Aktuality

MDD

MDD

Dňa 28. mája 2015 sme oslavovali Medzinárodný deň detí skutočne výnimočne...

Podporujeme talenty

Podporujeme talenty

Na našej škole sa aktívne venujeme práci s nadanými a talentovanými žiakmi...

Detská Univerzita 2015

Detská Univerzita 2015

...

Spotreba pre život

Spotreba pre život

Na základe posúdenia súťažných prác 18. ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“ vyhrali naši žiaci krásne 3. miesto. Týmto výsledkom predbehli aj rôzne stredné školy z celého Slovenska. Výsledkom ich práce bol časopis „Eurá...

Matematická siesta

Matematická siesta

Už sa stalo tradíciou, že na konci školského roka pripraví predmetová komisia matematiky spolu so žiakmi 9.ročníka navštevujúcich matematické krúžky na našej škole popoludnie s matematikou pre mladších žiakov. Tak sa stalo aj teraz. Dňa 2.06.2015 sa žiaci...

TESTOVANIE 9 - 2015 Výsledky

TESTOVANIE 9 - 2015 Výsledky

...

Návšteva Tihányiovského kaštieľa

Návšteva Tihányiovského kaštieľa

V rámci celoročného motivačného projektu „Knižní pátrači“ deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia dňa 5.6.2015 navštívili Tihányiovský kaštieľ. V ňom si pozreli expozíciu Príroda stredného Slovenska, ktorá je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z k...

Tvorivé dielne s EnviroFuture

Tvorivé dielne s EnviroFuture

10.6.2015 -Štvrtáci si v tento deň rozširovali svoje vedomosti o ochrane prírody, triedení odpadu a recyklácii. Vďaka lektorom z EnviroFuture pochopili, prečo je potrebné starať sa o prírodu, prečo a ako nám odpady môžu škodiť. Zistili, ako dlho trvá v prí...

PIKOFYZ

PIKOFYZ

Filip Šrenkel z 9.B triedy sa zapojil aj do letnej časti 17. ročníka korešpondenčného seminára PIKOFYZ. Umiestnil sa na peknom 9. mieste a bol pozvaný na letné sústredenie najlepších riešiteľov. K tomuto úspechu blahoželáme a závidíme!...

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

V utorok dňa 8.6.2015 sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy  \"Môj dobrý ocko\" za účasti detí a učiteľov z piatich banskobystrických škôl, p. primátora Jána Noska a hostí. Akcia bola pre nás príjemným zážitkom. Odkázali sme do svet...

Deň rodiny

Deň rodiny

Dňa 3. júna sa v priestoroch našej školy konalo výnimočné podujatie zorganizované pri príležitosti Dňa rodiny. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás a formuje základný rebríček hodnôt, ktorý dáva smer pre celý život. Naše deti to dobre vedia a ...

Pre rodičov budúcich prvákov

Pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia budúcich prvákov    Srdečne Vás pozývame na stretnutie  s vedením školy a budúcou triednou učiteľkou Vášho dieťaťa, ktoré sa v školskom roku 2015/2016 stane žiakom – žiačkou  prvého ročníka našej školy. Stretnutie sa uskutoční dňa 9. júna ...

Šachové popoludnie

Šachové popoludnie

Pozvánka

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore