Aktuality

Zábavné popoludnie v ŠKD

Zábavné popoludnie v ŠKD

V stredu 2. júna 2021 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo ZÁBAVNÉ  POPOLUDNIE  v Školskom  klube detí. Vychovávatelia pripravili pre deti 10 stanovíšť, na ktorých „klubáci“ súťažili, športovali, rozmýšľali – ale hlavne sa ZABÁVALI. Prevliekali sa cez ...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Na dnešný sviatočný deň mali žiaci našej školy pripravený špeciálny program. Pripravené aktivity sa všetkým páčili a dobre sa zabavili. Prvý stupeň si užil chvíle v spoločnosti vynikajúceho hudobníka, zberateľa ľudových piesní a umelca – Antona Budinského,...

Moskovkáčik

Moskovkáčik

Milí naši žiaci, určite sa všetci tešíte na blížiaci sa koniec školského roka a prázdniny. Tento školský rok nám mimoriadne rýchlo ubehol, ale napriek nepriaznivým okolnostiam sme sa rozhodli, že školský časopis vyjde, aby Vás potešil. Je plný Vašich akti...

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín Napriek nepriaznivej kovidovej situácii sa aj tento rok konala súťaž v interpretácii prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala online, pretože nebolo možné sa stretávať a uskutočniť ju tak, ako sme zvyknutí. Napriek tomu sa ...

Poďme spolu do úľa - daltonský blok

Poďme spolu do úľa - daltonský blok

  V rámci projektu Včelí plán pre biodiverzitu a pri príležitosti Svetového dňa včiel, ktorý oslavujeme 20. mája, bol aj náš daltonský blok venovaný včelám. Deti pracovali v skupinách. Vypracovali pracovný list z prírodovedy. Každá skupina pracovala na sv...

Nezištné gesto našich žiakov...

Nezištné gesto našich žiakov...

  Žiaci ZŠ Moskovská sa pravidelne zapájajú do dobročinných aktivít. Nie je tomu inak ani tentokrát. Na etickej výchove sme sa po rozhovore na tému  nezištná pomoc iným, empatia, či spolupatričnosť , rozhodli so žiakmi potešiť seniorov v domovoch dôchodco...

Prednáška so včelárom

Prednáška so včelárom

Vedeli ste, že včielky v úli si udržiavajú teplotu vzduchu okolo 35°C? A dokážu to aj vtedy, keď je vonku -10°C. Túto zaujímavosť a veľa iného sme sa dozvedeli na prednáške od včelára p. Ing. Ryšavého. Veľmi sme sa potešili ochutnávke medu, ktorú pre nás p...

Tréneri v škole

Tréneri v škole

            Úrad vlády Slovenskej republiky realizuje pilotný projekt pod názvom „Tréneri v škole“ , ktorý sa úspešne začal realizovať aj na našej škole. Program je zameraný na zatraktívnenie hodín telesnej výchovy zážitkovým a hravým spôsobom výučby, bud...

Kráľovstvo včiel – hra pre triedny kolektív

Kráľovstvo včiel – hra pre triedny kolektív

V rámci projektu Včelí plán pre biodiverzitu sme zo združenia Živica zapožičali pre 3. a 4. ročník náučnú hru pre celú triedu Kráľovstvo včiel. Deti sa počas hry dozvedeli o tom, ako žijú včely od jari až do zimy. Zistili, čo všetko sa deje v úli. Čo počas...

Zber elektroodpadu sa oplatí

Zber elektroodpadu sa oplatí

Napriek tomu, že je takmer koniec školského roka, začali sme výborne! Spolupráca s CEEV Živica a spoločnosťou SEWA v projekte Elektroodpad Dopad 4 stále pokračuje. V prvom polroku sa nám podarilo vyzbierať niekoľko stovák kilogramov elektroodpadu, za čo sm...

Detská lesnícka univerzita

Detská lesnícka univerzita

LESU ZDAR! Áno, takto nás privítali lesné pedagogičky v parku Adolfa Priesola vo Zvolene. Projekt Detská lesnícka univerzita po dištančných stretnutiach konečne nabral na obrátkach a stretli sme sa osobne. Aktivity, ktoré pre nás pripravili, boli pre žiako...

Rolové hry? Žiadny problém...

Rolové hry? Žiadny problém...

Po náročnejšom období počas domáceho dištančného vzdelávania sme sa konečne mohli spolu pustiť do realizácie súdneho procesu v skupinách. Naučiť sa rozdiel medzi trestným činom a priestupkom či obhajcom a žalobcom bola pre ôsmakov hračka. Rozdelili sme s...

Týždeň Európy v našej škole

Týždeň Európy v našej škole

Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj) sme na vyučovacích hodinách naplánovali zaujímavý program, ktorý sa niesol v duchu, ako inak, európskom. V jednotlivých ročníkoch počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych aktivitách k témam Európska únia a členské...

Po stopách včiel...

Po stopách včiel...

Asi žiaden iný hmyz na svete neprináša človeku toľko úžitku ako včielka. Vieme to aj my - žiaci 4.B triedy. A práve po “včelích stopách” sme sa v rámci projektu vydali počas nášho tematického dňa venovanému včelám. Naše pátranie smerovalo k zozbieraniu rô...

NAJ básnička ku Dňu ZEME

NAJ básnička ku Dňu ZEME

V mesiaci apríl deti v oddeleniach ŠKD tvorili aj literárne dielka – básničky, ktorých ústrednou témou bola naša ZEM, láska k nej a ochrana prírody celej našej planéty. Porota v zložení Mgr. Žabková a členky žiackeho parlamentu zodpovedne všetky súťažné pr...

Apríl – MESIAC  LESOV

Apríl – MESIAC LESOV

Celý apríl sa v SLNIEČKOVE venujeme prírode:  živočíchom, rastlinám, našej planéte a hlavne – ochrane prírody. Pozeráme si prezentácie a besedujeme o znečistení, skleníkovom efekte, o cestovaní vodnej kvapky, o planétach, separovaní a podobne. V dňoch 20. ...

Deň Zeme

Deň Zeme

Dôležité dni je pekné osláviť. Pripomenúť si, čo je dôležité, čo je pre nás nevyhnutné k životu. Naši žiaci vedia, na čom záleží, aká je naša Zem dôležitá a výnimočná. Nechali jej krátke správy ku DŇU ZEME. Padlet...

Matematický klokan

Matematický klokan

  Napriek mimoriadnej situácii na našich školách sa nám podarilo 19. apríla 2021 uskutočniť prezenčnou formou súťaž Matematický klokan. 58 žiakov prvého stupňa riešilo zaujímavé súťažné úlohy, ktoré podporujú logické myslenie a tvorivosť. Teší nás, že sa...

LAND ART - výsledky

LAND ART - výsledky

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci, minulý mesiac sme si dali za dobrovoľnú úlohu vytvoriť obrázky z prírodných materiálov, v prírode, s kamarátmi, či rodinou.Keďže APRÍL je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov a lesy sú neoddeliteľnou súčasť...

Slovné rébusy

Slovné rébusy

Slovné rébusy, prečítate všetky???? Aj takto môže vyzerať DÚ piatakov.   Slovné rébusy - Kakicsová Slovné rébusy - Majerová...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore