Aktuality

Predprvácke rodičovské stretnutie

Predprvácke rodičovské stretnutie

Do školy sme pozvali rodičov našich budúcich prvákov. Dostali rôzne informácie o našej škole. Pani riaditeľka im predstavila poslanie, víziu, ciele školy a školský vzdelávací program. Pani zástupkyňa predstavila triedne učiteľky v 1.ročníku, ktoré rodičom ...

Paralympiáda

Paralympiáda

V piatok 2. júna 2017 sa na školskom ihrisku  uskutočnila SLNIEČKOVSKÁ PARALYMPIÁDA.  Pre deti zo školského klubu pripravili pracovníčky S CVČ RELAXÁČIK za pomoci 6 žiakov z II. st. ZŠ 9 súťažných disciplín, v ktorých si deti mohli vyskúšať, ako sa cítia h...

Beh olympijského dňa

Beh olympijského dňa

Dňa 23. júna 2017 sa 19 žiakov našej školy zúčastnilo Behu Olympijského dňa v areáli pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, kde deti všetkých materských, základných a stredných škôl Banskej Bystrice súťažili v disciplíne beh. Naši žiaci súťažili v 4 kategó...

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci 4.ročníka zúčastnili 20.06.2017 na výukovom programe v Tihányiovskom kaštieli s názvom Kde žijú zvieratá. Žiaci si pozreli výstavu, krátky film a mali aj tvorivé dielne, v ktorých v skupinách vyrábali veľký poster ...

Banskobystrická paletka

Banskobystrická paletka

Tak ako po mnohé roky, aj v teraz  sa žiaci 1. aj 2. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka.  Cieľom tejto súťaže je dať priestor mladým talentovaným žiakom, aby rozmanitými výtvarnými technikami svet a život nášho mesta- Banskej Bystr...

Celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny

Celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny

V dňoch od 16.6. - 18.6. sa v Slovenskom raji konalo celoslovenské kolo súťaže \"Liečivé rastliny\", ktoré vyhlasuje MŠ SR a organizuje ju environmentálna poradňa Studnička. Do celoslovenského kola postúpilo 17 najlepších žiakov z celej SR. Náš žiak, David...

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Začiatkom júna žiaci štvrtých tried a žiaci 3.A navštívili dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach. Deti si zopakovali dopravné značky. Vyskúšali si rolu chodca ale i vodiča na bicykloch a iných detských vozidlách. Učili sa dodržiavať pravidlá cestnej p...

Vyhodnotenie školskej desiaty 2016/2017

Vyhodnotenie školskej desiaty 2016/2017

Od februára 2017 školská jedáleň ponúka možnosť desiaty žiakom našej ZŠ. V začiatkoch prebiehalo vzájomné overovanie, čo deťom chutí, čo by si priali, no zároveň aby to vyhovovalo normám a zásadám zdravej výživy. V mesiaci jún 2017 sa mohli žiaci a rodiči...

Účelové cvičenie na 2. stupni

Účelové cvičenie na 2. stupni

Žiaci II. stupňa sa v rámci účelového cvičenia zúčastnili besedy pod názvom \"ZDRAVOVEDA\". Beseda bola zameraná na podanie prvej pomoci. Na základe niekoľkých modelových situácií sme prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci: Ako správne vola...

Root&Shoots (Korene a Výhonky)

Root&Shoots (Korene a Výhonky)

“Nemôžeme dovoliť, aby naše deti uverili tomu, že pre túto planétu už neexistuje žiadna nádej na záchranu.”      Jane Goodall Jane Goodall založila celosvetový program Root&Shoots. Je určený pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svet, alebo aspoň malú časť sveta –...

Atletika bodovala

Atletika bodovala

Atletický areál Športového Gymnázia v Banskej Bystrici ožil vo štvrtok 18. 5. 2017 pohybom detí. Uskutočnilo sa tu okresné kolo v atletike družstiev – žiakov ZŠ. Chlapci a dievčatá súťažili samostatne, v rámci 10 – členných družstiev. Paleta disciplín bola...

Moskovský čitárik

Moskovský čitárik

Čítanie je osvojovanie si sveta okolo nás i v nás. Je to zmocňovanie sa neznámeho a nepoznaného.  Cieľom súťaže v čítaní u žiakov prvého stupňa je podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe a čítaniu. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnu...

MDD ZŠ Moskovská

MDD ZŠ Moskovská

Športovým aktivitám sa venuje nielen MESTO ŠPORTU, ale tradične aj ZŠ Moskovská. O úspechoch svedčia víťazstvá v mnohých športových súťažiach. Preto aj MDD sa 30.05.2017 niesol v duchu „Šport nám, my športu“. Žiaci I. a II. stupňa sa v peknom počasí venov...

TRETIACI V ROZPRÁVKOVEJ ŠKOLE V PRÍRODE

TRETIACI V ROZPRÁVKOVEJ ŠKOLE V PRÍRODE

V škole v prírode bolo veľmi dobre. Mali sme tam  úžasných animátorov a super luxusné izby. Bola tam veľká zábava. Chodili sme na všelijaké výlety. Napríklad sme navštívili vyhliadkovú vežu, ktorá mala asi 50 schodov. Boli sme aj na prechádzke rozprávkovým...

Deň kreativcov

Deň kreativcov

V piatok, 26.05.2017 sa deti z troch oddelení ŠKD zúčastnili „Dňa kreatívcov“ v Komunitnom centre na Havranskom 9 v Banskej Bystrici. Vyskúšali si farbenie tričiek, vyrábali z tetrapakových obalov ekologické peňaženky, pochutnali si na sladkostiach bezlepk...

Prírodovedné popoludnie

Prírodovedné popoludnie

24.5.2017 žiaci deviateho ročníka v spolupráci s vyučujúcimi pripravili pre mladších spolužiakov II. stupňa zábavné popoludnie. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v súťaži \"Dobré vedieť\". Správne odpovede im deviataci náz...

Športom k olympizmu

Športom k olympizmu

Mladšie žiačky a žiaci zo ZŠ Moskovská a ZŠ Spojová si zmerali svoje sily dňa 24.mája 2017 na Detskej športovej olympiáde. Najlepšie športové výkony podali v atletických disciplínach, vybíjanej a vo futbale. Motivovať a povzbudiť ich prišli naši významní ...

Návšteva v nemocnici

Návšteva v nemocnici

V utorok 16. mája 2017 sa 6 žiačok našej ZŠ zúčastnilo prezentácie zo Dňa regiónu v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Navštívili choré deti na detskom oddelení v ZŠ a predviedli im ukážky zo svojich prác o tradíciách našich predkov: štvrtáčk...

Súťaž liečivé rastliny

Súťaž liečivé rastliny

17 žiakov II. stupňa našej ZŠ sa zúčastnilo celoslovenskej súťaže \"Liečivé rastliny\", ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Studnička. Úspešných sme mali 10 žiakov, jeden z nich, David Mikula postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Slov...

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Dňa 29.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. E. V sekcii botanika sa zúčastnil David Mikula z VIII.A (2. miesto) a Daniela Buková zo VII.A (3.miesto). David Mikula postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 3.5.2017, kde sa um...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore