Aktuality

Vianočné dekorovanie 2016

Vianočné dekorovanie 2016

Vianoce prichádzajú každý rok so železnou pravidelnosťou, ale vždy môžu priniesť aj niečo nové. Nielen darčeky pod stromčekom, ale aj zaujímavé možnosti naaranžovania správnej atmosféry.  Tento rok žiaci šiesteho ročníka súťažili vo výrobe vianočných deko...

Kolaudácia športových priestorov školy

Kolaudácia športových priestorov školy

Slávnostná kolaudácia športových priestorov školy a turnaje o pohár riaditeľky školy. V piatok, 9.12.2016 sa žiaci, učitelia našej školy a pozvaní hostia zišli pri príležitosti slávnostnej kolaudácie športových priestorov základnej školy. Slávnostnému od...

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016

Na Mikuláša – v utorok, 6. decembra, čakali všetci klubáci v jedálni školy ... či príde. Najprv prišli len soby – Ivka a Lucka a anlelici,  ale potom prišiel aj ON, MIKULÁŠ  a všetkým deťom dal za ich vystúpenia, pesničky, tančeky, básničky a scénky sladkú...

Tancujeme s materskou školou...

Tancujeme s materskou školou...

Koncom novembra a začiatkom decembra dievčatá s TANEČNÍČKA  so svojou vedúcou p. Danišovou navštívili Materské školy v našom okolí : 24.11.MŠ na ul. Tulskej, 29.11.MŠ na ul. Družby, 2.12.MŠ na ul. Novej a 6.12.MŠ na ul. Jilemnického. Prváčky predstavili de...

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Keby v utorok 22.11.2016 išiel niekto po chodbe popri knižnici, pravdepodobne by ani netušil,že je plná detí. Skupina piatakov totiž v tichosti listovala v slovníkoch. Žiaci 5.C čítali známerozprávkové príbehy, tentokrát ale v novom šate – po anglicky. Čer...

e-Twinning

e-Twinning

Komunikovať s niekým, kto žije v inej krajine je vždy zaujímavé. Preto sa žiaci šiesteho a deviateho ročníka opäť s chuťou podujali vytvoriť a napísať pozdravy rovesníkom zo školy v Taliansku. Táto výmenná pošta sa deje v rámci projektu e-Twinning. Našou ...

Úspešní Bobríci na 1. stupni

Úspešní Bobríci na 1. stupni

11. novembra 2016 sa zapojila naša škola do informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž prebieha aj v ostatných európskych krajinách. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže je usilovný...

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Dňa 29.11.2016 sa na CVČ Havranské v Banskej Bystrici, konali Majstrovstvá Banskobystrického kraja žiakov ZŠ v šachu. V turnaji hranom na 7.kôl sa stretlo 20 najlepších žiakov z kraja.Celkovým víťazom turnaja a Majstrom kraja sa stal žiak 7.B triedy ZŠ Mos...

Okresné kolo vo volejbale

Okresné kolo vo volejbale

Dňa 29. 11. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch  telocviční ZŠ Spojová okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Zúčastnilo sa ho 6 ZŠ Banskobystrického okresu. ZŠ Spojová, Radvanská, Ďumbierska, Gaštanová, Moskovská a ZŠ Brusno. Chlapci ukázali vyššiu kvalitu hr...

Česko-slovenský projekt

Česko-slovenský projekt

Aj žiaci 2.stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu  a vytvorili záložky do kníh, ktoré si vymenia so svojou partnerskou školou v zahraničí.  Tento projekt sa uskutočňuje každoročne v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc s cieľom podporovať ...

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

V deň testovania piatakov sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili návštevy dvoch centier zameraných na vzdelávanie a kultúru detí. Ich prvé kroky viedli do Ústredia ľudovej umeleckej výroby, kde sa žiaci dozvedeli informácie z oblasti výroby drotárskych a hli...

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ, v ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica. Turnaja sa zúčastnili žiaci Hugo Mandák, Noemi Jabrocká, Filip Haring, Samuel Kučera, Jakub Škarvada, Juraj šimko a Martin Halaj. V celko...

Jesenné nástenky

Jesenné nástenky

Na našej škole sa snažíme, aby priestory v nej boli vždy esteticky vyzdobené. Dokazujú to aj nástenky, ktoré boli túto jeseň znova krásne. Sú to výtvarné práce žiakov, ale aj kreatívne nápady pedagógov.  album_346...

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Zemiakové kreatívne tvorenie bolo lákadlom pre našich 52 žiakov navštevujúcich ŠKD. 11.11.2016 nás neodradil ani novebrový studený dážď. O 14.00h  sme vošli do CVČ Havranské na komunitné \"FONČORĎÁCKE ZEMIAKOVÉ HODY\". Deti si v priestoroch kreatívnych die...

Na hodinách KAJ strašilo...

Na hodinách KAJ strašilo...

S jesenným obdobím sa spája mnoho zvykov a tradícií, na „dušičky“ je u nás zvykom pripomenúť si tých, ktorí už nie sú medzi nami zapálením sviečky, návštevou cintorínov... Deťom sa však tento čas skôr spája s témou čarodejníc, duchov a strašidiel. Je to ša...

Šarkaniáda v ŠKD

Šarkaniáda v ŠKD

V piatok 4.11. 2016 sa pred  školou stretli prváci z našej školy v školskom klube detí, aby si vyskúšali let svojich krásnych výtvorov – šarkanov. Vetrík občas pofukoval a občas aj nie, tak sme našim šarkanom behom pomohli ... pozrite sa sami album_336...

Jesenné svietniky a masky

Jesenné svietniky a masky

Jesenné sviatky sa vždy nesú v duchu tradícií a svetielok. Záleží na každom z nás, či ich bude nazývať dušičkami alebo helloweenom. Aby sme sa neorientovali jednostranne zvolili sme strednú zlatú cestu a v spolupráci s múzeom SNP, v blízkosti školy, sme ab...

Vystúpenie pre seniorov

Vystúpenie pre seniorov

Vo štvrtok 3.novembra sa v estetickej učebni uskutočnilo vystúpenie pre členov DC POHODA a starých rodičov detí nášho školského klubu.  130 detí z oddelení Vitamínkovo, Zvedavkovo, Mudrákovo, Sovičkovo a Hľadajkovo so svojimi vychovávateľkami pripravili pr...

Tekvicové hody v ŠKD

Tekvicové hody v ŠKD

V týždni pred Sviatkom všetkých svätých sme v spolupráci s Centrom voľného času Relaxáčik uskutočnili v oddeleniach ŠKD vyrezávanie tekvíc – svetlonosov, ktorých bohatú tradíciu máme aj u nás na Slovensku. Vo vestibule čarovné tekvicové hlavy svietili od u...

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

V rámci podpory čítania a nadväzovania priateľských kontaktov medzi školami sa aj naša škola zapojila do 7. ročníka československého projektu „ Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci štvrtého ročníka vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému „ Čítam, čí...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore