Aktuality

Potulky s permoníkom po Banskej Bystrici

Potulky s permoníkom po Banskej Bystrici

     V utorok 29. septembra 2020 sa naši piataci v rámci projektu Fuggerovská cesta vybrali po stopách bystrickej medi. Sprevádzaný permoníkom spomínali v centre mesta na časy, keď medené mesto zažívalo najväčšiu slávu a najbohatší obyvatelia obchodovali s...

Čo sa šepká o medenom meste

Čo sa šepká o medenom meste

Chcete vedieť viac? Dozviete sa to po prečítaní knihy, ktorá vznikla v rámci projektu Fuggerovská cesta – po stopách bystrickej medi. A knihy nie  obyčajnej. Povesti napísané žiakmi banskobystrických škôl sú výsledkom literárno-výtvarnej súťaže, ktorú sme ...

Európsky deň jazykov v našej škole.

Európsky deň jazykov v našej škole.

V roku 2001 Rada Európy spolu s Európskou úniou vyhlásili Európsky rok jazykov, do ktorého sa zapojili milióny ľudí zo 45 krajín. Svojimi aktivitami oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. A keďže táto akcia mala veľmi veľk...

Chcete sa stať súčasťou tímu Erasmus?

Chcete sa stať súčasťou tímu Erasmus?

Veľmi nás teší, že sme v septembri zavŕšili školský projekt Fuggerovská cesta - po stopách medi do úspešného konca. Odmenou boli úspechy detí, úžasné výrobky, spoznané nové miesta, krásna kniha, výstava a mnoho ďalších vedomostí i zážitkov. Ako sa však ho...

Návšteva na Radnici

Návšteva na Radnici

V stredu 30. 09. 2020   sa piate a šieste oddelenie ŠKD  zúčastnilo výstavy na Radnici v Banskej Bystrici. Sú tam vystavené  výtvarné a literárne práce žiakov  našej školy a iných zúčastnených základných škôl  v meste  vypracované v rámci projektu Fuggerov...

Nástenka snov - Dalton  25.9. 2020

Nástenka snov - Dalton 25.9. 2020

Deti pracovali v štvorčlenných skupinách. Vypracovali povinné úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Po odovzdaní úloh začali deti pracovať na svojich projektoch. Blok bol venovaný písaniu a kresleniu svojich reálnych predstáv. Žiaci premýšľali, čo by ch...

Erasmus days

Erasmus days

Naša škola sa v dňoch 15. a 16. októbra zapojila do iniciatívy Erasmus Days 2020. Pre žiakov sme počas vyučovania pripravili zaujímavé aktivity zamerané na eko témy. Okrem toho, že sa dozvedeli o aktivitách projektov Erasmus na našej škole,  mali možnosť z...

Štafetové súťaže v ŠKD

Štafetové súťaže v ŠKD

Ktoré družstvo je obratnejšie, rýchlejšie, šikovnejšie? Kto vie lepšie ovládať loptu, kolobežku, švihadlo, alebo rýchlejšie skákať na jednej nohe, driblovať, pálkou vyhadzovať loptičku či bežať dozadu? No predsa my! V každom oddelení máme toľko šikovných d...

Beh s maskotom v ŠKD

Beh s maskotom v ŠKD

V stredu 23.09.2020 sme v školskom klube otvorili Európsky týždeň športu vo všetkých oddeleniach ŠKD prvým podujatím – štafetovým behom s maskotom oddelenia. Zapojili sa všetky deti. S chuťou, nadšením a obrovským nasadením súťažili medzi sebou Lienky, Vči...

Cesta vtáčím spevom

Cesta vtáčím spevom

  Nový školský rok prináša výzvy, očakávania či nadšenie. Na ZŠ Moskovská 2 sme nesmierne radi, že pre našich žiakov máme prekvapenie hneď na začiatku septembra. Škola so zameraním na environmentálnu výchovu rozšírila areál triedy pod oblohou o „Cestu vt...

Zázraky z byliniek

Zázraky z byliniek

Minulý týždeň to v našej škole voňalo samými bylinkami. Liečivkám na našej bylinkovej špirále sa cez leto darilo, preto sme sa so žiakmi rozhodli zhodnotiť úrodu. Neostalo len pri slovách a žiaci si na environmentálnej výchove pripravili mätový sirup. Mätu...

Deň vďačnosti

Deň vďačnosti

Vďačnosť, pocit ktorý vyživuje našu dušu. Tento deň nám pripomína, aby sme si všímali okolie a vyslovili čarovné slovíčko „Ďakujem!“ svojim blízkym, rodine, priateľom, kolegom, učiteľom... Dôvody sa určite vždy nájdu a nielen dnes. Preto sa aj naši žiaci p...

Zber papiera 2020

Zber papiera 2020

...

Deň v prírode

Deň v prírode

Žiaci našej školy prežili deň v prírode. Školské lavice sme vymenili za krásnu zeleň, prezuvky za tenisky a vybrali sme sa podľa mapy, aspoň niektorí, na účelové cvičenie. Na pláne sme mali šesť atraktívnych stanovíšť s pripravenými úlohami. Nájsť stanoviš...

Biela pastelka

Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci. Aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých. Biela pastelka je zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky ...

Čo sa šepká o medenom meste

Čo sa šepká o medenom meste

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA, ŽE SA CHYSTÁ VEĽKÁ SLÁVA  Už je to tretí školský rok, čo sme sa s našimi žiakmi vydali na Fuggerovskú cestu – po stopách bystrickej medi. Začalo sa to nevinne, pomalými krokmi sme objavovali, odkrývali históriu a prepájali vedo...

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU

VOLÍME ŽIACKU RADU Deň 3.9.2020  bol pre žiakov 2. stupňa výnimočný tým, že sa zúčastnili na voľbách do žiackej školskej rady. Z každej triedy si v tajných voľbách zvolili svojich zástupcov, ktorí ich tento rok budú reprezentovať.  Veríme, že si zvolili s...

FitKids - športový krúžok

FitKids - športový krúžok

Milí rodičia, aj tento školský rok máte možnosť zapísať svoje dieťa na obľúbený športový krúžok FitKids. Ide o krúžok všeobecnej pohybovej prípravy, ktorého cieľom je naučiť deti aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Deti prechádzajú prvkami atletiky, gymn...

Erasmus plus

Erasmus plus

Začiatok nového školského roka je spojený s plánovaním činností a aktivít, ktorými sa snažíme nielen spestriť vyučovací proces, ale najmä zvýšiť jeho kvalitu. Jej hlavným nositeľom sú učitelia a žiaci našej školy. Veľmi nás teší, že sme sa úspešne zapojili...

Začiatok školského roka 2020/21

Začiatok školského roka 2020/21

Konečne sa to začalo. Naša škola ožila a naplnila sa vravou žiakov. Napriek prísnym opatreniam, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, sme sa presunuli do tried, kde po krásnom príhovore pani riaditeľky žiaci spoznali svoje nové triedy i nové triedne pani učiteľk...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore