Aktuality

Okresné a krajské kolo v atletike

Okresné a krajské kolo v atletike

Dňa 20.5.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola družstiev v atletike na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici. Chlapci sa rozdielom 3 bodov umiestnili na tesnom 3. mieste a dievčatá obsadili pekné 6. miesto. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 9.A...

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Na prelome mesiacov apríl – máj 2015 žiaci piateho ročníka absolvovali plavecký výcvik. Plavecký kurz prebiehal pod vedením dlhoročnej a skúsenej trénerky plávania pani Pažákovej. Žiaci boli rozdelení do štyroch plaveckých skupín podľa svojich schopností a...

Vyhodnotenie zberu papiera

Vyhodnotenie zberu papiera

Vyhodnotenie zberu papiera 15.06. – 19.06 2015 Jednotlivci: I. stupeň:   1.miesto - Eibner II.C 610kg 1.miesto - Dermeková V.B 1107kg 2. miesto - Kalus III.B 184kg 2.miesto - Mikovič VII.C 297kg 3. miesto - Liščák I. A 177kg 3.miest...

Besedy s organizáciou UNICEF

Besedy s organizáciou UNICEF

16.6.2015 – V utorok sa žiaci 5., 6. a 8. ročníka zúčastnili besied s členmi organizácie UNICEF Martinom Silberom a Lukášom Giničom. Na spoločnom stretnutí sa porozprávali o aktivitách UNICEF-u, zoznámili sa s históriou tejto organizácie a tiež si pripomen...

Náš posledný....

Náš posledný....

Náš posledný – deviatacky výlet. A poriadne sme si ho užili. Navštívili sme Oravský hrad, kde sme narazili na poriadne komického sprievodcu. Druhá zastávka bola na ostrovčeku „Umenia“ uprostred Oravskej priehrady. Hoci sme boli mierne leniví, na ten ostrov...

Šachové popoludnie

Šachové popoludnie

16.6.2015 – V utorok poobede sa zišli priaznivci šachu z radov žiakov, rodičov a učiteľov v knižnici, aby spolu odohrali niekoľko priateľských partií. Ako dokazujú fotografie, hoci nešlo o žiadny titul, všetci hráči sa maximálne sústredili. Čestnými hosťam...

Olympijský festival detí Mesta Banská Bystrica

Olympijský festival detí Mesta Banská Bystrica

Dňa 9.6.2015 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU DETÍ MESTA  na ZŠ Golianova v Banskej Bystrici. Súťažilo medzi sebou 8 škôl v behu na 50m, štafetovom behu, skoku do diaľky, vybíjanej  a futbale. Naši úspešní žiaci v jednotlivých di...

Škola v prírode

Škola v prírode

Žiaci tretieho ročníka v týždni od 18.mája do 22.mája 2015 stroskotali na pustom ostrove v prekrásnom prostredí Kremnických vrchov na Krahuliach. Prežili neopakovateľné chvíle školy v prírode s bohatým programom, ktorý vyplnil každučkú chvíľu ich pobytu. S...

Americký sen

Americký sen

...sme šli snívať 26.mája 2015 do Domu slovenského misijného hnutia a prišli na to, že aj keď bol väčšinou po anglicky, s Amerikou veľa spoločného nemal... Išlo o divadelné predstavenie „American dream“, ktorým Martinské Divadelné centrum pobavilo našich ...

MDD

MDD

Dňa 28. mája 2015 sme oslavovali Medzinárodný deň detí skutočne výnimočne...

Podporujeme talenty

Podporujeme talenty

Na našej škole sa aktívne venujeme práci s nadanými a talentovanými žiakmi...

Detská Univerzita 2015

Detská Univerzita 2015

...

Spotreba pre život

Spotreba pre život

Na základe posúdenia súťažných prác 18. ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“ vyhrali naši žiaci krásne 3. miesto. Týmto výsledkom predbehli aj rôzne stredné školy z celého Slovenska. Výsledkom ich práce bol časopis „Eurá...

Matematická siesta

Matematická siesta

Už sa stalo tradíciou, že na konci školského roka pripraví predmetová komisia matematiky spolu so žiakmi 9.ročníka navštevujúcich matematické krúžky na našej škole popoludnie s matematikou pre mladších žiakov. Tak sa stalo aj teraz. Dňa 2.06.2015 sa žiaci...

TESTOVANIE 9 - 2015 Výsledky

TESTOVANIE 9 - 2015 Výsledky

...

Návšteva Tihányiovského kaštieľa

Návšteva Tihányiovského kaštieľa

V rámci celoročného motivačného projektu „Knižní pátrači“ deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia dňa 5.6.2015 navštívili Tihányiovský kaštieľ. V ňom si pozreli expozíciu Príroda stredného Slovenska, ktorá je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z k...

Tvorivé dielne s EnviroFuture

Tvorivé dielne s EnviroFuture

10.6.2015 -Štvrtáci si v tento deň rozširovali svoje vedomosti o ochrane prírody, triedení odpadu a recyklácii. Vďaka lektorom z EnviroFuture pochopili, prečo je potrebné starať sa o prírodu, prečo a ako nám odpady môžu škodiť. Zistili, ako dlho trvá v prí...

PIKOFYZ

PIKOFYZ

Filip Šrenkel z 9.B triedy sa zapojil aj do letnej časti 17. ročníka korešpondenčného seminára PIKOFYZ. Umiestnil sa na peknom 9. mieste a bol pozvaný na letné sústredenie najlepších riešiteľov. K tomuto úspechu blahoželáme a závidíme!...

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

V utorok dňa 8.6.2015 sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy  \"Môj dobrý ocko\" za účasti detí a učiteľov z piatich banskobystrických škôl, p. primátora Jána Noska a hostí. Akcia bola pre nás príjemným zážitkom. Odkázali sme do svet...

Deň rodiny

Deň rodiny

Dňa 3. júna sa v priestoroch našej školy konalo výnimočné podujatie zorganizované pri príležitosti Dňa rodiny. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás a formuje základný rebríček hodnôt, ktorý dáva smer pre celý život. Naše deti to dobre vedia a ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore