Aktuality

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ, v ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica. Turnaja sa zúčastnili žiaci Hugo Mandák, Noemi Jabrocká, Filip Haring, Samuel Kučera, Jakub Škarvada, Juraj šimko a Martin Halaj. V celko...

Jesenné nástenky

Jesenné nástenky

Na našej škole sa snažíme, aby priestory v nej boli vždy esteticky vyzdobené. Dokazujú to aj nástenky, ktoré boli túto jeseň znova krásne. Sú to výtvarné práce žiakov, ale aj kreatívne nápady pedagógov.  album_346...

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Zemiakové kreatívne tvorenie bolo lákadlom pre našich 52 žiakov navštevujúcich ŠKD. 11.11.2016 nás neodradil ani novebrový studený dážď. O 14.00h  sme vošli do CVČ Havranské na komunitné \"FONČORĎÁCKE ZEMIAKOVÉ HODY\". Deti si v priestoroch kreatívnych die...

Na hodinách KAJ strašilo...

Na hodinách KAJ strašilo...

S jesenným obdobím sa spája mnoho zvykov a tradícií, na „dušičky“ je u nás zvykom pripomenúť si tých, ktorí už nie sú medzi nami zapálením sviečky, návštevou cintorínov... Deťom sa však tento čas skôr spája s témou čarodejníc, duchov a strašidiel. Je to ša...

Šarkaniáda v ŠKD

Šarkaniáda v ŠKD

V piatok 4.11. 2016 sa pred  školou stretli prváci z našej školy v školskom klube detí, aby si vyskúšali let svojich krásnych výtvorov – šarkanov. Vetrík občas pofukoval a občas aj nie, tak sme našim šarkanom behom pomohli ... pozrite sa sami album_336...

Jesenné svietniky a masky

Jesenné svietniky a masky

Jesenné sviatky sa vždy nesú v duchu tradícií a svetielok. Záleží na každom z nás, či ich bude nazývať dušičkami alebo helloweenom. Aby sme sa neorientovali jednostranne zvolili sme strednú zlatú cestu a v spolupráci s múzeom SNP, v blízkosti školy, sme ab...

Vystúpenie pre seniorov

Vystúpenie pre seniorov

Vo štvrtok 3.novembra sa v estetickej učebni uskutočnilo vystúpenie pre členov DC POHODA a starých rodičov detí nášho školského klubu.  130 detí z oddelení Vitamínkovo, Zvedavkovo, Mudrákovo, Sovičkovo a Hľadajkovo so svojimi vychovávateľkami pripravili pr...

Tekvicové hody v ŠKD

Tekvicové hody v ŠKD

V týždni pred Sviatkom všetkých svätých sme v spolupráci s Centrom voľného času Relaxáčik uskutočnili v oddeleniach ŠKD vyrezávanie tekvíc – svetlonosov, ktorých bohatú tradíciu máme aj u nás na Slovensku. Vo vestibule čarovné tekvicové hlavy svietili od u...

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

V rámci podpory čítania a nadväzovania priateľských kontaktov medzi školami sa aj naša škola zapojila do 7. ročníka československého projektu „ Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci štvrtého ročníka vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému „ Čítam, čí...

Čítajme si spolu

Čítajme si spolu

Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Tento rok sa doň zapojila aj naša škola. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka si spoločne čítali rozprávky z diel...

Deň strašidiel

Deň strašidiel

To ste nepočuli ešte, čo sa stalo v našom meste, v našej škole! Prvým zazvonením školského zvončeka sa udiali záhadné veci. Naši malí prváci a druháci sa minulý štvrtok 27.10. 2016 zmenili na magické bytosti a strašidlá. Čítať, písať sa učili ježibaby a t...

Spolupráca ZŠ Moskovská s materskými školami

Spolupráca ZŠ Moskovská s materskými školami

S cieľom vzbudiť záujem o prírodu a zážitkovým spôsobom učiť deti o lese sa dňa 27. októbra 2016  zúčastnili deti z MŠ na ulici Družby už  druhý rok predstavovania prírodovedného náučného chodníka v areáli školy  ZŠ Moskovská 2.Pri príležitosti Dňa stromov...

Projekt kreativ

Projekt kreativ

Projekt KREATÍV 1 a KREATÍV 2 V  školskom roku 2016/2017 bude celoročne prebiehať aktivita žiakov prvého a druhého ročníka.Jej hlavným cieľom je podpora, rozvoj kreatívneho myslenia detí v rôznych oblastiach školského života. Dôkazom toho, že naše deti sú...

Starší čítajú mladším

Starší čítajú mladším

V roku venovanom čitateľskej gramotnosti, v rámci aktivity „Starší čítajú mladším“ prišli najlepší čitatelia zo 4.B prečítať prvákom z 1.B ukážku z bájky Kohút a líška.Prváci mali možnosť počúvať správnu techniku čítania a odpovedať na otázky súvisiace s t...

Jabĺčkový deň

Jabĺčkový deň

Guľaté, voňavé, svieže ... Aj také boli jabĺčka, ktoré si priniesli deti z 3.A a 3.C do školy v piatok na Jabĺčkový deň. Nechýbal ani jabĺčkový džús a voňavý jabĺčkový koláčik od Lili.  Nikto z detí sa nezabudol obliecť do farby jabĺčka - zelenej, červenej...

Fyzika hravo

Fyzika hravo

Žiakom v 6. ročníku každoročne pribudne nový predmet, fyzika. Že fyzika je zaujímavá a dôležitá nielen vo vede a výskume, ale aj v bežnom živote sa žiaci presviedčajú na každom svojom kroku. O jej pestrosti a zaujímavosti sa žiaci presvedčili aj na exkurzi...

Hodina techniky trochu inak

Hodina techniky trochu inak

V mesiaci október žiaci ôsmeho ročníka navštívili v čase hodín techniky Úrad priemyselného vlastníctva na Švermovej ulici v Banskej Bystrici. Dozvedeli sa, že je jediný na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezo...

Štvrtáci na výstave v Tihányiovskom kaštieli

Štvrtáci na výstave v Tihányiovskom kaštieli

Štvrtáci sa budú na prírodovede učiť o vlkovi a o tom, prečo žije vo svorke. Žiaci IV.C to už vedia – 20.októbra 2016 navštívili v Tihányiovskom kaštieli výstavu venovanú legendárnej karpatskej šelme – vlkovi. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o spôsobe je...

Tanec v laviciach

Tanec v laviciach

V stredu 12. a v piatok 14. októbra 2016 sa na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy v 6. a 7. ročníku tancovalo. Profesionálni tanečníci prišli žiakom predstaviť projekt „Tanec v laviciach“.Náplňou projektu bolo predstaviť súčasný tanec a prácu Diva...

Divadlo pod balkónom v SLNIEČKOVE

Divadlo pod balkónom v SLNIEČKOVE

Dňa 12. a  13. 10. 2016 sa deti  zo školského klubu  zúčastnili divadelného predstavenia Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice  „Tónka a Fónka z Gramofónie“.  Deťom sa interaktívne predstavenie plné zábavných pesničiek, scénok a dialógov  úžasne páčilo o...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore