Aktuality

Geologická exkurzia

Geologická exkurzia

Žiaci ôsmeho ročníka dňa 25.9.2015 vycestovali na geologickú exkurziu do Banskej Štiavnice. Prvá naša cesta viedla do Banského múzea v prírode, ktoré je umiestnené západne od centra. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovens...

Európsky deň jazykov 2015

Európsky deň jazykov 2015

Na našej škole sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) navštevujeme Štátnu vedeckú knižnicu.      Tento rok sa rôznych aktivít, ktoré pre nás pripravili jednotlivé študovne, zúčastnili žiaci 9.B. V piatok 25. sept...

Zber papiera

Zber papiera

Milí učitelia , milí rodičia , mili žiaci. V dňoch 12.10.2015 do 16.10.2015 sa uskutoční pod heslom \"Zachráň strom pomôž prírode a škole\" zber papiera. Nosiť môžete noviny , časopisy , staré knihy a ostatný papier okrem kartónu. Kontajner bude k dispozic...

Ďakovný list

Ďakovný list

V septembri bola naša škola odmenená za niekoľkoročnú aktívnu pomoc pri spoluorganizovaní najväčšieho športového podujatia v regióne a to Banskobystrického maratónu.        ...

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Jubilejný 4. ročník Banskobystrického maratónu priniesol účastnícky rekord. Štvrtý ročník maratónskeho podujatia, ktorý sa konal dňa 6.9.2015 potvrdil pre Banskú Bystricu narastajúci záujem o tento šport.

Literárno-dejepisná exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Dňa 30.9.2015 sa triedy 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Exkurzia bola v rámci predmetov dejepis, slovenský jazyk a občianska náuka.

Aj my sme sa zapojili

Aj my sme sa zapojili

Prednedávnom sa o nás písalo v regionálnych novinách. Naša základná škola, Moskovská 2, slávnostne otvárala multifunkčné ihrisko a nový náučný chodník. Opäť sa pripomíname v dobrom svetle. V dňoch 16. – 22. septembra 2015 sme sa zapojili do kampane s názvom Týždeň dobrovoľníctva.

ZŠ MOSKOVSKÁ MÁ NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

ZŠ MOSKOVSKÁ MÁ NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

S cieľom vzbudiť záujem o prírodu a zážitkovým spôsobom učiť deti o lese sa dňa 16. septembra 2015 za prítomnosti zástupcov Mestských lesov BB, zástupcu zriaďovateľa Mesta BB a školy ZŠ Moskovská 2, BB uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka v areáli školy.

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Milí žiaci, vážení rodičia, aj v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční v dňoch 14 - 18.9.2015 v ZŠ Moskovská. Hlavným cieľom tohtoročného dobrovoľníctva bude revitalizovať areál školy.

Biela Pastelka

Biela Pastelka

...

Dotkni sa hviezd

Dotkni sa hviezd

V stredu 9.9.2015 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili športovo-kultúrneho podujatia s názvom Dotkni sa hviezd . Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale Štiavničky, kde bol pre žiakov pripravený pestrý program plný športu, zábavy, ale aj zaujímavých informácií...

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Dňa 08.09.2015 bolo slávnostne odovzdané do prevádzky novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť žiakom našej základnej školy v čase vyučovania i mimo neho.

Prvý školský deň

Prvý školský deň

Dňa 2. septembra 2015 sa opäť slávnostne otvorili brány našej školy. Žiaci sa po dvojmesačných prázdninách vrátili do školských lavíc.

Pozvánka

Pozvánka

...

ŠKD SLNIEČKOVO

ŠKD SLNIEČKOVO

...

Zoznamy prvákov 2015/2016

Zoznamy prvákov 2015/2016

ZOZNAMY PRVÁKOV  ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016   I.A        I.B       I.C        I.D                         ...

Triedy 5. ročníka v šk. roku 2015/16

Triedy 5. ročníka v šk. roku 2015/16

...

Začiatok školského roka 2015/2016

Začiatok školského roka 2015/2016

...

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

V piatok 26.06.2015 sa deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO stretli na poslednom spoločnom podujatí v tomto školskom roku, aby spoločne vyhodnotili plnenie úloh celoročného motivačného projektu „KNIŽNÍ PÁTRAČI“. S Čítajkou a Hľadajkom sa rozlúčili pripravený...

A ešte raz pred prázdninami......

A ešte raz pred prázdninami......

Po jesennom vystúpení sme si ešte raz zopakovali vystúpenie v MŠ na ul.Družby v B.Bystrici v piatok 26.06.2015. Bývalí „škôlkári“ prišli pozdraviť svoje pani učiteľky v Materskej škole aj bývalých „spolužiakov“, ktorí sa do Základnej školy ešte len chystaj...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore