Aktuality

Rolové hry? Žiadny problém...

Rolové hry? Žiadny problém...

Po náročnejšom období počas domáceho dištančného vzdelávania sme sa konečne mohli spolu pustiť do realizácie súdneho procesu v skupinách. Naučiť sa rozdiel medzi trestným činom a priestupkom či obhajcom a žalobcom bola pre ôsmakov hračka. Rozdelili sme s...

Týždeň Európy v našej škole

Týždeň Európy v našej škole

Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj) sme na vyučovacích hodinách naplánovali zaujímavý program, ktorý sa niesol v duchu, ako inak, európskom. V jednotlivých ročníkoch počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych aktivitách k témam Európska únia a členské...

Po stopách včiel...

Po stopách včiel...

Asi žiaden iný hmyz na svete neprináša človeku toľko úžitku ako včielka. Vieme to aj my - žiaci 4.B triedy. A práve po “včelích stopách” sme sa v rámci projektu vydali počas nášho tematického dňa venovanému včelám. Naše pátranie smerovalo k zozbieraniu rô...

NAJ básnička ku Dňu ZEME

NAJ básnička ku Dňu ZEME

V mesiaci apríl deti v oddeleniach ŠKD tvorili aj literárne dielka – básničky, ktorých ústrednou témou bola naša ZEM, láska k nej a ochrana prírody celej našej planéty. Porota v zložení Mgr. Žabková a členky žiackeho parlamentu zodpovedne všetky súťažné pr...

Apríl – MESIAC  LESOV

Apríl – MESIAC LESOV

Celý apríl sa v SLNIEČKOVE venujeme prírode:  živočíchom, rastlinám, našej planéte a hlavne – ochrane prírody. Pozeráme si prezentácie a besedujeme o znečistení, skleníkovom efekte, o cestovaní vodnej kvapky, o planétach, separovaní a podobne. V dňoch 20. ...

Deň Zeme

Deň Zeme

Dôležité dni je pekné osláviť. Pripomenúť si, čo je dôležité, čo je pre nás nevyhnutné k životu. Naši žiaci vedia, na čom záleží, aká je naša Zem dôležitá a výnimočná. Nechali jej krátke správy ku DŇU ZEME. Padlet...

Matematický klokan

Matematický klokan

  Napriek mimoriadnej situácii na našich školách sa nám podarilo 19. apríla 2021 uskutočniť prezenčnou formou súťaž Matematický klokan. 58 žiakov prvého stupňa riešilo zaujímavé súťažné úlohy, ktoré podporujú logické myslenie a tvorivosť. Teší nás, že sa...

LAND ART - výsledky

LAND ART - výsledky

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci, minulý mesiac sme si dali za dobrovoľnú úlohu vytvoriť obrázky z prírodných materiálov, v prírode, s kamarátmi, či rodinou.Keďže APRÍL je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov a lesy sú neoddeliteľnou súčasť...

Slovné rébusy

Slovné rébusy

Slovné rébusy, prečítate všetky???? Aj takto môže vyzerať DÚ piatakov.   Slovné rébusy - Kakicsová Slovné rébusy - Majerová...

Čistá Zem

Čistá Zem

Čistá Zem znamená krajšiu budúcnosť! Nie je to len fráza, hoci to počúvame často a z rôznych zdrojov. Bodaj by aj nie, keď je prosba o pomoc našej planéte čoraz naliehavejšia. Ak ti nie je ľahostajné v akom prostredí budeš žiť ty a tvoje deti, nie je to t...

Cvičíš, cvičím, cvičíme...

Cvičíš, cvičím, cvičíme...

Po Veľkonočných sviatkoch sme sa so žiačkami na TSV rozhodli, že si dáme do tela... Spravili sme si preto tréningové denníky, ktoré si píšeme a následne spolu zdieľame. Veď pohyb je predsa neoddeliteľnou súčasťou nášho života a my ho máme radi. Posúďte sa...

Zelený cerifikát za elektroodpad

Zelený cerifikát za elektroodpad

V školskom roku 2020/2021 sme získali ZELENÝ CERTIFIKÁT od spoločnosti SEWA a. s. za zber elektroodpadu, čo je jedna z aktivít projektu ElektrodopadDopad 4 cez CEEV Živica. Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad v roku 2020. Tento ...

Úspešní v ďalšom projekte

Úspešní v ďalšom projekte

Naši žiaci pracujú ako včeličky aj počas dištančného vzdelávania. Dôkazom toho je aj ich práca na projekte Roots & Shoots, do ktorého sme zapojení od začiatku školského roka. Dňa 30. 03. 2021 žiaci 8. ročníka v rámci predmetu environmentálna výchova úspešn...

Biológia v projektoch

Biológia v projektoch

Modely rastlinných buniek žiakov 6. ročníka si môžete pozrieť tu....

Morena

Morena

Všimli ste si?  Jar prichádza! Určite sme Vesne pomohli aj my v ŠKD. Nemohli sme Morenu utopiť v Udurnej, ani ju upáliť, ale mohli sme si v oddeleniach  Moreny vyrobiť a vystaviť ich vo vestibule školy. Jedna krajšia ako druhá! Pozývame vás na výstavu. Det...

Svetový deň vody v 1. A

Svetový deň vody v 1. A

Fotogaléria...

Milí kolegovia,

Milí kolegovia,

nie každý deň je nedeľa, ale tá 28. 3. je naším dňom. Niekedy pochybujeme o sebe, o žiakoch, o tejto zvláštnej dobe. Ale naše povolanie je krásne tým, že vždy nám práve tí, ktorí sú naším najväčším zrkadlom ukážu, že nemáme vešať hlavu a robíme, ako najlep...

VŠETKO NAJLEPŠIE

VŠETKO NAJLEPŠIE

Priania žiakov 1 Priania žiakov 2 Priania žiakov 3 Priania žiakov 4...

Daj žiakovi moc, takto to dopadne...

Daj žiakovi moc, takto to dopadne...

Žiaci V.A mali na online hodine slovenčiny skupinové projekty. Boli rozdelení do tímov a robili v chat roomoch. Úlohou bola autorská moderná rozprávka s prvkami fantastiky alebo humoru na tému Ako by som zničil učky. Zmysel pre humor rozhodne majú. A keďže...

Jar na triednickej hodine v 5.A

Jar na triednickej hodine v 5.A

Hoci bol cez víkend astronomicky prvý jarný deň, vonku vládne zatiaľ skôr chladné počasie a studený vietor. Preto sme sa s piatakmi rozhodli jar privolať. Deti napísali krátke básničky o tom, akými zmyslami vnímajú a prežívajú jarné okamihy.  ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore