Aktuality

Bylinková špirála

Bylinková špirála

V predchádzajúcom článku sme avizovali, že v areáli našej školy sa bude vytvárať a vysádzať bylinková špirála. Jej podstatou je estetické skrášlenie a účelné využitie byliniek. Chceme Vás preto požiadať o pomoc. Pokiaľ máte možnosť poskytnúť na výsadbu nas...

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Aj tento školský rok sa na našej škole koná týždeň dobrovoľníctva. Jeho cieľom je skultúrniť prostredie, v ktorom vaše deti strávia veľkú časť dňa. Každá šikovná ruka pomôže. Tento rok budeme opäť maľovať a opravovať plot, postaráme sa o našu zeleň a pre b...

Oznam

Oznam

Od pondelka, 19.09.2016, sa z dôvodu bezpečného príchodu a odchodu detí do školy a zo školy, budú zatvárať vstupné brány pre vozidlá v čase od 7.30 hod. do 8.15 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Za porozumenie ďakujeme!...

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Dňa 5. septembra 2016 sa opäť roztočil školský kolotoč a areál našej školy ožil. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa stretli žiaci, rodičia a učitelia, aby spolu slávnostne privítali  nový školský rok 2016-2017. Po vystúpení tanečného krúžku, básni a piesni s ...

Letné prázdniny

Letné prázdniny

Po usilovnej práci v tomto školskom roku prišiel čas na oddych a relax. Ďakujem všetkým zamestnancom školy za celoročnú prácu, reprezentovanie školy, zorganizované podujatia a aktivity. Našim žiakom blahoželám k úspešnému ukončeniu školského roka a ďakujem...

Koniec roka v ŠKD

Koniec roka v ŠKD

V utorok 28.06.2016 sa všetky deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO pri našej škole stretli v estetickej učebni, aby vyhodnotili a uzavreli školský rok 2015-2016. Každé oddelenie vystúpilo s pripraveným programom a p. vychovávateľka Krupcová vyhodnotila plnen...

Deti pre seniorov.

Deti pre seniorov.

V utorok 28.06.2016 doobeda deti z troch tried – 1.C, 2.B a 3.C s pani učiteľkami a vychovávateľkami navštívili Domov dôchodcov SENIUM a potešili jeho obyvateľov pesničkami, básničkami a tancami. Popriali všetkým krásne leto, odovzdali symbolické kytičky k...

AEROBIC – DANCE

AEROBIC – DANCE

Krúžok AEROBIC-DANCE pracuje pri našej ZŠ už ôsmy rok. Vystriedalo sa v ňom veľa šikovných dievčat. Tohto roku sme nacvičili 3 nové choreografie, s ktorými sme sa predstavili na viacerých vystúpeniach : na otvorení nového školského roka, na akadémii školy,...

Tanečné dopoludnie.

Tanečné dopoludnie.

V stredu 29.06.2016 sme sa so školským rokom lúčili aj v MŠ na ulici Družby tanečným dopoludním záujmových útvarov AEROBIC-DANCE z našej ZŠ a ZUMBA-DANCE z Materskej školy. Na úvod vystúpili už skúsenejšie a staršie tanečnice s dvomi choreografiami, potom ...

Rozdelenie žiakov VIII.C triedy:

Rozdelenie žiakov VIII.C triedy:

     VIII.A                                                                       VIII.B Simona Flašková                                                        Samuel Ďuriš Viktória Flašková                                                       Nikoleta ...

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Dňa 24.6.2016 sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj žiačok a žiakov 1. stupňa. Všetci zúčastnení športovci s nadšením reprezentovali svoju triedu. Ďakujeme organizátorovi turnaja Mgr. Zdenkovi Babíkovi, 1. FbK Banská Bystrica a SCVČ Relaxáčik za s...

Little drama stars

Little drama stars

V júni sa žiaci 1. až 4. ročníka našej školy na chvíľu stali naozajstnými hercami, ktorí vystupujú na javisku. Zistili, že angličtina sa dá učiť aj prostredníctvom divadla. Jednotlivé skupiny si nacvičili milé divadielka v angličtine. V estetickej miestnos...

Cesty za poznaním minulosti

Cesty za poznaním minulosti

 Literárna a výtvarná súťaž CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI spája už niekoľko rokov žiakov a študentov z celého Slovenska. Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sa zapojili do tejto súťaže niekoľkí žiaci našej školy. Vybrať spomedzi všetkých prác tie na...

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

My druháci a naše pani učiteľky sme sa vydali na školský výlet do Vydrova. Autobusom sme cestovali do Čierneho Balogu, kde sme nasadli na vláčik. Ten nás dopravil do lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Počasie nám prialo. Z oblohy sa na nás po celý deň usmieva...

Môj dobrý ocko

Môj dobrý ocko

Všetkým dobrým otcom patrila tretia júnová nedeľa. V Cikkerovej sieni radnice sa 15. júna 2016  pri tejto príležitosti uskutočnila slávnostná prezentácia detských výtvarných a literárnych prác „Môj dobrý ocko“.Boli tu prezentované prekrásne literárne a hod...

Oskariáda

Oskariáda

Na konci každého školského roka predstavíme našich najúspešnejších žiakov na podujatí, ktoré nazývame Oskariáda. Tu riaditeľka školy v spolupráci s rodičovskou radou oceňuje žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v predmetových olympiádach a v športový...

Ocenenie mestom Banská Bystrica

Ocenenie mestom Banská Bystrica

Dňa 23.06.2016 mesto Banská Bystrica už tradične oceňovalo najúspešnejších žiakov základných škôl vo vyšších kolách predmetových súťaží. V tomto roku boli za našu školu ocenení: Meno Trieda Súťaž a umiestnenie Samuel Žiačik  ...

Potešili sme deti z nemocnice

Potešili sme deti z nemocnice

Záver školského roka sa blíži. Deti sa tešia na prázdniny. Sú však deti, ktoré sa tešia nie len na koniec vyučovania, ale hlavne na koniec pobytu v nemocnici. Naši druháci sa práve im pokúsili zlepšiť náladu a vyčariť úsmev na perách. Vystupovali s krásnym...

OCENENÍ

OCENENÍ

Vo štvrtok 16.6.2016 sa 5 žiakov našej školy zúčastnilo na slávnostnom vyhodnotení výtvarných prác v olympijskom roku so športovou tematikou pod Pamätníkom SNP. Bolo tam pripravené pre deti množstvo zaujímavých športových aktivít, naše deti si vyskúšali sk...

Výlet do Bojníc

Výlet do Bojníc

Siedmy jún bol veľmi pekný deň a my, žiaci 5.A a 5.B, sme sa vybrali na spoločný výlet do Bojníc. Cesta autobusom ubehla rýchlo a hneď po príchode na miesto, sa naša skupina dostala do zámku. Prehliadka bola zaujímavá, videli sme množstvo krásnych, bohato ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore