Aktuality

Dejiny peňazí - beseda 2020

Dejiny peňazí - beseda 2020

Viete, kedy vzniklo slovo platiť, čo využívali ľudia namiesto peňazí  a že plátno a dobytok boli v minulosti vzácnejšie ako dnes?  Viete, že prvé mince neboli  guľaté a vážili niekoľko desiatok kilogramov? Naši piataci to už vedia.  Dozvedeli  sa to  na za...

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 3

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 3

Začiatkom nového roka zorganizovala 4.B tretie stretnutie zo série besied s rodičmi na tému „Moja cesta k vysnívanému povolaniu“. Privítali medzi sebou mamičku – zdravotnú sestru pôsobiacu v psychiatrickej ambulancii. Porozprávala im, aká bola jej cesta k...

Šaliansky Maťko 2020 - vyhodnotenie

Šaliansky Maťko 2020 - vyhodnotenie

\"Tento chlapec, to je on, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ho tak volajú, a šaliansky preto, že sa narodil v Šali.\" Už sa pomaly stáva tradíciou, že december v našej škole patrí súťaži v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cíge...

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 2019-2

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 2019-2

Posledný deň pred vianočnými prázdninami zorganizovala 4.B druhé stretnutie zo série besied s rodičmi na tému „Moja cesta k vysnívanému povolaniu“. Privítali medzi sebou mamičku - riaditeľku materskej školy. Porozprávala im, aká bola jej cesta k vytúženém...

Učíme sa hrou 2020

Učíme sa hrou 2020

Slovenčina – brrrrr. Aj takéto sú reakcie žiakov. Tak sa im to snažíme spríjemniť a zaradiť do vyučovania aj iné formy, ktoré by žiakov zaujali a zároveň si ani nevšimli, že sa prostredníctvom nich učia. Takýmito aktivitami sme končili aj uplynulý kalendár...

Dejepisná olympiáda 2019

Dejepisná olympiáda 2019

V decembri žiaci druhého stupňa dokázali vrámci dejepisnej olympiády svoje vedomosti z histórie. Úlohy riešili v dvoch častiach, v monotematickej a v otázkach z regionálnej histórie. Najúspešnejší žiaci budú reprezentovať našu školu v okresnom kole dejepis...

Exkurzia - Hvezdáreň 2019

Exkurzia - Hvezdáreň 2019

Vzdelávame sa netradične. Geografická exkurzia pre žiakov 5.ročníka, ktorá sa uskutočnila 17.12. 2019 v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari n/Hronom, prepojila ich doterajšie teoretické vedomosti s praktickými ukážkami a profesionálnym výkladom odborníkov...

Vianočné tvorivé dielne 2019

Vianočné tvorivé dielne 2019

Tretiaci si spríjemnili predvianočné obdobie tvorivými dielňami. Už niekoľko dní dopredu sa na túto činnosť tešili  a s očakávaním sa medzi sebou rozprávali ako budú vyrábať vianočné dekorácie. Tešili sa aj na to, že ich budú vyrábať spolu so svojimi rodič...

Vianočná tržnica 2019

Vianočná tržnica 2019

Vo štvrtok 19.decembra 2019 sme privítali v našej škole zákazníkov: rodičov, starých rodičov, deti, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy, ktorí prišli finančne podporiť predčasne narodené detičky kúpou vianočných pozdravov, ozdôb, perníč...

V reštaurácii 2019

V reštaurácii 2019

So šiestakmi sme sa vybrali do anglickej reštaurácie, kde si objednávali rôzne dobroty. Koláče, torty, kurča s ryžou, či hamburgery s hranolkami. Pýtate sa ako je to možné? Na hodine anglického jazyka, si žiaci vyskúšali správanie sa v reštaurácii. Ako si ...

Po stopách symbolov Vianoc 2019

Po stopách symbolov Vianoc 2019

Bádatelia z 3.B sa v rámci triedneho motivačného projektu tentokrát vybrali do krajiny Sviatkova - po stopách symbolov Vianoc… To, že symboly môžeme počas príchodu Vianoc nájsť naozaj všade naokolo, sa presvedčili napríklad aj s matematikou deda Lesoňa. In...

Vianočná besiedka 2019

Vianočná besiedka 2019

Žiaci 2.A triedy (Vitamínkovo) si pripravili krásny vianočný program pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a pozvaných hostí. Uskutnočnil sa 17. decembra v Estetickej učebni a následne pokračovalo malé predsviatočné občerstvenie v našej triede. Na tent...

Medzinárodný projekt so Španielskom 2019

Medzinárodný projekt so Španielskom 2019

Žiaci 3.C s vyučujúcou ANJ p.uč. Abelovskou vytvorili projekt so španielskou ZŠ z mesta Dilar a poslali sme si navzájom balíky. Témou projektu boli Vianočné pozdravy, tradície a sladkosti. Žiaci vyrobili vianočné pozdravy a opísali slovenské tradície, samo...

Fuggerovská cesta 2019 - remeselné dielne 2

Fuggerovská cesta 2019 - remeselné dielne 2

Prváci a druháci v novembri a decembri privítali na našej škole remeselníkov zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Prváčikovia vyrábali rybky z hliny a druháčikovia sa venovali krásnym hlineným pávom. Po vytvorení výrobkov sme trpe...

Vianočný program v DD Senium 2019

Vianočný program v DD Senium 2019

Ako každý rok, aj tento sme boli v utorok 17.decembra 2019 pozdraviť klientov DD a DSS SENIUM v Banskej Bystrici. Deti z 2.A triedy predviedli svoj program, ktorý s nimi nacvičili p. uč. Hazuchová a p. vych. Turňová a vybrané deti zo ZŠ pod vedením p. uč. ...

Vianočné dekorovanie 2019

Vianočné dekorovanie 2019

Ak si myslíte, že vianočné ozdoby sa dajú kúpiť len v obchode, tak ste na veľkom omyle! Žiaci šiesteho ročníka si vyskúšali výrobu vianočných dekorácií priamo na hodine biológie. Použili rôzne prírodné či umelé materiály, farby, pomôcky a samozrejme aj tec...

Od Lucie do Vianoc 2019

Od Lucie do Vianoc 2019

V piatok 13.decembra sme si na našej škole pripomenuli deň sv. Lucie, strážkyne poriadku, ktorá sa dokázateľne uctieva od 5.storočia. A tak sa naše dievčatá obliekli do bielych plachiet, zobrali si do rúk husie perá a povymetali všetky kúty na ktoré dosiah...

Vianočná súťaž 2019 - vianočná a zimná výzdoba

Vianočná súťaž 2019 - vianočná a zimná výzdoba

Súťaž o „Najkrajšiu Vianočnú a zimnú výzdobu“ Súčasťou adventu je aj upratovanie a vyzdobovanie... Šikovnosť našich žiakov pod vedením svojich triednych učiteľov sme vyhodnotili 13.decembra 2019. Vyhodnotenie súťaže o NAJKRAJŠIU  VIANOČNÚ A ZIMNÚ VÝZDOBU...

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020 Vám želá kolektív Základnej školy Moskovská 2, BB

Mikulášsky turnaj vo florbale 2019

Mikulášsky turnaj vo florbale 2019

Dňa 6.12.2019 sa opäť uskutočnil Mikulášsky turnaj žiakov vo florbale a vybíjanej. Žiaci 4. a 5.ročníka súťažili vo vybíjanej (dve samostatné kategórie pre 4, 5 roč.), 6-9 ročník súťažil vo florbale (dve kategórie 6-7, 8-9 roč.). Oba turnaje sprevádzali aj...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore