Aktuality

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Dňa 08.09.2015 bolo slávnostne odovzdané do prevádzky novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť žiakom našej základnej školy v čase vyučovania i mimo neho.

Prvý školský deň

Prvý školský deň

Dňa 2. septembra 2015 sa opäť slávnostne otvorili brány našej školy. Žiaci sa po dvojmesačných prázdninách vrátili do školských lavíc.

Pozvánka

Pozvánka

...

ŠKD SLNIEČKOVO

ŠKD SLNIEČKOVO

...

Zoznamy prvákov 2015/2016

Zoznamy prvákov 2015/2016

ZOZNAMY PRVÁKOV  ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016   I.A        I.B       I.C        I.D                         ...

Triedy 5. ročníka v šk. roku 2015/16

Triedy 5. ročníka v šk. roku 2015/16

...

Začiatok školského roka 2015/2016

Začiatok školského roka 2015/2016

...

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

V piatok 26.06.2015 sa deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO stretli na poslednom spoločnom podujatí v tomto školskom roku, aby spoločne vyhodnotili plnenie úloh celoročného motivačného projektu „KNIŽNÍ PÁTRAČI“. S Čítajkou a Hľadajkom sa rozlúčili pripravený...

A ešte raz pred prázdninami......

A ešte raz pred prázdninami......

Po jesennom vystúpení sme si ešte raz zopakovali vystúpenie v MŠ na ul.Družby v B.Bystrici v piatok 26.06.2015. Bývalí „škôlkári“ prišli pozdraviť svoje pani učiteľky v Materskej škole aj bývalých „spolužiakov“, ktorí sa do Základnej školy ešte len chystaj...

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

Už sa stali tradíciou naše vystúpenia v Domove dôchodcov na ul. Jilemnického v Banskej Bystrici. Vo štvrtok 25. júna 2015 sme ich navštívili s piesňami a tancami na ľudovú nôtu v podaní detí z 2. oddelenia ŠKD, latino choreografie aj tanečné zostavy predvi...

Moje mesto

Moje mesto

Čítajka a Hľadajko, postavičky z motivačného projektu, si pre našich druhákov v mesiaci jún pripravili exkurziu do historického centra mesta Banskej Bystrice. Deti odhaľovali tajomstvá mesta s kráľovskou históriou. Nechali sa viesť storočiami cez príbehy m...

Turnaj v pozemnom hokeji

Turnaj v pozemnom hokeji

19. 06. 2015 sa v školskom klube detí SLNIEČKOVO uskutočnil turnaj medzi jednotlivými oddeleniami v pozemnom hokeji, ktorý bol plný súťaživosti a elánu. Sily si medzi sebou zmerali deti z prvého - druhého ročníka a deti z tretieho – štvrtého ročníka. Víťaz...

Zdravý úsmev v Sovičkove

Zdravý úsmev v Sovičkove

Dňa 26.06.2015 sa v prvom oddelení školského klubu uskutočnil preventívny program v orálnom zdraví – zdravý úsmev. Naučili sme sa veľa o tom, ako udržať naše zúbky zdravé. Dentálna hygienička nám hravou formou ukázala správny spôsob a techniku umývania zub...

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

Každoročne patrí predposledný deň školského roka v našej škole rozlúčke žiakov deviateho ročníka so svojou školou. Tak bolo aj v tomto roku. Dňa 29.06.2015 o 12:45 pozvali deviataci svojich pedagógov, ktorí ich sprevádzali od 1.ročníka na dôstojnú rozlúčku...

Olympijský beh

Olympijský beh

V stredu 24.6.2015 sa na našej škole konal olympijský beh. Slávnostne ho otvoril pán Blažek, ktorý pri príležitosti tejto udalosti priniesol olympijské symboly, olympijskú vlajku a zapálil olympijský oheň. Beh absolvovali všetci žiaci prvého aj druhého stu...

Ocenení mestom Banská Bystrica

Ocenení mestom Banská Bystrica

Dňa 22.06.2013 mesto Banská Bystrica už tradične oceňovalo najúspešnejších žiakov základných škôl vo vyšších kolách predmetových súťaží.

Oskariáda 2015

Oskariáda 2015

Koniec školského roka znamená pre školy okrem zhonu aj príležitosť zhodnotiť svoju prácu.

Festival v mini hádzanej

Festival v mini hádzanej

Slovenský zväz v hádzanej organizoval dňa 22.06.2015 v Európa SC Banská Bystrica Festival v minihádzanej, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Zmiešané družstvá chlapcov a dievčat 3. a 4.ročníka tak mali možnosť ukázať svoje zručnosti pri práci s lo...

Exkurzia Borová hora

Exkurzia Borová hora

V piatok 29.5.2015 žiaci piateho ročníka navštívili arborétum Borová hora vo Zvolene. Arborétum Borová hora patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Žiaci videli viac ako 1000 foriem a kultivarov rôznych druhov drevín, vyše 600 sort ruží najmä od česk...

Olympijský festival detí a mládeže

Olympijský festival detí a mládeže

Naši najlepší športovci zameraní na atletiku sa dňa 27.5.2015 zúčastnili Olympijského festivalu detí a mládeže v Banskej Bystrici. Po zaznení olympijskej hymny, otvorili festival známe športové osobnosti. Medzi najznámejšie z nich patrili dvojnásobná víťaz...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore