Aktuality

Deň Zeme

Deň Zeme

Je to deň, ktorý je venovaný našej planéte Zem. Každoročne sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali nimi príchod jari. V modernom poňatí ide o reakciu n...

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

5. 4.  2016 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6 – Z8. V okresnom kole sa našim žiakom veľmi dobre darilo. V kategórii Z6 získala Anna Donovalová  zo 6. A triedy 2. miesto, Barbora Krnáčová zo 6. B obsadila 4. miesto a Hugo Mandák...

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Turnaj sa hral v sobotu 19.3.2016 v priestoroch CVČ Považská Bystrica. Zišli sa účastníci z polovice Slovenska. Od Bratislavy a Malaciek, cez Banskú Bystricu a Martin až po Zákamenné na Orave.  Turnaj sa hral švajčiarskym systémom tempom 2 x 15 minút na se...

Vyhodnotenie krajského kola fyzikálnej olympiády

Vyhodnotenie krajského kola fyzikálnej olympiády

Dňa 13. apríla 2016 sa uskutočnilo pre tých najlepších riešiteľov krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E na ZŠ, ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom. Naše mesto reprezentovalo sedem žiakov, z toho až traja žiaci našej ZŠ – Hugo Belička z 9.B ...

Pozvánka na Deň Zeme v Komunitnom centre Fončorda

Pozvánka na Deň Zeme v Komunitnom centre Fončorda

...

Vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády

Vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády

Dňa 4. apríla 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády v CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici. Naši žiaci Filip Bukový a Matej Brtko z IX. A triedy sa umiestnili na prvých dvoch miestach. Filip Bukový sa umiestnil na 1. ...

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Na najväčšej bežeckej sérií na SlovenskuVychutnaj si športový zážitok z PRVÉHO RADUMáme pre teba jedinečné zážitky, neopakovateľnú atmosféru, na každom podujatížrebovanie o hodnotné ceny pre dobrovoľníkov, občerstvenie, pitnýrežima veľa iného záleží od cha...

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Mesto Banská Bystrica pri príležitosti Dňa učiteľov udelilo ocenenia pedagógom za ich prácu, mimoriadne zásluhy a vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V zrekonštruovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici si dňa 31.0...

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach

Blahoželáme Filipovi Bukovému, žiakovi 9.A triedy, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole astronomickej súťaže \"Čo vieš o hviezdach?\" v kategórii ZŠ, 7. - 9. ročník dňa 15.4.2016 a získal prvé miesto. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré sa usk...

Pravda o drogách

Pravda o drogách

Dňa 13. apríla sa na našej škole uskutočnila beseda na tému DROGY. Prednášajúci, pán Vrábeľ, žiakom vysvetlil následky užívania drog a žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory k téme. Po ukončení besedy sme dostali brožúrky so zaujímavým obsahom, zameraným...

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb pedagogických, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Chrobáčiky z Moskovskej

Chrobáčiky z Moskovskej

Pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovala Základná škola Moskovská pre svojich žiakov ochutnávku minerálnych vôd zo slovenských prameňov. Okrem iných nám vodu poskytla aj firma Lucka, tvoj vodný anjel. Konkrétne išlo o vodu z edície „Chrobáčik“, šp...

Deň narcisov

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už jej 20. ročník. Našu školu, ako aj ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla, zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj od...

Oznam pre rodičov - Voľby do rady školy

Oznam pre rodičov - Voľby do rady školy

Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, že dňa 18.04.2016 o 17:00 hod. sa uskutočnia v kmeňových triedach žiakov voľby do rady školy. Riaditeľka školy vyzýva rodičov na podávanie návrhov na kandidátov za rodičov žiakov ZŠ...

Projekt e-Twinning

Projekt e-Twinning

Milí učitelia, žiaci a rodičia. Naša škola sa v roku 2016 zapojila do zaujímavého projektu s názvom „A year in our school lives“ (Rok v živote našej školy). Počas celého kalendárneho roku budú mať naše žiačky a žiaci možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímav...

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Našej škole sa podarilo získať zbernú nádobu na celoročný zber alkalických batérií. Batérie môžete odovzdávať priebežne svojim triednym učiteľom, ktorí ich budú vkladať do tejto zbernej nádobky. Každou batériou nevyhodenou do komunálneho odpadu, ale recy...

Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum

Žiaci piateho ročníka sa 6. apríla zúčastnili literárnej exkurzie do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Počas troch hodín sa vystriedali vo viacerých salónoch, v ktorých mali možnosť vyskúšať si odprednášané na vlastnej koži. Bábkarský salón...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

V marci sme si pripomenuli Deň učiteľov – oslavuje sa v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Každoročne nezabúdame pozvať na oslavu Dňa učiteľov našich bývalých kolegov,...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Rodičia, ktorí sa rozhodli zapísať svojich „predškolákov“ na našu školu, prišli do Ríše rozprávok. Deti si mohli zatancovať  s obrovskou veveričkou a zajacom, hrali sa s písmenkami, číslami, farbami. Stretli sa tiež s Jankom Hraškom, s ktorým triedili hráš...

Predstavím ti svoju knihu

Predstavím ti svoju knihu

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  Už tradične si mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha je najväčší priateľ človeka a veľ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore