Aktuality

Úspešný recitátor z 3.A 2019

Úspešný recitátor z 3.A 2019

Blahoželáme úspešnému recitátorovi! Víťaz školského kola Hviezdoslavovho Kubína Emanuel Trnka z 3.A úspešne prešiel cez okresné, regionálne kolo až do krajského kola. Na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy vybojoval krásne 3. miesto v ...

Talentová show 3.6.2019

Talentová show 3.6.2019

Talentová show sa bude konať dňa 3.6.2019

Vyhodnotenie prírodovedných súťaží 2019

Vyhodnotenie prírodovedných súťaží 2019

Matematická olympiáda Dňa 9.4.2019 sa na ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii Z6 boli úspešní traja žiaci - Daniel K. zo 6.B - 4.m...

Jarný turnaj vo futbale 2019

Jarný turnaj vo futbale 2019

V utorok 30. apríla 2019 sa v Školskom klube uskutočnil turnaj vo futbale po ročníkoch. Chlapci – aj niektoré futbalovo zdatné dievčatá - súperili medzi sebou na novom ihrisku a malých asfaltových plochách na školskom dvore pri našej škole. Prváci skončili...

Exkurzia štvrtákov - Špania Dolina 2019

Exkurzia štvrtákov - Špania Dolina 2019

V piatok 26. apríla sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na exkurzii do Španej Doliny. Exkurzii predchádzala príprava na hodinách vlastivedy, na ktorých sa oboznámili s niektorými faktami z histórie obce a predstavili si najzaujímavejšie historické pamiatk...

Deň s Andersenom 2019

Deň s Andersenom 2019

V apríli, pri príležitosti výročia narodenia H. CH. Andersena, navštívili žiaci 3.B mestskú knižnicu Mikuláša Kováča. Stretnutie s pani knihovníčkou bolo venované životu a tvorbe tohto svetoznámeho spisovateľa. Porozprávala im veľa zaujímavostí a pripravil...

Dalton 2019 - Rytieri

Dalton 2019 - Rytieri

V tomto daltonskom bloku sme sa vrátili s deťmi do minulosti. Do obdobia rytierov. Zložili sme rytierský sľub, vypracovali sme povinné daltonské úlohy. Deti pracovali v skupinách. V rámci výtvarnej výchovy deti vytvorili rytiera v brnení, vymaľovali hrad a...

Korčuliarsky výcvik 2019

Korčuliarsky výcvik 2019

Aj keď k nám už prišla jar,na „zimáku“ bolo fajn.Korčule sme obuli,trochu sme sa schladili. Týždeň prešiel rýchlo z jari, z nás sa stali korčuliari. Počas týždňa od 25.03. do 29.03. 2019 sa naši druháci zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Všetci to bravú...

Návšteva VKMK 2019 - 2.ročník

Návšteva VKMK 2019 - 2.ročník

V knižnici sa ukrýva veľa rôznych tajov,druháci sa vybrali spoznať svet hudobných nástrojov.Nástrojov je veľmi veľa,preto ich roztriediť treba.Strunové, či dychové,ktoré sú to, už každý druhák vie. Naši druháci navštívili prvý aprílový týždeň Verejnú kniž...

Workshop spoločenského správania 2019

Workshop spoločenského správania 2019

„Správanie je ako zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.“ Minulý štvrtok a piatok si takéto zrkadlo nastavili siedmaci našej školy. Prijali pozvanie od SOŠ Hotelových služieb a obchodu a zúčastnili sa workshopu zameraného na slušné správanie. Nauči...

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2018

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2018

Filip Haring je žiakom našej ZŠ a ako 4-ročný začal hrať šach spolu so svojím otcom a bratom. Táto hra, šport, ho natoľko zaujal, že sa mu venuje dodnes a úspešne reprezentuje seba, našu školu, šachový klub Junior Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica a a...

Futbal 2019

Futbal 2019

Marec sme ukončili skutočne športovo a s výborným výsledkom. Výber chlapcov prvého stupňa v Junior Top lige vo futbale v prvom zápase remizoval 3-3 a druhý zápas fantasticky vyhral 3-0 a potvrdil svoje kvality. Šťastie pri nás stálo na našej domácej pôde. ...

Vyhodnotenie okresného kola fyzikálnej olympiády 2019

Vyhodnotenie okresného kola fyzikálnej olympiády 2019

Dňa 13. marca 2019 sa na našej škole uskutočnil 60. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády v kategórii E a F.  Do kategórie E (žiaci 9. roč.) sa zapojili 2 ZŠ, spolu 2 žiaci, z toho 1 naša žiačka. Úspešný riešiteľ  bol jeden žiak, postupuje do krajské...

Slávnostný zápis prvákov 2019

Slávnostný zápis prvákov 2019

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich privítala šikovná žiačka Ela a neposlušný žiačik Ivo. Deti dostali čelenky s obrázkom Ely a Iva. Staršie žiačky napísali na čelenky deťom ich mená. A potom si už mohli smelo po...

Morena 2019

Morena 2019

V stredu 27.marca 2019 deti zo školského klubu odniesli zimu a priniesli jar. Pred budovou základnej školy zaspievali a zavinšovali pedagógom a potom v sprievode prešli cez Fončordu k Udurnej, kde ešte raz zaspievali a odprevadili zimu prevtelenú do MORENY...

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody sa oslavuje 22.marca už od roku 1993. Hravými aktivitami a zážitkovým učením si naši žiaci priblížili rôzne témy týkajúce sa vody. Naši najmladší si vyskúšali cestu vodnej kvapky na prekážkovej dráhe, ktorá predstavovala kolobeh vody na Ze...

Šaliansky Maťko 2019 - Lučenec

Šaliansky Maťko 2019 - Lučenec

Dňa 12. marca 2019 sa v priestoroch Radnice mesta Lučenec uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Tento ročník bol pre nás výnimočný, pretože do tohto kola postúpili až dvaja žiaci z našej školy....

Hviezdoslavov Kubín 2019 - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 - okresné kolo

V mesiacoch február a marec sa uskutočnili v našom meste dve kolá recitačnej súťaže v prednese poézie i prózy - Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo bolo pre žiakov našej školy veľmi úspešné a až traja si odniesli postupové miesta. Regionálne kolo sa uskutočn...

Matematický klokan 2019

Matematický klokan 2019

Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy zúčastňujú na najväčšej medzinárodnej žiackej súťaži na svete -  Matematický klokan. Tento rok sa prihlásilo rekordných 125 súťažiacich, z toho 97 z prvého a 28 žiakov z druhého stupňa. Teší nás hlavne účasť 33-och ma...

Voda - s bublinkami alebo bez?

Voda - s bublinkami alebo bez?

Voda v našom živote predstavuje neodmysliteľnú súčasť a je nevyhnutná pre náš život a existenciu organizmov okolo nás. Význam vody vieme vnímať z rôznych uhlov, na čo si posvietili aj naši žiaci. Ôsmaci sa na environmentálnej výchove celý mesiac marec ven...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore