a rady školskej psychologičky

Odporúčania a rady školskej psychologičky

Ako zvládnuť súčasné obmedzenia... Zo situácie, ktorá nás prinútila zostať doma a prispôsobiť sa obmedzeniam, na nás môže doľahnúť pocit neistoty, podráždenia, smútku... Preto využime všetky možnosti, ktoré sú dostupné a pomôžu nám ju prekonať v čo najväč...

Olympiáda potravín

Olympiáda potravín

          Som si istá, že ste sa hneď zamysleli, čo je to za nezvyčajné slovné spojenie. Azda môžu potraviny športovať? Veru nie! Kým sa však dostanú do našich domácností a chladničiek, precestujú nekonečne veľa kilometrov. Všetci sme si vedomí toho, že na...

Kreatívna biológia

Kreatívna biológia

Vyučovanie na diaľku? Pre našich ôsmakov príležitosť byť kreatívnymi. Od pani učiteľky dostali zadanie vyrobiť 3D model živočíšnej bunky a tu je výsledok. Perfektné 3D modely buniek od našich žiakov si môžete pozrieť v nasledujúcom padlete.   ...

OZNAM

OZNAM

V súvislosti so zatvorením Základnej školy, Moskovská 2, Banská Bystrica od 13. 3. 2020 Vám oznamujeme, že všetci žiaci aj zamestnanci školy boli odhlásení z obedov v školskej jedálni....

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výs...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore