Aktuality

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

Už sa stali tradíciou naše vystúpenia v Domove dôchodcov na ul. Jilemnického v Banskej Bystrici. Vo štvrtok 25. júna 2015 sme ich navštívili s piesňami a tancami na ľudovú nôtu v podaní detí z 2. oddelenia ŠKD, latino choreografie aj tanečné zostavy predvi...

Moje mesto

Moje mesto

Čítajka a Hľadajko, postavičky z motivačného projektu, si pre našich druhákov v mesiaci jún pripravili exkurziu do historického centra mesta Banskej Bystrice. Deti odhaľovali tajomstvá mesta s kráľovskou históriou. Nechali sa viesť storočiami cez príbehy m...

Turnaj v pozemnom hokeji

Turnaj v pozemnom hokeji

19. 06. 2015 sa v školskom klube detí SLNIEČKOVO uskutočnil turnaj medzi jednotlivými oddeleniami v pozemnom hokeji, ktorý bol plný súťaživosti a elánu. Sily si medzi sebou zmerali deti z prvého - druhého ročníka a deti z tretieho – štvrtého ročníka. Víťaz...

Zdravý úsmev v Sovičkove

Zdravý úsmev v Sovičkove

Dňa 26.06.2015 sa v prvom oddelení školského klubu uskutočnil preventívny program v orálnom zdraví – zdravý úsmev. Naučili sme sa veľa o tom, ako udržať naše zúbky zdravé. Dentálna hygienička nám hravou formou ukázala správny spôsob a techniku umývania zub...

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

Každoročne patrí predposledný deň školského roka v našej škole rozlúčke žiakov deviateho ročníka so svojou školou. Tak bolo aj v tomto roku. Dňa 29.06.2015 o 12:45 pozvali deviataci svojich pedagógov, ktorí ich sprevádzali od 1.ročníka na dôstojnú rozlúčku...

Olympijský beh

Olympijský beh

V stredu 24.6.2015 sa na našej škole konal olympijský beh. Slávnostne ho otvoril pán Blažek, ktorý pri príležitosti tejto udalosti priniesol olympijské symboly, olympijskú vlajku a zapálil olympijský oheň. Beh absolvovali všetci žiaci prvého aj druhého stu...

Ocenení mestom Banská Bystrica

Ocenení mestom Banská Bystrica

Dňa 22.06.2013 mesto Banská Bystrica už tradične oceňovalo najúspešnejších žiakov základných škôl vo vyšších kolách predmetových súťaží.

Oskariáda 2015

Oskariáda 2015

Koniec školského roka znamená pre školy okrem zhonu aj príležitosť zhodnotiť svoju prácu.

Festival v mini hádzanej

Festival v mini hádzanej

Slovenský zväz v hádzanej organizoval dňa 22.06.2015 v Európa SC Banská Bystrica Festival v minihádzanej, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Zmiešané družstvá chlapcov a dievčat 3. a 4.ročníka tak mali možnosť ukázať svoje zručnosti pri práci s lo...

Exkurzia Borová hora

Exkurzia Borová hora

V piatok 29.5.2015 žiaci piateho ročníka navštívili arborétum Borová hora vo Zvolene. Arborétum Borová hora patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Žiaci videli viac ako 1000 foriem a kultivarov rôznych druhov drevín, vyše 600 sort ruží najmä od česk...

Olympijský festival detí a mládeže

Olympijský festival detí a mládeže

Naši najlepší športovci zameraní na atletiku sa dňa 27.5.2015 zúčastnili Olympijského festivalu detí a mládeže v Banskej Bystrici. Po zaznení olympijskej hymny, otvorili festival známe športové osobnosti. Medzi najznámejšie z nich patrili dvojnásobná víťaz...

Okresné a krajské kolo v atletike

Okresné a krajské kolo v atletike

Dňa 20.5.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola družstiev v atletike na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici. Chlapci sa rozdielom 3 bodov umiestnili na tesnom 3. mieste a dievčatá obsadili pekné 6. miesto. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 9.A...

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Na prelome mesiacov apríl – máj 2015 žiaci piateho ročníka absolvovali plavecký výcvik. Plavecký kurz prebiehal pod vedením dlhoročnej a skúsenej trénerky plávania pani Pažákovej. Žiaci boli rozdelení do štyroch plaveckých skupín podľa svojich schopností a...

Vyhodnotenie zberu papiera

Vyhodnotenie zberu papiera

Vyhodnotenie zberu papiera 15.06. – 19.06 2015 Jednotlivci: I. stupeň:   1.miesto - Eibner II.C 610kg 1.miesto - Dermeková V.B 1107kg 2. miesto - Kalus III.B 184kg 2.miesto - Mikovič VII.C 297kg 3. miesto - Liščák I. A 177kg 3.miest...

Besedy s organizáciou UNICEF

Besedy s organizáciou UNICEF

16.6.2015 – V utorok sa žiaci 5., 6. a 8. ročníka zúčastnili besied s členmi organizácie UNICEF Martinom Silberom a Lukášom Giničom. Na spoločnom stretnutí sa porozprávali o aktivitách UNICEF-u, zoznámili sa s históriou tejto organizácie a tiež si pripomen...

Náš posledný....

Náš posledný....

Náš posledný – deviatacky výlet. A poriadne sme si ho užili. Navštívili sme Oravský hrad, kde sme narazili na poriadne komického sprievodcu. Druhá zastávka bola na ostrovčeku „Umenia“ uprostred Oravskej priehrady. Hoci sme boli mierne leniví, na ten ostrov...

Šachové popoludnie

Šachové popoludnie

16.6.2015 – V utorok poobede sa zišli priaznivci šachu z radov žiakov, rodičov a učiteľov v knižnici, aby spolu odohrali niekoľko priateľských partií. Ako dokazujú fotografie, hoci nešlo o žiadny titul, všetci hráči sa maximálne sústredili. Čestnými hosťam...

Olympijský festival detí Mesta Banská Bystrica

Olympijský festival detí Mesta Banská Bystrica

Dňa 9.6.2015 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU DETÍ MESTA  na ZŠ Golianova v Banskej Bystrici. Súťažilo medzi sebou 8 škôl v behu na 50m, štafetovom behu, skoku do diaľky, vybíjanej  a futbale. Naši úspešní žiaci v jednotlivých di...

Škola v prírode

Škola v prírode

Žiaci tretieho ročníka v týždni od 18.mája do 22.mája 2015 stroskotali na pustom ostrove v prekrásnom prostredí Kremnických vrchov na Krahuliach. Prežili neopakovateľné chvíle školy v prírode s bohatým programom, ktorý vyplnil každučkú chvíľu ich pobytu. S...

Americký sen

Americký sen

...sme šli snívať 26.mája 2015 do Domu slovenského misijného hnutia a prišli na to, že aj keď bol väčšinou po anglicky, s Amerikou veľa spoločného nemal... Išlo o divadelné predstavenie „American dream“, ktorým Martinské Divadelné centrum pobavilo našich ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore