Aktuality

Keď vonku prší

Keď vonku prší

V čase nepriaznivého počasia sa deti z prvých ročníkov zo Slniečkova spojili a spoločne si  zašportovali. Vitamínkovia z 1.A, Lienky z 1.B a Šmolkovia z 1.C sa navliekli do vriec z juty a vytvorili súťažné družstvá. Vytrvalo preskákali troma disciplínami, ...

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Každý z nás vie, že mesiac október patrí medzi jeden z najkrajších v roku – hýri nielen pestrými farbami listov na stromoch, ale aj farbami vitamínov.Vedia to aj naši prváčikovia z tried – Vitamínkovo, Lienkovo a Šmolkovo. Preto sme si pripomenuli Svetový ...

Horehronské hry

Horehronské hry

Dňa 5.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili športového podujatuia s názvom Horehronské hry. Išlo už o 56. ročník týchto tradičných atletických pretekov pre žiakov stredných a základných škôl. Napriek silnej konkurencii a účasti škôl zameraných na šport s...

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

Dňa 28.9.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu družstiev základných a stredných škôl. Išlo o preteky trojčlenných družstiev. Naša škola mala obsadenie v kategóriách: družstvo žiakov, družstvo žiačok. Chlapci sa v silnej konkurencii s...

Vitajte v slniečkove

Vitajte v slniečkove

V piatok 7.októbra sa všetci  klubáci stretli v estetickej učebni, aby  predstavili ostatným kamarátom svoje  oddelenia v novom školskom roku  2016/2017 krátkymi vystúpeniami. Začali najstarší – štvrtáci a po nich postupne ďalší. Ako poslední vystúpili s p...

Biela pastelka

Biela pastelka

Dňa 23. septembra 2016 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska verejnú zbierku Biela pastelka 2016. Kampaň sa niesla v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze nevidiacich s bielou palicou. Do tejto celoslovenskej akcie sa ...

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016

Na našej škole sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) navštevujeme Štátnu vedeckú knižnicu.     Tento rok sa rôznych aktivít, ktoré pre nás pripravili jednotlivé študovne, zúčastnili žiaci siedmeho ročníka. Vo št...

Najkreatívnejšia krabica

Najkreatívnejšia krabica

V termíne od 19.9. do 30.9. prebiehala na druhom stupni súťaž o najkreatívnejšiu krabicu na separáciu a zber odpadu (papier, plasty).  Vyhrali žiačky 6.B triedy, Lenka Troiaková, Terezka Štefanovie, Lenka Donovalová a Sára Mišurová, ktoré vytvorili krabicu...

Deň dobrovoľníctva na ZŠ Moskovskej

Deň dobrovoľníctva na ZŠ Moskovskej

Naša škola sa opäť zapojila do aktivít Týždňa dobrovoľníctva od 26. do 30.09.2016. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku čistili areál školy. Vo štvrtok sa stretli naši rodičia, iní dobrovoľníci a zamestnanci škol...

Bylinková špirála

Bylinková špirála

V predchádzajúcom článku sme avizovali, že v areáli našej školy sa bude vytvárať a vysádzať bylinková špirála. Jej podstatou je estetické skrášlenie a účelné využitie byliniek. Chceme Vás preto požiadať o pomoc. Pokiaľ máte možnosť poskytnúť na výsadbu nas...

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Aj tento školský rok sa na našej škole koná týždeň dobrovoľníctva. Jeho cieľom je skultúrniť prostredie, v ktorom vaše deti strávia veľkú časť dňa. Každá šikovná ruka pomôže. Tento rok budeme opäť maľovať a opravovať plot, postaráme sa o našu zeleň a pre b...

Oznam

Oznam

Od pondelka, 19.09.2016, sa z dôvodu bezpečného príchodu a odchodu detí do školy a zo školy, budú zatvárať vstupné brány pre vozidlá v čase od 7.30 hod. do 8.15 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Za porozumenie ďakujeme!...

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Dňa 5. septembra 2016 sa opäť roztočil školský kolotoč a areál našej školy ožil. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa stretli žiaci, rodičia a učitelia, aby spolu slávnostne privítali  nový školský rok 2016-2017. Po vystúpení tanečného krúžku, básni a piesni s ...

Letné prázdniny

Letné prázdniny

Po usilovnej práci v tomto školskom roku prišiel čas na oddych a relax. Ďakujem všetkým zamestnancom školy za celoročnú prácu, reprezentovanie školy, zorganizované podujatia a aktivity. Našim žiakom blahoželám k úspešnému ukončeniu školského roka a ďakujem...

Koniec roka v ŠKD

Koniec roka v ŠKD

V utorok 28.06.2016 sa všetky deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO pri našej škole stretli v estetickej učebni, aby vyhodnotili a uzavreli školský rok 2015-2016. Každé oddelenie vystúpilo s pripraveným programom a p. vychovávateľka Krupcová vyhodnotila plnen...

Deti pre seniorov.

Deti pre seniorov.

V utorok 28.06.2016 doobeda deti z troch tried – 1.C, 2.B a 3.C s pani učiteľkami a vychovávateľkami navštívili Domov dôchodcov SENIUM a potešili jeho obyvateľov pesničkami, básničkami a tancami. Popriali všetkým krásne leto, odovzdali symbolické kytičky k...

AEROBIC – DANCE

AEROBIC – DANCE

Krúžok AEROBIC-DANCE pracuje pri našej ZŠ už ôsmy rok. Vystriedalo sa v ňom veľa šikovných dievčat. Tohto roku sme nacvičili 3 nové choreografie, s ktorými sme sa predstavili na viacerých vystúpeniach : na otvorení nového školského roka, na akadémii školy,...

Tanečné dopoludnie.

Tanečné dopoludnie.

V stredu 29.06.2016 sme sa so školským rokom lúčili aj v MŠ na ulici Družby tanečným dopoludním záujmových útvarov AEROBIC-DANCE z našej ZŠ a ZUMBA-DANCE z Materskej školy. Na úvod vystúpili už skúsenejšie a staršie tanečnice s dvomi choreografiami, potom ...

Rozdelenie žiakov VIII.C triedy:

Rozdelenie žiakov VIII.C triedy:

     VIII.A                                                                       VIII.B Simona Flašková                                                        Samuel Ďuriš Viktória Flašková                                                       Nikoleta ...

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Dňa 24.6.2016 sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj žiačok a žiakov 1. stupňa. Všetci zúčastnení športovci s nadšením reprezentovali svoju triedu. Ďakujeme organizátorovi turnaja Mgr. Zdenkovi Babíkovi, 1. FbK Banská Bystrica a SCVČ Relaxáčik za s...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore