Aktuality

Vianočné ozdoby z pomaranča

Vianočné ozdoby z pomaranča

Vianočné ozdoby...

Čitateľská dielňa – tvorba literárneho projektu

Čitateľská dielňa – tvorba literárneho projektu

V rámci čitateľskej dielne sa žiaci 4.A ponorili do tajomstiev knihy Zázračnica a permoníci od banskobystrického autora Karola Langsteina. Knihu sme objavili v knižnici a hneď sme si ju aj požičali, pretože nás zaujala názvom, obsahom a aj tým, že ju napís...

Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

Žiaci 4.A sa na hodiny výtvarnej výchovy alebo pracovného vyučovania tešia, pretože radi kreslia, maľujú, tvoria. Farebná jeseň prináša veľa inšpiratívnych námetov na tvorenie. A ako krásne ich vedia deti spracovať – presvedčte sa vo fotogalérii.          ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Blížia sa Vianoce a čas, kedy je možnosť potešiť iných. Podeľme sa o maličkosti. Tým, že dáme malú trošku zo svojho, môžeme urobiť veľkú radosť. Zapojte sa do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, dajte do nej pár maličkostí, ktoré sú vymen...

Halloween - zážitkové učenie v 2.B

Halloween - zážitkové učenie v 2.B

Koncom októbra žiaci 2.B oslávili STRAŠIDEŇ tradičnými hrami a netradičnými aktivitami. Oslava sviatku Halloween je súčasťou multikultúrnej výchovy. Celý týždeň deti zdobili symbolmi Halloween-u svoju triedu a pripravovali sa na deň plný zábavy a bláznivýc...

Učíme sa z domu

Učíme sa z domu

Pridaj foto, video alebo sa podeľ so svojou tvorbou :-) Milí naši žiaci,  Aj keď sme si deň v maskách v škole nemohli užiť, nevzdáme to. Je tu výzva! Znovu sa s nami môžete podeliť o to ako trávite vyučovací čas doma. Zajtra 29.10. môžete byť aj na onli...

Jesenné dekorácie

Jesenné dekorácie

Milí žiaci a ochotní rodičia, ak by ste potrebovali inšpiráciu na trávenie nasledujúcich dní, tak tu je pár tipov, ako využiť čas a stráviť ho spoločne v rodinnom kruhu, pošlite aj fotky, ak sa Vám podarí vytvoriť niečo pekné. Kolesárová Jesenné dekorác...

Halloween

Halloween

Každoročne majú naši žiaci možnosť prísť na Halloween v maskách do školy a ukázať tak svoju kreativitu a nápaditosť. V tomto zložitejšom období sme im nechceli vziať takúto možnosť a keďže ideme naplno, online vyučovanie sa vo štvrtok uskutočnilo v maskách...

Projekt z občianskej náuky

Projekt z občianskej náuky

A predsa sme to stihli... Žiaci ôsmeho ročníka si na občianskej náuke osvojili vedomosti o symboloch štátu, štátnych znakoch, či krajoch Slovenska. Vo dvojiciach vytvorili poster a naučili sa, ako vedomosti uplatniť v praxi.                     ...

Priateľ lesa

Priateľ lesa

Priateľ lesa je názov celoročného motivačného projektu školského klubu detí. Environmentálna výchova bude prierezovou témou, s ktorou sa deti v ŠKD budú stretávať počas celého školského roka. Hlavným cieľom projektu bude učiť deti poznať a chápať súvislost...

Slavistické pierko

Slavistické pierko

Milí kreatívci,   ešte pred prechodom II. stupňa na dištančné vyučovanie sme stihli vytvoriť tieto krásne práce. Tri z nich reprezentujú našu školu v súťaži venovanej slovenskému folklóru Slavistické pierko. Ich autormi sú:  N.O., VIII. A: Kohútik  jar...

Ako vyrobiť výrobok, čo je to práca, či výrobný proces?

Ako vyrobiť výrobok, čo je to práca, či výrobný proces?

Toto všetko sa naši deviataci učili na hodine občianskej náuky. Keďže súčasná situácia nám nedovolila vyrobiť si praženicu, vymysleli sme si alternatívu v triede, kde sme z papiera ako prvotného vstupu do výroby vyrábali výrobky. Vo dvojici mali žiaci za 5...

Európsky týždeň športu 2020

Európsky týždeň športu 2020

Vážení športoví priatelia / milí žiaci, aj v tomto šk.r. 2020 / 2021 by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy - Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu  (počasím), al...

Technická olympiáda – školské kolo

Technická olympiáda – školské kolo

Aj tento školský rok sa ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici zapojila do Technickej olympiády. Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. -9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvori...

Záložka spája školy

Záložka spája školy

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka spája školy a je tomu rovnako i tento rok. Témou bola Radosť ukrytá v básňach alebo v próze.  Vytvorili ste veľa nápaditých záložiek, ktoré reprezentujú knižných hrdinov z najrôznejších žánrov. Od ...

Šikovné ruky

Šikovné ruky

Opäť pridávam do albumu s Vašimi prácami nové kreatívne dielka. Pochváľte sa doma a nech Vás pochvala inšpiruje ku ďalším originálnym výtvorom. Nezabudnite si práce podpísať, možno ich raz predám za veľké peniaze ako rannú tvorbu uznávaných umelcov! Vyuču...

Strašidelné lampášiky

Strašidelné lampášiky

Niektorí naši žiaci si urobili bonusovú úlohu a podľa inštrukcií vytvorili strašidelný lampášik v programe Inkscape.Lampášik je možné zasielať až do konca októbra, preto sa tešíme na ďalšie lampášiky. album_863...

Roots & Shoots

Roots & Shoots

Odštartovali sme program Roots & Shoots, ktorý ôsmakom prišiel predstaviť Martin Tóčik z nadácie Green Foundation. Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. ...

Aktuálne informácie COVID - 19

Aktuálne informácie COVID - 19

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 boli prijaté nové opatrenia na základných školách. O ďalších zmenách, ktoré očakávame v najbl...

Nástenky

Nástenky

Vážení rodičia a milí žiaci, aktuálna situácia nedovolí žiakom, aby sa mohli podeliť o svoju tvorbu s rodičmi. Práce, ktoré sa nadmieru vydarili, visia na nástenkách v škole. Z dôvodu dodržiavania hygienických zásad a rešpektovania obmedzení, rodičia nema...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore