Aktuality

Čítajme si spolu

Čítajme si spolu

Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Tento rok sa doň zapojila aj naša škola. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka si spoločne čítali rozprávky z diel...

Deň strašidiel

Deň strašidiel

To ste nepočuli ešte, čo sa stalo v našom meste, v našej škole! Prvým zazvonením školského zvončeka sa udiali záhadné veci. Naši malí prváci a druháci sa minulý štvrtok 27.10. 2016 zmenili na magické bytosti a strašidlá. Čítať, písať sa učili ježibaby a t...

Spolupráca ZŠ Moskovská s materskými školami

Spolupráca ZŠ Moskovská s materskými školami

S cieľom vzbudiť záujem o prírodu a zážitkovým spôsobom učiť deti o lese sa dňa 27. októbra 2016  zúčastnili deti z MŠ na ulici Družby už  druhý rok predstavovania prírodovedného náučného chodníka v areáli školy  ZŠ Moskovská 2.Pri príležitosti Dňa stromov...

Projekt kreativ

Projekt kreativ

Projekt KREATÍV 1 a KREATÍV 2 V  školskom roku 2016/2017 bude celoročne prebiehať aktivita žiakov prvého a druhého ročníka.Jej hlavným cieľom je podpora, rozvoj kreatívneho myslenia detí v rôznych oblastiach školského života. Dôkazom toho, že naše deti sú...

Starší čítajú mladším

Starší čítajú mladším

V roku venovanom čitateľskej gramotnosti, v rámci aktivity „Starší čítajú mladším“ prišli najlepší čitatelia zo 4.B prečítať prvákom z 1.B ukážku z bájky Kohút a líška.Prváci mali možnosť počúvať správnu techniku čítania a odpovedať na otázky súvisiace s t...

Jabĺčkový deň

Jabĺčkový deň

Guľaté, voňavé, svieže ... Aj také boli jabĺčka, ktoré si priniesli deti z 3.A a 3.C do školy v piatok na Jabĺčkový deň. Nechýbal ani jabĺčkový džús a voňavý jabĺčkový koláčik od Lili.  Nikto z detí sa nezabudol obliecť do farby jabĺčka - zelenej, červenej...

Fyzika hravo

Fyzika hravo

Žiakom v 6. ročníku každoročne pribudne nový predmet, fyzika. Že fyzika je zaujímavá a dôležitá nielen vo vede a výskume, ale aj v bežnom živote sa žiaci presviedčajú na každom svojom kroku. O jej pestrosti a zaujímavosti sa žiaci presvedčili aj na exkurzi...

Hodina techniky trochu inak

Hodina techniky trochu inak

V mesiaci október žiaci ôsmeho ročníka navštívili v čase hodín techniky Úrad priemyselného vlastníctva na Švermovej ulici v Banskej Bystrici. Dozvedeli sa, že je jediný na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezo...

Štvrtáci na výstave v Tihányiovskom kaštieli

Štvrtáci na výstave v Tihányiovskom kaštieli

Štvrtáci sa budú na prírodovede učiť o vlkovi a o tom, prečo žije vo svorke. Žiaci IV.C to už vedia – 20.októbra 2016 navštívili v Tihányiovskom kaštieli výstavu venovanú legendárnej karpatskej šelme – vlkovi. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o spôsobe je...

Tanec v laviciach

Tanec v laviciach

V stredu 12. a v piatok 14. októbra 2016 sa na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy v 6. a 7. ročníku tancovalo. Profesionálni tanečníci prišli žiakom predstaviť projekt „Tanec v laviciach“.Náplňou projektu bolo predstaviť súčasný tanec a prácu Diva...

Divadlo pod balkónom v SLNIEČKOVE

Divadlo pod balkónom v SLNIEČKOVE

Dňa 12. a  13. 10. 2016 sa deti  zo školského klubu  zúčastnili divadelného predstavenia Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice  „Tónka a Fónka z Gramofónie“.  Deťom sa interaktívne predstavenie plné zábavných pesničiek, scénok a dialógov  úžasne páčilo o...

Keď vonku prší

Keď vonku prší

V čase nepriaznivého počasia sa deti z prvých ročníkov zo Slniečkova spojili a spoločne si  zašportovali. Vitamínkovia z 1.A, Lienky z 1.B a Šmolkovia z 1.C sa navliekli do vriec z juty a vytvorili súťažné družstvá. Vytrvalo preskákali troma disciplínami, ...

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Každý z nás vie, že mesiac október patrí medzi jeden z najkrajších v roku – hýri nielen pestrými farbami listov na stromoch, ale aj farbami vitamínov.Vedia to aj naši prváčikovia z tried – Vitamínkovo, Lienkovo a Šmolkovo. Preto sme si pripomenuli Svetový ...

Horehronské hry

Horehronské hry

Dňa 5.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili športového podujatuia s názvom Horehronské hry. Išlo už o 56. ročník týchto tradičných atletických pretekov pre žiakov stredných a základných škôl. Napriek silnej konkurencii a účasti škôl zameraných na šport s...

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

Dňa 28.9.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu družstiev základných a stredných škôl. Išlo o preteky trojčlenných družstiev. Naša škola mala obsadenie v kategóriách: družstvo žiakov, družstvo žiačok. Chlapci sa v silnej konkurencii s...

Vitajte v slniečkove

Vitajte v slniečkove

V piatok 7.októbra sa všetci  klubáci stretli v estetickej učebni, aby  predstavili ostatným kamarátom svoje  oddelenia v novom školskom roku  2016/2017 krátkymi vystúpeniami. Začali najstarší – štvrtáci a po nich postupne ďalší. Ako poslední vystúpili s p...

Biela pastelka

Biela pastelka

Dňa 23. septembra 2016 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska verejnú zbierku Biela pastelka 2016. Kampaň sa niesla v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze nevidiacich s bielou palicou. Do tejto celoslovenskej akcie sa ...

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016

Na našej škole sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) navštevujeme Štátnu vedeckú knižnicu.     Tento rok sa rôznych aktivít, ktoré pre nás pripravili jednotlivé študovne, zúčastnili žiaci siedmeho ročníka. Vo št...

Najkreatívnejšia krabica

Najkreatívnejšia krabica

V termíne od 19.9. do 30.9. prebiehala na druhom stupni súťaž o najkreatívnejšiu krabicu na separáciu a zber odpadu (papier, plasty).  Vyhrali žiačky 6.B triedy, Lenka Troiaková, Terezka Štefanovie, Lenka Donovalová a Sára Mišurová, ktoré vytvorili krabicu...

Deň dobrovoľníctva na ZŠ Moskovskej

Deň dobrovoľníctva na ZŠ Moskovskej

Naša škola sa opäť zapojila do aktivít Týždňa dobrovoľníctva od 26. do 30.09.2016. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku čistili areál školy. Vo štvrtok sa stretli naši rodičia, iní dobrovoľníci a zamestnanci škol...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore