Aktuality

Hovorme o jedle 2019

Hovorme o jedle 2019

„Zdravie je predpokladom kvalitného života“ Každý z nás to vie a práve preto sme sa aj my, žiaci 4.C triedy, zapojili do projektu „Hovorme o jedle“, ktorého cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu p...

Rozprávkové Zvedavkovo 2019

Rozprávkové Zvedavkovo 2019

Začiatok vyučovania nám spríjemnila rozprávka o Jankovi Hraškovi. V diskusnom kruhu sme spoločne hľadali odpovede na otázky: \"Prečo je náš rozprávkový kamarát taký silný, múdry, vynaliezavý...?\" A odpoveď sme našli. Celé tajomstvo sa ukrýva v malom zelen...

Predškolácka sobota 2019

Predškolácka sobota 2019

V sobotu 16. marca sa tak ako minulý rok otvorili dvere našej školy pre budúcich školákov, ich rodičov a ďalších príbuzných. Pre deti boli pripravené športové súťaže, výtvarné a iné aktivity. Vo veľkej telocvični si mohli zasúťažiť s trénermi z FitKids, k...

Vesmír očami detí 2019

Vesmír očami detí 2019

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami aj tento rok vyhlásila XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Na...

Veselo aj vážne s Braňom Jobusom

Veselo aj vážne s Braňom Jobusom

Marec je mesiacom knihy a u nás bolo tých kníh neúrekom. Naša školská knižnica spolu s predmetovou komisiou slovenského jazyka a literatúry zorganizovali besedu s autorom kníh nielen pre deti Braňom Jobusom. Svoj svojský humor prepletený hudobnými ukážkami...

Hádzaná 2019

Hádzaná 2019

Krajské kolo v hádzanej chlapcov aj dievčat sa opäť uskutočnilo v športovej hale v Detve. Koncom februára sa tu stretli najúspešnejšie družstvá z okresných a regionálnych kôl, aby súťažili o čo najlepšie výsledky a postup na žiacke majstrovstvá Slovenska. ...

Cvičná kuchynka 2019

Cvičná kuchynka 2019

V našej cvičnej kuchynke to zase raz rozvoniavalo, a tentokrát po nemecky. Skupina nemčinárov z ôsmej A a B si mohla svoje teoretické vedomosti z tém jedlá a nápoje, ale aj určovanie miery a množstva, ktoré nadobudli počas vyučovania, precvičiť prakticky. ...

Projekt \"In your element\" 2019

Projekt \"In your element\" 2019

Tento rok sme sa zúčastnili európskeho projektu „In your element“. Našou úlohou bolo natočiť krátke video o periodickej tabuľke, alebo o niektorom chemickom prvku z nej. Keďže sa jednalo o celoeurópsky projekt, video sme natáčali v angličtine. Dlho sme sa ...

Prírodovedné popoludnie 2019

Prírodovedné popoludnie 2019

Naša škola sa v stredu 28.2.2019, znova blysla skvelou aktivitou pre deti s názvom Prírodovedné popoludnie. Piatakov, šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov počas celého poobedia sprevádzal duch starogréckeho matematika Euklida. Vďaka nemu žiaci navští...

Karneval 2 2019

Karneval 2 2019

Bolo že to smiechu, bolo že to kriku – kedy? V piatok 8.februára 2019 v jedálni našej školy, keď prišiel šašo - ujo Dušan a spolu so Zuzkou a Ivkou z Relaxáčika  vymýšľali súťaže, tanečné a iné zábavné hry pre deti zo školského klubu. Vlastne prepáčte, neb...

Vstupenka do zázračného sveta kníh 2019

Vstupenka do zázračného sveta kníh 2019

Prváci našej školy navštívili predposledný februárový týždeň  „svet kníh“ vo  Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici.  Čakalo ich slávnostné pasovanie za čitateľov. Písmenká, ktoré sa doteraz naučili dokážu už spájať do ...

Projektové práce z dejepisu 2019

Projektové práce z dejepisu 2019

Zadanie bolo jasné: vytvorte model stredovekého hradu alebo zámku zo Slovenska. Času bolo dosť, chýbal už len nápad a realizácia. Siedmaci sa aj tento rok do toho pustili s elánom. Niekomu vyhovuje viac samostatná práca, iným sa lepšie robí v skupinách. Vý...

Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky výcvik žiakov siedmeho ročníka sa uskutočnil, podobne  ako v predchádzajúcom roku, v LS Králiky. V termíne od 18. do 22. februára sa na výborne pripravených terénoch, za skvelých poveternostných podmienok a slnečného počasia, pod dohľadom pozorný...

Fašiangy 2019

Fašiangy 2019

V piatok 22.februára 2019 sme sa s fašiangovým sprievodom vybrali s koledou po sídlisku Fončorda. Zaspievali sme, zakoledovali, od richtárok si výslužku vypýtali a potom spolu v oddeleniach sme my – deti spolu s rodičmi, vychovávateľmi a kamarátmi z II.stu...

Predškoláci v ZŠ 2019

Predškoláci v ZŠ 2019

Vo februári sme na škole privítali budúcich prvákov z materských škôl: MŠ Družby, MŠ Jilemnického, MŠ Nová a MŠ Tulská. Žiaci predškolákom predstavili svoju triedu, predviedli svoje vedomosti, šikovnosť, tvorivosť v rôznych aktivitách. Deti pracovali v sku...

Daltonský blok 2019 - Koníky

Daltonský blok 2019 - Koníky

Štvrtkový Dalton bol venovaný koníkom. Na začiatku sme si zaspievali známu pieseň  Po nábreží koník beží. Deti sa zahrali hru. Po triede hľadali a čítali 8 informácií o koníkoch. Vety si museli zapamätať a pošepkať pani učiteľke. Zvíťazila dvojica, ktorá s...

Karneval 2019

Karneval 2019

Bolo že to smiechu, bolo že to kriku – kedy? V piatok 8.februára 2019 v jedálni našej školy, keď prišiel šašo - ujo Dušan a spolu so Zuzkou a Ivkou z Relaxáčika vymýšľali súťaže, tanečné a iné zábavné hry pre deti zo školského klubu. Vlastne prepáčte, nebo...

Čajovňa U malého princa 2019

Čajovňa U malého princa 2019

Vo februári, počas chladných dní, si žiaci 3.B otvorili čajovňu U malého princa. Každý deň pripravovali a ochutnávali rôzne bylinkové čaje. Skúšali skombinovať viaceré druhy bylín, a potom hodnotili chuť čajov. Vytvorili si plagát liečivých rastlín, ktoré ...

Valentín 2019

Valentín 2019

Na Valentína 14.2.2019 oslávili žiaci 3.B Deň lásky a priateľstva. Kvapky dažďa vymenili za srdiečka, do ktorých vpísali milé odkazy pre svojich kamarátov. Želáme si, nech „prší“ láska a porozumenie každý deň. album_673...

2% z dane

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nesto...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore