Aktuality

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Dňa 27. apríla 2016 sa žiačky našej školy zúčastnili krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Detve. Do krajského kola sa prebojovalo 6 družstiev. Naše hádzanárky postúpili z druhého miesta. Dievčatá si počínali veľmi dobre a podali slušný výkon aj so silným...

ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici má MAJSTRA Slovenska

ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici má MAJSTRA Slovenska

ZŠ Moskovská má MAJSTRA  Slovenska v šachu !   Filip Haring obhájil titul ! 16.-  23.4.2016 sa v Kongresovom centre  Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš ,konali majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu. Stretli sa tu najlepší mládežníci, viac a...

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov

V dňoch 11 – 15. 4. 2016 sa na ZŠ Ďumbierska uskutočnilo okresné kolo v malom futbale  mladších žiakov ZŠ a OG Dôvera Školský pohár SFZ pre školský rok 2015/2016.  Počas piatich dní sa na umelej tráve hosťujúcej školy - ZŠ Ďumbierska stretlo 25 škôl z celé...

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V priebehu dvoch týždňov od 14. do 27. apríla 2016 žiaci piateho ročníka absolvovali  plavecký výcvik. Výcvik prebiehal v dvoch turnusoch pod vedením dlhoročnej a skúsenej  trénerky plávania pani Pažákovej. Boli rozdelení do štyroch plaveckých skupín podľa...

Vševedko záchranár v prírode

Vševedko záchranár v prírode

V rámci krúžku Vševedko záchranár v prírode sa deti prvého a druhého ročníka stali  aspoň na krátku chvíľu malými objaviteľmi. Na náučnom chodníku našej škole ich čakalo  veľa zaujímavých úloh, ktoré museli zdolať. Na pripravených stanovištiach deti riešil...

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Dňa 11.4.2016 si žiaci VIII.C triedy mali možnosť vypočuť jedinečnú besedu o geologickej histórii Zeme. Túto tému ôsmaci preberajú na hodinách biológie a preto bola pre nich zaujímavým spestrením a prehĺbením si poznatkov. Besedu viedla Mgr. Ľubica Luhová ...

Celoslovenské kolo biologickej olympiády

Celoslovenské kolo biologickej olympiády

Žiak Samuel Žiačik z IX.B triedy úspešne reprezentoval našu školu na okresnom a krajskom kole biologickej olympiády, kde sa umiestnil na prvom mieste. V dňoch 20.-22.4.2016 sa zúčastnil celoslovenského kola biologickej olympiády v Bratislave. Získal diplom...

Vyhodnotenie krajského kola chemickej olympiády

Vyhodnotenie krajského kola chemickej olympiády

Dňa 21. apríla 2016 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády na ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici. Matej Brtko z IX.A triedy sa umiestnil na 2. mieste. Filip Bukový z IX.A triedy sa umiestnil na 11. mieste. Žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú re...

Deň Zeme

Deň Zeme

Je to deň, ktorý je venovaný našej planéte Zem. Každoročne sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali nimi príchod jari. V modernom poňatí ide o reakciu n...

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

5. 4.  2016 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6 – Z8. V okresnom kole sa našim žiakom veľmi dobre darilo. V kategórii Z6 získala Anna Donovalová  zo 6. A triedy 2. miesto, Barbora Krnáčová zo 6. B obsadila 4. miesto a Hugo Mandák...

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Turnaj sa hral v sobotu 19.3.2016 v priestoroch CVČ Považská Bystrica. Zišli sa účastníci z polovice Slovenska. Od Bratislavy a Malaciek, cez Banskú Bystricu a Martin až po Zákamenné na Orave.  Turnaj sa hral švajčiarskym systémom tempom 2 x 15 minút na se...

Vyhodnotenie krajského kola fyzikálnej olympiády

Vyhodnotenie krajského kola fyzikálnej olympiády

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnilo pre tých najlepších riešiteľov krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E na ZŠ, ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom. Naše mesto reprezentovalo sedem žiakov, z toho až traja žiaci našej ZŠ – Hugo Belička z 9.B ...

Pozvánka na Deň Zeme v Komunitnom centre Fončorda

Pozvánka na Deň Zeme v Komunitnom centre Fončorda

...

Vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády

Vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády

Dňa 4. apríla 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády v CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici. Naši žiaci Filip Bukový a Matej Brtko z IX. A triedy sa umiestnili na prvých dvoch miestach. Filip Bukový sa umiestnil na 1. ...

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Na najväčšej bežeckej sérií na SlovenskuVychutnaj si športový zážitok z PRVÉHO RADUMáme pre teba jedinečné zážitky, neopakovateľnú atmosféru, na každom podujatížrebovanie o hodnotné ceny pre dobrovoľníkov, občerstvenie, pitnýrežima veľa iného záleží od cha...

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Mesto Banská Bystrica pri príležitosti Dňa učiteľov udelilo ocenenia pedagógom za ich prácu, mimoriadne zásluhy a vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V zrekonštruovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici si dňa 31.0...

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach

Blahoželáme Filipovi Bukovému, žiakovi 9.A triedy, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole astronomickej súťaže \"Čo vieš o hviezdach?\" v kategórii ZŠ, 7. - 9. ročník dňa 15.4.2016 a získal prvé miesto. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré sa usk...

Pravda o drogách

Pravda o drogách

Dňa 13. apríla sa na našej škole uskutočnila beseda na tému DROGY. Prednášajúci, pán Vrábeľ, žiakom vysvetlil následky užívania drog a žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory k téme. Po ukončení besedy sme dostali brožúrky so zaujímavým obsahom, zameraným...

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb pedagogických, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Chrobáčiky z Moskovskej

Chrobáčiky z Moskovskej

Pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovala Základná škola Moskovská pre svojich žiakov ochutnávku minerálnych vôd zo slovenských prameňov. Okrem iných nám vodu poskytla aj firma Lucka, tvoj vodný anjel. Konkrétne išlo o vodu z edície „Chrobáčik“, šp...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore